Copy
Turismen är en hållbar basnäring
     Mars nr.2 2021
 
Bästa medlem,  

På onsdag 17.3 startar det finska programmet Mästarnas mästare i finska Nelonen.
Missa inte det, en grym marknadsföring av Åland! Programmet spelades in i augusti 2020 och är ett samarbete mellan filmproduktionsbolaget Warner Bros och Visit Åland. Här kan du se trailern.

Vänligen notera följande:

  • Tilläggsfinansiering 2021
  • Samarbete med kommunikationsbyrå
  • Vårens digitala sportfiskekampanj 
  • Medlemsavgift 2021
  • Ny teknisk samarbetspartner 
  • Tall Ship Races 2021
  • Utveckling av terrängcykling 
  • ÅCB- ambassadörskap
  • Företagsam Skärgård ordnar online träffar
Med vänliga hälsningar 
Team Visit Åland
TILLÄGGSFINANSIERING FÖR MARKNADSFÖRING 2021
Den 8 mars fattade Ålands landskapsregering beslut om att tilldela Visit Åland ytterligare 300.000 euro för destinationsmarknadsföring 2021. Tilläggsmedlen skall å ena sidan investeras i en extra kampanj mot finska sidan för att stärka varumärket Åland inrikes samt lyfta Åland som trygg hemesterdestination i år. Å andra sidan skall medel investeras i samarbetet med Visit Finland i deras kommande marknadsföringsarbete mot Sverige. I och med beslutet kan en detaljerad plan av ovanstående kampanjer påbörjas. Följ gärna med visitaland.org/kommunikation för mera information under arbetets gång. 
SAMARBETE INOM MEDIA
Inför 2021 har Visit Åland inlett ett samarbete med den meriterade kommunikationsbyrån OSG Agency. Samarbetet omfattar press- media- och influencerbearbetning samt PR-arbete mot Finland i första hand.
VÅRENS SPORTFISKEKAMPANJ
Sportfiske-kampanjen är igång mellan 9.3 -5.4 i samarbete med Sportfiskenätverket. Målet är att bland annat öka kännedomen om Åland som sportfiskedestination. Läs mer om kampanjen..

STÄRKER DIGITAL NÄRVARO MED NY HEMSIDA
Under 2020 hade visitaland.com 685 000 unika besökare, en ökning på 26 % sedan 2019. Antal besökare till sajten har gått starkt uppåt de senaste två åren, 2018 hade sajten 400.000 unika besökare. Visitaland.com är en viktig plattform för inspirerande innehåll och information om Åland. Sajten gör potentiella besökare medvetna om Åland och väcker intresse och längtan att resa hit. De digitala lösningarna utvecklas dock hela tiden och för att vara konkurrenskraftig behöver sajten förbättras. Ny teknisk leverantör har upphandlats. Läs mer.

ÅCB AMBASSADÖRSKAP 
Under året skickar ÅCB nyhetsbrev till åländska ambassadörer inom möten och konferens. Här kan du läsa det senaste, som fick en god opening rate på drygt 30%.
TALL SHIP RACES 2021
Vill du få en känsla av evenemanget Tall Ship Races? Kolla in detta!
Just nu sökes även intresserade försäljare under evenemanget.
Läs mer ..
INFORMATION OM TERRÄNGCYKLING
I veckan skickade Visit Åland ut information till kommunernas informationsblad gällande terrängcykling på Åland. Syftet är dels att sprida informationen och sondera intresset i turismbranschen lokalt samt att "efterlysa" intressenter för upplåtelse av markområden. Läs mer..
FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD ORDNAR ONLINE TRÄFFAR
Föreningen ordnar åtta stycken online träffar under 2021 på olika tema och externa presentationer. Läs mer ..
NOTERA MEDLEMSAVGIFT 2021
I förra veckan skickades medlemsavgiften för 2021 ut  inkl.följebrev. Vi vill uppmärksamma att läsa igenom följebrevet med anledning av fakturans förfallodatum 31.8.2021. Läs mer..


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Visit Åland · 8 Storagatan, Mariehamn, Åland · Storagatan 8 · Mariehamn 22100 · Aaland Islands