Copy

Persbericht

Russian School of the Arts breidt uit 

Nieuwe vestigingen in Rotterdam-Hillegersberg, Schiedam en Maassluis 
 

Om de aanhoudende groei in leerlingen en de uitbreiding van het aantal opleidingen in goede banen te leiden, opent de Russian School of the Arts drie nieuwe vestigingen vanaf September 2014. 
 
De Russian School of the Arts verzorgt kunstopleidingen aan Nederlandse kinderen met behulp van Russische docenten en lesmethoden.
 
Russische lesmethoden
Peter van Strien, de directeur van de Russian School of the Arts verklaart de keuze over de gekozen methode als volgt: " Tien jaar geleden toen we met de Russian School of the Arts begonnen, zagen we in Nederland een onsamenhangend kunstonderwijs gericht op enthousiasmeren maar met een gebrek aan diepgang. Hier wilden wij verandering in brengen. Na 10 jaar strijden wij nog steeds tegen de oppervlakkigheid met opleidingen waar de eigen ontwikkeling centraal staat. Kinderen en/of ouders die eigen gemak boven ontwikkeling stellen worden vriendelijk gezocht een ander aanbod te zoeken. De Russische methode staat voor een vorm van inzet en motivatie die ongewoon is geworden. Dit geldt voor onze leerlingen, leraren, staf en partners. Met onze opleiding laten we zien dat kunst er toe doet mits van hoge kwaliteit"

Nieuwe vestigingen
De Nieuwe vestigingen worden geopend in Rotterdam-Hillegersberg, Schiedam en Maassluis. De school heeft al een vestiging in Vlaardingen. Ook het aanbod wordt verbreed met een aantal nieuwe opleidingen zoals Muziektheater, Dans, Tekenen maar ook talen zoals Engels, Spaans, Chinees en natuurlijk ook Russisch.
Deze opleidingen sluiten aan bij de basisschooltijden en worden ook in samenwerking met bijvoorbeeld de kinderopvang aangeboden.
NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor meer informatie, beeldmateriaal of afspraak voor het bijwonen van een repetitie kunt u contact opnemen met:
 
Peter van Strien (directeur van De Russian School of the Arts)
Telefoonnummer: 06-48156402
Email: info@russianschool.nl
 
Websites met meer informatie:
www.podiumwoensdag.nl
www.russianschool.nl
Copyright © 2014 Russian School of the Arts, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp