Copy
Du har tilmeldt dig løbende nyheder fra Kaps og modtager derfor dette nyhedsbrev.
Se denne email i din browser

Nyt ansigt i Kap-s

KAP-S har netop ansat Lisbet T.Hansen, som skal varetage opgaven som DDKM koordinator. Lisbet er uddannet bioanalytiker og har arbejdet på sygehuse og i praksis med blandt andet kvalitetssikring.
Lisbet er ansat på 21 timer ugentligt og har telefontid onsdage & torsdage mellem
kl. 09.00 - 11.30 på tlf.nr. 9356 6195
Mail direkte til Lisbet vedrørende DDKM på: ltrh@regionsjaelland.
dk

                                                     

DDKM Fyraftensmøder

DDKM fyraftensmøder er afholdt i henholdsvis Slagelse og Gulborgsund kommune med god deltagelse fra almen praksis. Der blev arbejdet med standarder, og almen praksis modtog orientering omkring IKAS og de gængse akkrediterings standarder.
De næste fyraftens møder vil blive afholdt i Holbæk og Maribo, Tilmelding er åben, der kan læses mere på kap-s.dk
Det er gratis at deltage, og almen praksis tilhørende andre kommuner er mere end velkomne.
I forbindelse med akkrediteringen, har IKAS udsendt et informations brev omhandlende processen, og de handlinger almen praksis står til at foretage.

IKAS brev

Akkrediteringsprocessen starter med at Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) sender brev til din klinik’s e-boks med information om den forestående akkreditering i almen praksis og med dato for surveybesøg i din klinik.
Klinikker i de kommuner, der er blevet udtrukket til at få survey i 1. halvår af 2016 har allerede fået brev fra IKAS i deres e-boks. Fremadrettet vil brevet ligge i e-boks 10-12 måneder før surveydato. På Ikas.dk kan man downloade en pdf fil med rækkefølgen af kommuner i alle 5 regioner fordelt over de 3 år (2016 til og med 2018).

Hvis du er blandt de klinikker, der ligger i første halvdel af 2016, og ikke har modtaget post i din klinik’s e-boks fra IKAS, er det vigtigt, at du opdaterer din profil i e-boks og giver tilladelse til at modtage post fra private afsendere for at modtage post fra IKAS.
Hvis du stadigvæk ikke kan finde brevet i e-boks, er du velkommen til at kontakte praksissektorAP@ikas.dk, så sender vi brevet til din email adresse.

Fremover vil vi udsende surveydatoer til klinikkernes e-boks kvartalsvis, dvs dem der skal akkrediteres 3. kvartal 2016 vil få besked i e-boks senest 1.juli 2015, og dem der skal akkrediteres 4.kvartal 2016 vil få besked senest 1. oktober 2015.
Ved modtagelsen af brevet er det vigtigt for den videre proces, at du som beskrevet i brevet, får opdateret praksisoplysninger og bekræfter surveydato på dak-e’s hjemmeside.
Når du er logget ind via ”Dine kvalitetsdata” skal du klikke på fanen ”Akkreditering” og derefter gå ind på fanen ”Praksisoplysninger”. Det er på denne side klinikkens data skal opdateres, og boksen til bekræftelse af surveydato ”vinges af”.

Når du har opdateret praksisoplysninger og bekræftet surveydato, kan vi gå i gang med den videre planlægning af besøget. Ca. 3 mdr. inden survey vil du kunne se en detaljeret plan for besøget under fanen ”Surveyplan”. På dette tidspunkt ser vi også gerne, at du tjekker om de eksisterende oplysninger for klinikken stadig er gældende.
I brevet er der desuden information om muligheden for at søge om fritagelse fra akkreditering, hvis praksis forventes at ophøre inden 31. august 2019. Vær opmærksom på at denne ansøgning skal være din region i hænde senest 1 måned efter modtagelsen af brevet fra IKAS.
Vi glæder os til det kommende samarbejde om kvalitetsudvikling indenfor almen praksis.
 
Anne Fredsted,
Kvalitetskonsulent
Praksisteamet, IKAS
I
Copyright © 2015 KAP-S, Alle rettigheder forbeholdes.


frameld nyhedsbrev    opdater min profil

Email Marketing Powered by Mailchimp