Copy
Du har tilmeldt dig løbende nyheder fra Kaps og modtager derfor dette nyhedsbrev.
Se denne email i din browser

Kvalitets- og Efteruddannelseskonsulent søges

Vores nuværende KE-konsulent med ansvarsområderne it i praksis samt ledelse og organisation i praksis har opsagt stillingen pga andre udfordringer. Derfor søger vi en ny konsulent, der brænder for kvalitetsudvikling og har lyst til at lave efteruddannelse for kollegaerne i almen praksis.

Som kvalitets- og efteruddannelseskonsulent bliver du en del af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets projektkontor, KAP-S og et driftigt team på i alt fem KE-konsulenter.

Du skal i tæt samarbejde med øvrige kvalitets- og efteruddannelsesvejledere, datakonsulenter og administrative medarbejdere iværksætte kvalitetsudviklings- og efteruddannelsesaktiviteter inden for de syv indsatsområder i udvalgets handleplan. Som KE-konsulent forventes du at konkretisere udvalgets handleplan i en række projektbeskrivelser.

Kvalitets- og efteruddannelseskonsulenten skal varetage følgende opgaver:

• Ideudvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter og –aktiviteter. Primært inden for områderne it i praksis samt ledelse og organisering i praksis.
• Udbrede kendskabet til kvalitetsinitiativer og -resultater via efteruddannelsesaktiviteter, formidling i tidskrifter etc., herunder finde effektive modeller for videnspredning af best practice.
• Tilrettelægge tilbuddene, så de opleves som relevante, nærværende – også i geografisk forstand. Høj deltagelsesfrekvens er et succeskriterium.
• Yde faglig sparring og understøtte praktiserende læger i kvalitetsudvikling
 

Læs mere og se en video, hvor den tidligere konsulent fortæller om stillingen

Fyraftensmøde om akkreditering

KAP-S afholdt i går et velbesøgt fyraftensmøde om akkreditering. Flere sagde efterfølgende, at de ville ønske deres kollegaer havde været med. Det er der stadig mulighed for. Vi gentager nemlig mødet på onsdag i Vordingborg. Tilmeld dig senest torsdag for at være sikker på en plads.

Tilmelding til fyraftensmøde den 14. januar i Vordingborg

IKAS - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet - begynder at akkreditere almen praksis i 2016. I vores region bliver praksis i Guldborgsund, Slagelse, Holbæk og Lolland kommuner akkrediteret i 2016. Du kan se, hvornår din praksis skal akkrediteres her. 
Der er 16 standarder for almen praksis. Nogle kræver nedskrevne procedurer, andre blot mundtlige aftaler i klinikken. Fælles for dem alle er dog, at de skal være meningsgivende for almen praksis. Du kan læse om standarderne her.
KAP-S har inviteret IKAS til to fyraftensmøder i regionen, så du kan få svar på dine spørgsmål omkring akkreditering.

Tilmelding til fyraftensmøde den 14. januar i Vordingborg

KAP-S er ved at sammensætte et hold af dygtige konsulenter, der kan vejlede dig i processen. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev på kap-s.dk, hvis du vil være sikker på at modtage information om nye kurser, nyt om akkreditering og meget andet.

Vil du med på Nordisk Kongres 2015?

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har bevilliget 100 stk. early-bird konferencegebyrer samt fælles transport tur/retur Göteborg.

Læs mere og tilmeld dig bustur samt Nordisk Kongres her.
Invitation til kursusrække inden for antibiotika i almen praksis 
Bemærk at praksispersonale kan deltage i kurset.
Program og tilmelding
Copyright © 2015 KAP-S, Alle rettigheder forbeholdes.


frameld nyhedsbrev    opdater min profil

Email Marketing Powered by Mailchimp