Copy
Du har tilmeldt dig løbende nyheder fra Kaps og modtager derfor dette nyhedsbrev.
Se denne email i din browser
IT nyhedsbrev: Hjælp til selvhjælp i almen praksis

Anvender du FMK korrekt?

Den tekniske implementering af FMK er veloverstået, og nye udfordringer står for døren. Nu handler det om, at lære værktøjet at kende, og de forskellige anvendelses muligheder.
Vidste du, man på FMK-online har mulighed for:
  • Bestilling af recepter til brug i egen praksis
  • Aktivere et suspenderet medicinkort
  • Oprette recept til borger uden CPR nr.
  • Ansøge om medicintilskud
Husk det er muligt at booke datakonsulenterne til at komme ud i praksis og undervise i anvendelsen af FMK og datafangst
Tilmeld dig på vores hjemmeside

Problemer med Java?

Oplever du din digitale signatur ikke vil indlæses?  Det kan skyldes pc’en ikke er opdateret med den nyeste version af Java, eller der er installeret flere versioner på pc’en. Danske Bank har lavet et program, der afhjælpe dette: DB java program Programmet fjerner eksisterende Java versioner og AskToolBar, der kan være installeret på pc’en

Ophør af support
for windows XP

Hvilke konsekvenser har det, hvis du fortsat anvender XP?
  • Stor sårbarhed for hacker angreb
  • Digital signatur vil fejle - ikke længere muligt at logge ind på sider som Sundhed.dk, Virk.dk og webbank
  • Manglende overholdelse af datasikkerhed 

What to do

Du kan gøre følgende:
  • Kontakte dit systemhus for udskiftning af pc, herunder prisoverslag
  • Selv indkøbe pc – evt. tilkøbe support hos dit systemhus
  • Holde øje med diverse udmeldinger fra Microsoft omkring ophør af XP 
God skik for datasikkerhed:
Del ikke dine password med andre
Sørg for jævnlig opdatering af pc’er
Anvendelse af antivirus
Backup af data

Hvordan indvirker IT i praksis?

IT er afgørende for, at almen praksis kan fungere optimalt. IT er en integreret del af hverdagen for stort set alle almen praktiserende læger og deres medarbejdere, heri kan benævnes hjemmeside for praksis, ydelsesregistrering, systemhus / IT system, booking af aftaler med patienter elektronisk, adgang til netbank, persondata - lagring af disse m.v.
Da almen praksis er en privat virksomhed, skal der sættes spørgsmålstegn ved, om virksomheden er beskyttet mod cyberangreb.
Uanset størrelsen eller typen af virksomhed, skal man forholde sig til konsekvenserne af virksomhedens eventuelle digitale sårbarheder, helt på linje med at forholde sig til, om der er tilstrækkelig god lås på et lokale, at pengene kommer sikkert i banken osv.

Desværre tror mange fejlagtigt, at de ikke har noget at miste.
Det er dyrt at miste systemer og data. Det koster produktivitet, mens systemerne er utilgængelige, og almen praksis kan gå glip af essentielle journaloplysninger på patienter, eller gå glip af reelle ydelsesregistreringer. Udover dette kan der ske et indirekte tab som eksempelvis lægens omdømme, patienttilfredshed m.v.

Digital Postkasse

Virk.dk.dk kan du finde følgende vejledninger:
Tildeling af rettigheder
Medarbejder signatur
Support til Digital Post
HUSK at alle med et CVR-nummer er forpligtet til at modtage Digital Post fra det offentlige.
Besøg også vores hjemmeside på www.kap-s.dk
Copyright © 2014 KAP-S, Alle rettigheder forbeholdes.
Du modtager denne email da du er tilmeldt KAP-S nyhedsbrev.

Adresse:
KAP-S
Alleen 15
Sorø 4180
Denmark

Add us to your address book


frameld nyhedsbrev    opdater min profil