Copy
Du har tilmeldt dig løbende nyheder fra Kaps og modtager derfor dette nyhedsbrev.
Se denne email i din browser

Nyt fra KAP-S

Nyhedsbrevet indeholder følgende:

  • Akkreditering
  • Håndtering af fortrolige data i praksis
  • Mød os på Lægedage
  • KAP-S afholder kursus i AK-behandling
  • Ansættelser i KAP-S

Akkreditering

I 2016 forsætter KAP-S rækken af fyraftensworkshop om akkreditering, hvor der vil være workshops for de praksis, som skal akkrediteres i løbet af 2017. På disse workshops gives der gode råd om arbejdet med akkreditering, og deltagerne får mulighed for at arbejde med nogle af standarderne.
 
Akkreditering vil ligeledes være et tema på Store Praksisdag og Store Praksispersonaledagene i foråret 2016. Her vil hovedfokus være på erfaringer fra de første surveys, hvor vi både får input fra en surveyour og en læge, der har haft besøg af surveyours.
 
Patientevaluering
Der er krav om, at praksis skal gennemføre DANPEP-undersøgelsen minimum tre måneder før survey – og gerne fire måneder før, så praksis kan nå at tage stilling til, hvordan der i givet fald skal arbejdes med resultaterne af patientevalueringen.
 
Eksempelvis kan der arbejdes med følgende spørgsmål:
  • Er der noget, du vil forandre på baggrund af patientevalueringen?
  • Hvordan vil du tale med dine kollegaer om patientevalueringen?
  • Hvornår og hvordan vil du tale med personalet om patientevalueringen og beslutte, hvem har ansvaret for at følge op?
Du tilmelder dig DANPEP på DAK-E’s hjemmeside www.dak-e.dk. Find linket til DANPEP på forsiden, hvor du kan læse mere om DANPEP og finde en vejledning i, hvordan du tilmelder dig.

Håndtering af fortrolige data i praksis

Datakonsulenterne kan hjælpe med akkrediteringsstandard 2.5, som omhandler den fortrolige omgang med patientens data. Datakonsulenterne kan komme på besøg i praksis, hvor de scanner jeres netværk, tjekker de fysiske forhold og efterfølgende uddanner hele praksis i hensigtsmæssig håndtering af personfølsomme data.

Den enkelte praksis skal afsætte to timer til uddannelse af hele personalegruppen samt 30 min., hvor en enkelt person skal vise konsulenterne rundt i praksis.
Datakonsulenterne udarbejder en IT-sikkerhedsrapport og et udkast til en IT-sikkerhedspolitik, som praksis kan drage nytte af i forbindelse med arbejdet med akkrediteringsstandarden 2.5.

Tilbuddet er til samtlige praksis i Region Sjælland, dog vil de praksis, der skal akkrediteres i 2016, blive prioritet først.

Ønsker I et besøg af vores datakonsulenter, kan I kontakte:

Jeanette Andersen, telefon 20 87 19 06
Thomas Steen Nielsen, telefon 51 68 02 85


I kan også skrive til datakonsulenterne på: datakonsulenter@regionsjaelland.dk

Mød os på Lægedage 2016

KAP-S deltager på årets Lægedage i Bella centeret den 9. – 13. november.
Kom forbi til en snak om bl.a. akkreditering, IT-sikkerhed og håndtering af fortrolige patientdata, KAP-S´ kurser og rekruttering.
 

KAP-S afholder kursus i AK-behandling

Kurset vil indeholde en gennemgang af de klinisk farmakologiske principper for
AK-behandling, orientering om forbruget af lægemidler til AK-behandling samt vil give indblik i organisering og arbejdsopgaver på AK-klinikker. Derudover har kurset fokus på drøftelse af cases, erfaringer med AK-behandling i deltagernes praksis, samt erfaringer med tværsektorielt samarbejde.

Ansættelser i KAP-S

Martin Grønberg Johansen er tiltrådt som sekretariatsleder pr. 12. august. Martin kommer fra en stilling som chefrådgiver i Danske Regioner.
 
Annika Uth er ansat som projektkoordinator pr. 1. oktober efter Ulrik Kirk, som har fået nyt job på Københavns Universitet. KAP-S ønsker Ulrik god vind fremover. Annika har tidligere fungeret som sekretær i KAP-S, og KAP-S har derfor opslået en sekretærstilling - se stillingsopslag her

Derudover har KAP-S ansat ny kontorelev, Esen Kesen, som skal være en del af KAP-S frem til januar 2016. Esens primære arbejdsopgaver vil være at hjælpe med opstart af projekter samt andre administrative opgaver.
 
På KAP-S' hjemmeside kan du læse om kurser og tilmelde dig nyhedsbrevet,
så du er sikker på at få besked om nye kurser.
Læs mere på KAP-S.dk
Copyright © 2015 KAP-S, Alle rettigheder forbeholdes.


frameld nyhedsbrev    opdater min profil

Email Marketing Powered by Mailchimp