Copy
Deze nieuwsbrief is een uitgave van MH Management V.O.F.
Voor vragen kunt u ons altijd bellen: 045-5723120. Of mail naar info@mhmanagement.nl.

 

Tijd voor kerstpakketten!
 
In de praktijk blijkt dat een eindejaarsgeschenk, zoals een kerstpakket, door werknemers enorm gewaardeerd wordt. Hoe zit dit fiscaal ook alweer?

Vrije ruimte benutten.
Zoals bekend, mag u binnen de werkkostenregeling voor een bedrag gelijk aan 1,2% van de fiscale loonsom onbelast verstrekkingen of vergoedingen aan uw werknemers doen. Vaak wordt deze vrije ruimte gebruikt voor bijvoorbeeld een fiets van de zaak of andere speciale verstrekkingen die normaal gesproken belast zouden zijn. Als er binnen uw bedrijf nog voldoende vrije ruimte beschikbaar is, dan kunt u deze ook gebruiken voor de kerstpakketten. Daardoor mogen deze onbelast worden verstrekt. Is het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen groter dan uw vrije ruimte, dan moet u over het overschot 80% eindheffing betalen.

Uitzendkrachten, e.d.
Wilt u ook aan ingeleend personeel een kerstpakket verstrekken, dan moet u de belastingheffing afkopen tegen de eindheffingsregeling voor niet-werknemers. Deze medewerkers zijn immers niet bij u in loondienst en vallen dus niet onder de werkkostenregeling. Dit geldt ook voor oud-werknemers en vrijwilligers. Deze eindheffing bedraagt kort gezegd: 45% bij een kerstpakket tot € 136,00 (inclusief btw). Kost het kerstpakket meer, dan bedraagt de eindheffing 75%.

Bekijk vooraf of de kerstpakketten nog kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte over 2018. Over het meerdere moet u namelijk 80% eindheffing betalen.

           Eindejaarstips


 

Schenking 

Ouders mogen per kind € 5.363 belastingvrij schenken. Eenmalig mag dit bedrag verhoogd worden voor kinderen tussen 18 en 40 jaar;
  • zonder bestedingseis  € 25.731
  • voor dure studie  € 53.602
  • voor eigen woning € 100.800
Pensioen in Eigen Beheer (PEB)
Het jaar 2019 is het laatste jaar waarin u PEB kunt afkopen dan wel omzetten in een Oudedagsreserve. Vanaf 1-1-2020 moet het PEB blijven staan. N.B.: Informatieformulier inzenden voor 11-12-2018.

BTW oninbare facturen
Vraag de BTW voor niet betaalde facturen terug. Moet uiterlijk in aangifte over het tijdvak waarin de eenjaarstermijn verloopt.  Hierna geen recht meer op teruggave.

Voorlopige Aangifte
Vraag tijdig of wijzig tijdig de voorlopige aangifte ter voorkoming van de 4% (IB) en 8% (VPB) belastingrente.

Rekening Courant Schuld DGA
Gelet op de komende wetswijzigingen  aflosmogelijkheden bekijken.

 
Website
Website
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Ons e-mailadres is:
info@mhmanagement.nl

Disclaimer, ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze Nieuwsbrief is verkregen.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
MH Management v.o.f · Vrank 7 · Heerlen, CT 6412 PG · Netherlands