Copy
Bekijk deze email in je browser

EHG-subsidie voor Airmix-investering t/m 31 maart 2021

In veel groente- en sierteeltbedrijven wordt het Airmix ventilatie-/circulatiesysteem toegepast. Telers in zowel binnen- als buitenland ervaren de voordelen die het systeem biedt, zoals de besparing op energie en bestrijding, minder koudeval en een uniformer klimaat en idem gewas. 

Het Airmix-systeem is al zeer rendabel zonder subsidie, maar tot en met 31 maart 2021 is het weer mogelijk om de EHG (Energie-efficiënte en hernieuwbare energie glastuinbouw) subsidie te verkrijgen op een investering in een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd. Het Airmix ventilatie-/circulatiesysteem valt onder deze subsidie, waarmee een deel van de investeringskosten kunnen worden teruggevorderd. Lees meer >>

Waterbehandeling op hoog niveau met Nexus HPRO

Omgekeerde osmose is een mooie techniek om water te zuiveren maar niet altijd even efficiënt. Van der Ende Groep heeft daarom de Nexus high performance omgekeerde osmose (HPRO) ontwikkeld. De Nexus HPRO gaat zeer efficiënt om met zowel water als energie en is extra interessant voor kwekers die moeten betalen voor water, zoals in het geval van leidingwater en/of bronwater. Ook daar waar energiekosten een belangrijke factor zijn, waar betaald moet worden voor het lozen van water of waterbronnen gelimiteerd zijn, is de HPRO zeer interessant.

Met de Nexus HPRO kan een recovery worden behaald tot wel 95%, tegenover 70-75% bij een conventionele RO. Ook op energie wordt bespaard, tot wel 25-30%. Lees meer >>

(Pomp)tips van Mitch

Storing in het weekend, ’s avonds laat of precies wanneer een pomp niet gemist kan worden. Heel vervelend natuurlijk en het moet zo snel mogelijk worden opgelost. Echter is niet elke reparatie of revisie urgent en zijn er verschillende manieren om (onnodig) hoge (service)kosten uit de weg te gaan.

Mitch Leerdam, manager Service bij Van der Ende Groep, geeft de volgende adviezen met betrekking tot onderhoud en service:

Waterzuiveraar Poseidon rekent af met te hoog natriumgehalte in gietwater

Met de invoering van de Kaderrichtlijn Water zijn er grenzen gesteld aan het lozen van drainwater op riool en oppervlaktewater. Door ophoping van de hoeveelheid natrium in het gietwater is onbeperkt recirculeren echter geen optie. ‘In de afgelopen twee zomers hebben we kwaliteit moeten inleveren’, constateert operationeel directeur Koen Saris van Wijnen Square Crops. De paprika- en komkommerteler in Grubbenvorst had al positieve ervaringen opgedaan met de Poseidon van Moor Filtertechniek (onderdeel van Van der Ende Groep) en breidde uit naar drie stuks. De waterzuiveraar rekent effectief af met natrium en behoudt kostbare nutriënten. Lees meer >>
LinkedIn
Twitter
YouTube
Facebook
Copyright © 2021 Van der Ende Groep, All rights reserved.

Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt?
Je kunt je voorkeuren bijwerken of je afmelden voor deze lijst.