Copy
Facebook
Twitter
Link
Website

Grondstof schaarste

Beste relatie,

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met berichtgeving over de naderende grondstof schaarste als gevolg van de toegenomen wereldwijde vraag. Er wordt momenteel door bedrijven volop geanticipeerd op economische groei en het mitigeren van de lokale kwetsbaarheid, die door Covid-19 pijnlijk werd blootgelegd. Wij proberen uiteraard zo goed als mogelijk te anticiperen op deze situatie en hebben onze voorraden daarom fors uitgebreid. Daar waar we nog meer op kunnen schalen, zullen we dat maximaal doen. We zijn inmiddels ook in gesprek met diverse leveranciers om lopende bestellingen vervroegd geleverd te krijgen. Ondank alle inspanningen kunnen we op voorhand niet uitsluiten dat wij later in dit jaar geconfronteerd zullen worden met verlengde levertijden en/of in het ergste geval geen beschikbaarheid van de door ons gewenste producten. 

Mocht u projecten hebben die gepland staan voor de 2e helft van dit jaar, is het wellicht een suggestie om alvast kritisch te kijken naar uw inkoop tijdslijnen. Wij hopen u met deze nieuwsflits voldoende te hebben geïnformeerd en zijn voor eventuele vragen uiteraard te bereiken onder de u bekende telefoonnummers. 
Copyright © 2021 Van der Ende Groep, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.