Copy
Voel je vrij deze NIeuwsbrief naar eigen goeddunken te verspreiden
Bekijk deze email in je browser

 Nummer 31,         -        vierde jaargang         -      23 aug. 2015Met deze Wonderland-special verwelkomen we onze lezers na ieders verdiende vakantie.
Immers staan we nu op de drempel van het nieuwe land.
Als een ieder daar op 30 augustus op zijn of haar manier de schouders onder wil zetten, gaat het Wonder inderdaad geschieden: een nieuw land voor Vrije Mensen.

Iedereen is van harte welkom daar op 30 augustus een steentje aan bij te dragen.
Op die middag wordt aan alle aanwezigen ter goedkeuring voorgelegd:
  • de "grondwet", de "volksvertegenwoordiging"
  • de Onafhankelijkheidsverklaring
  • de uitnodiging aan alle 192 landen om vriendschappelijke betrekkingen met Wonderland aan te knopen
  • de varianten, waaruit de "bevolking" opgebouwd wordt (be-, in- en uitwoners)
En nog veel meer, waarvan we nu nog niet alles verklappen kunnen.
Het grondstuk is de laatste jaren gedeeltelijk geannexeerd door de gemeente Coevorden met instemming van de provinciale staten van Drenthe, waarbij grenspalen verplaatst zijn om het stukje "niemandsland" tussen Nederland en Duitsland te verdoezelen.

Aanmelden is met het oog op het aantal beschikbare zitplaatsen belangrijk:
www.dereunie.info/index.php/ontmoetingsdag .
Bemensing van Wonderland
Vanaf dat we de Onafhankelijkheidsverklaring naar 192 landen versturen, willen we ons land 24/7 bemensen. Met een (mobiel) kantoor/ambassade, een radiostation en livestream. Tenminste 2 mensen per dag/nacht per toerbeurt om zowel zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken.Op een besloten webpagina op de site komt het rooster als XLS document te staan.Er zijn al aanmeldingen, maar voor sept. en okt. mogen het er nog meer zijn.
Er is in Wonderland plaats voor 8 miljard burgers.
In het internationaal staatsrecht wordt niet over -mensen- gesproken als het om een "bevolking" gaat, maar over Natuurlijke Personen. 8 miljard juridische entiteiten vinden er gemakkelijk een onderkomen als zij dat zouden willen.
Omdat alle mensen gelijkwaardig zijn, willen we dus ook dat 8 miljard mensen mede-eigenaar kunnen worden van het stuk grond; op papier eigendom van Eurostaete.
Daarom geeft Eurostaete Certificaten uit, waarmee alle mensen op de wereld mede-eigenaar van Eurostaete kunnen worden.
Tegen administratiekosten van € 10,- zijn die Certificaten te verwerven.
Ga in jouw kracht staan voor die gelijkwaardige wereld.
Downloaden van de Aanvraag voor een Certificaat doe je HIER .
Ook de ondernemers zijn van harte welkom...
We hoeven ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf niks meer te vertellen over belastingdruk. Die neemt in Nederland voor hen al jaren toe, terwijl de belastingen voor puissant rijke multinationals alleen maar afnemen. In Wonderland is er oog en oor voor hun wensen. En hebben ook ondernemers in de volksvertegenwoordiging net zoveel inspraak als de be-. in- en uitwoners. Want een land opbouwen en vloeind draaiende houden, doe je samen!
Help ons Wonderland "groot" te maken.

Deze Vrijbrief komt (nog lange) niet bij 8 miljard wereldburgers in de mailbox.
Maar ga bij jezelf te rade wat jij doen kunt om zo dicht mogelijk bij dat aantal te komen.
Deze Vrijbrief publiceren wij bewust als e-mail.
Dat maakt het doorsturen voor jou aan mensen uit jouw adresboek zodoende heel gemakkelijk.
Want nogmaals, het is veel te gemakkelijk om als de beste stuurlui aan wal staande, kritiek te leveren op hoe Rutte, Obama, Poetin en alle anderen het doen. Wij geven er de voorkeur aan om in Wonderland zelf het goede voorbeeld te geven.
En jij kunt ons (en dus jezelf) daarbij een handje helpen door de naamsbekendheid van Wonderland te vergroten.
 
Copyright © *2015 * De Reünie van Vrije Mensen *, All rights reserved.

Ons mailadres is:
redactie@ikclaimmijnnaam.nl

unsubscribe from this list