Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
NVvH Nieuwsbrief
Oktober 2019 


Bestuurswisseling 22 november
Op 22 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, dr. J.C.A. de Mol van Otterloo af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, prof. dr. H.J. Bonjer, terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Het Algemeen Bestuur draagt dr. B.H.P. Elsman voor als kandidaat voor het vicevoorzitterschap. Tevens verloopt de zittingstermijn van de secretaris Kwaliteit & Veiligheid, dr. H.B.A.C. Stockmann. Hij stelt zich voor een volgende zittingsperiode herkiesbaar.  

Lees meer 

NZa publiceert definitieve registratie regelgeving 2020
Recentelijk heeft de NZa de definitieve registratie regelgeving voor 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen in de regelgeving van 2020 zijn voor u samengevat in een artikel.
> Lees meerStaatssecretaris Blokhuis neemt advies over inzake bevolkingsonderzoek AAA
Staatssecretaris Blokhuis is van mening dat er inhoudelijk onvoldoende aanleiding is om over te gaan tot bevolkingsonderzoek. Hij ondersteunt de lijn van de NVvV en de NVvH om dit onderwerp te prioriteren binnen de richtlijnen en geeft aan dit traject met belangstelling te zullen volgen. 
> Lees meer

Hoe kan de NVvH u helpen met wetenschappelijk onderzoek?
Tijdens de wetenschapsavond op 31 oktober delen leden met een track record op het gebied van wetenschappelijk onderzoek hun visie, gaan we in gesprek over ontwikkelingen, kansen & bedreigingen en de wijze waarop de NVvH wetenschappelijk onderzoek van haar leden (mede) richting kan geven en kan faciliteren.
Meer informatie en aanmelden

Meer nieuws Congresagenda december
Richtlijnen commentaar gevraagd

Heeft u uw (her)certificering al aangevraagd?

Controleer of u (nog) gecertificeerd bent voor de gewenste differentiatie(s) en voorkom het verlopen van uw certificaat. Dien tijdig uw aanvraag in. Houd rekening met een doorlooptijd van ongeveer 3 maanden.
Lees meer

 

Meer op heelkunde.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde · Mercatorlaan 1200 · Utrecht, 3528 BL · Netherlands