Copy

Et stærkere Danmark

Den 30. august fremlagde regeringen sin Helhedsplan for et stærkere Danmark. Planen lægger linjerne for, hvordan Danmark skal udvikle sig frem mod 2025. Vi står ikke på en brændende platform, som i 2009, da den internationale finanskrise ramte, men hvis vi vil bringe væksten tilbage til Danmark, skal vi gennemføre langsigtede og velovervejede reformer. 

For første gang, har en regering sat en vækstmålsætning for Danmark. Vi skal ikke "bare" have orden i økonomien, vi skal også have vækst i økonomien. Regeringens mål er, at Danmark i 2025 skal være 65 milliarder kroner rigere, end vi er i dag. Derudover har vi sat et ambitiøst mål om, at vi skal flytte 250.000 personer fra passiv forsørgelse til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet. Derudover foreslår vi, at vi flytter midler fra SU'en til investeringer i danskernes kompetencer og i investeringer i, at det bedre kan betale sig at arbejde. 

Det går godt i Danmark, men når vi ser ud i horisonten, tegner der sig udfordringer. Væksten er lav, og behovet for at investere i velfærd er stort. Hvis ikke vi tager hånd om det nu, og skaber grundlag for ny og højere vækst i Danmark, risikerer vi, at overlevere et Danmark i dårligere stand til vores børn, end Danmark er i dag. Jeg ønsker ikke, at mine børn skal have færre muligheder, end jeg har haft. De skal have flere muligheder i et stærkere Danmark. Helhedsplanen handler ikke om det næste folketingsvalg, den handler om næste generation. 

Med venlig hilsen
Ulla Tørnæs
 

En robust SU

Som en del af Helhedsplanen for et stærkere Danmark, har jeg fremlagt et forslag til en mere robust SU. SU-systemet er udfordret på mange måder. Danske studerende er for længe om at blive færdige, og de har for lidt fokus på job. Og den danske SU er så høj, at vi risikerer, at den bliver en magnet for udenlandske studerende. 

Derfor har vi foreslået en omlægning af SU'en. Vi reducerer stipendiet med 800 kroner om måneden, og vi begrænser SU'en til normeret tid. Samtidig giver vi mulighed for, at man enten kan låne lidt mere - og vi gør SU-lånet rentefrit, mens man studerer - eller man kan tjene lidt mere, uden at blive modregnet i SU'en. Endelig giver vi en skatterabat til nyuddannede i job de første 3 år efter endt studie. Sammen skal tiltagene bidrage til to ting. Danske studerende skal hurtigere igennem studierne og hurtigere i job. Og vi skal have færre udenlandske studerende, som kommer til Danmark for at få skatteyderbetalt uddannelse og SU, for så at rejse hjem igen. 

I forrige uge var jeg på UC Syd for at drøfte omlægningen med de studerende.Jeg forventede ikke, at de studerende ville møde omlægningen af SU'en med klapsalver. Men debatten var både konstruktiv og meget engageret fra de studerendes side, og det var en fornøjelse. 

First50 i Esbjerg

Torsdag den 8. september var en stor dag for Esbjerg som by, og for Danmark som helhed. Der kunne vi nemlig fejre 50 året for de første kulbrintefund i Nordsøen, som var startskuddet for det danske olie- og gaseventyr i Nordsøen. 

Olie- og gasindustrien har bidraget med intet mindre end 404 milliarder kroner til den danske statskasse i skatter. Derfor har olie- og gasindustrien ikke kun været afgørende for udviklingen i Esbjerg. Den har også været en solid finansieringskilde for det danske velfærdssamfund. 

Men de gyldne tider, hvor olien var lettere tilgængelig og priserne var høje, er slut. Olie- og gasindustrien har ramt det, man kalder en perfekt storm - stort behov for investeringer, lave oliepriser og stor konkurrence om investeringerne presser branchen. Det kan ikke løses med et snuptag. Tværtimod kræver det langsigtet planlægning og tæt dialog, så vi kan lave en strategi for udviklingen af Nordsøen. 

Olie- og gasindustrien har spillet en vigtig rolle de seneste 50 år i udviklingen af Esbjerg og for finansieringen af det velfærdssamfund, som vi holder af i dag. Det skulle naturligvis fejres, og det blev det. Nu er regeringen og branchen sammen i arbejdstøjet for at lave en Nordsøstrategi, som kan danne grundlag for de næste 50 års vækst i Nordsøen. 
Facebook
Facebook
Hjemmeside
Hjemmeside
YouTube
YouTube
Twitter
Twitter
Copyright © 2016 Ulla Tørnæs, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp