Copy

 
Nieuwsbrief Februari 2016
Dezelfde wateren, een nieuwe koers
Het jaar 2016 is bijzonder, de voormalige secretaris heeft na 15 jaar afscheid genomen en een nieuwe secretaris is aangesteld. De organisatie gaat natuurlijk op volle kracht verder, waarbij het ondersteunen van onze leden prioriteit heeft. Samenwerking was en blijft een belangrijk thema voor KIMO Nederland en België, dit is zowel binnen onze twee landen van belang maar ook binnen het internationale KIMO-netwerk. Onze organisatie staat niet alleen en heeft nauwe contacten met alle lagen van de overheid en een veelvoud aan organisaties.
Al wortelen wij diep in lokale gemeenschappen,  we zijn internationaal van karakter. Samenwerking op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau is de enige manier om milieuproblemen doeltreffend aan te kunnen pakken. Dat is de reden dat we de voor ons relevante Global Development Goals van de Verenigde Naties onderschrijven en hierbij aansluiting zoeken.
Voorzitter: R. G. te Beest

Zoals u allen wellicht weet is onze oude secretaris dhr. Bert Veerman per 31 December met een welverdiend pensioen gegaan. Op 18 Februari nemen wij officieel afscheid tijdens het symposium “Geen Zee te Hoog.”

De werkzaamheden van dhr. Veerman zijn per 1 januari nu daadwerkelijk door de nieuwe secretaris dhr. Mike Mannaart overgenomen. Dhr. Mannaart was al sinds enige tijd actief binnen KIMO Nederland en België en heeft in die tijd steeds meer taken overgenomen. Dhr. Mannaart heeft een jarenlange ervaring op het gebied van milieubeleid en bescherming. Zowel op lokaal, nationaal als Europees niveau.
Naast dhr. Mannaart is per 1 januari dhr. Lars Hopman bij KIMO in dienst getreden. Geboren en getogen in één van onze lid gemeenten heeft dhr. Hopman een sterke binding met kust en zee. Na het afronden van twee wetenschappelijke studies en een reis van twee jaar waarbij hij de impact van zeeverontreiniging op grote schaal heeft gezien is dhr. Hopman blij zich met frisse energie voor ons in te kunnen zetten
Tot slot kan ons team nog altijd rekenen op de steun van de zeer betrokken mevr. Joke van Dijk. Mevr. van Dijk heeft dhr. Veerman de laatste zes jaar bij alle taken ondersteund. Haar kennis en kunde van de organisatie zijn dan ook van onschatbare waarde voor de continuïteit van KIMO Nederland en België

Dhr Veerman heeft de afgelopen 16 jaar aan een prachtig fundament gebouwd. Voor ons ligt er een sterke basis om op door te gaan. Wij zetten in op een verdere professionalisering en groei van KIMO als organisatie.
 
Begin 2016 ligt de afronding van een aantal projecten en taken voor ons, waar momenteel hard aan wordt gewerkt. Ook zijn er een aantal projecten dat we doorzetten en gaan uitbouwen.
Het eerste project dat dit jaar afgerond gaat worden is het Europese onderzoeksprogramma CleanSea waar KIMO aan heeft bijgedragen. Voor dit project is onderzoek gedaan naar de mate van vervuiling in de Europese zeeën en het gedrag van afval in zee. Het project bevindt zich nu in de laatste fase en zal binnenkort worden afgerond. Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte.
Een tweede project dat zal worden afgerond is het project vuilspuien. Dit onderzoek dat door KIMO in samenwerking met diverse partners is opgezet richt zich op de toevoer van afval vanuit onze rivieren naar zee. De gegevens die hiervoor zijn verzameld over de jaren 2014 en 2015 zullen begin dit jaar worden geanalyseerd en verwerkt.
 
Naast de afronding van deze projecten gaan we volop door met een aantal langlopende projecten. Natuurlijk pakken we door met ons project Fishing for Litter.
Onder de koepel van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee proberen we een aantal projecten die elkaar kunnen versterken samen te brengen om samen op te trekken voor schonere kustwateren.
Tot slot blijven we actief binnen de Green Deal Schone Stranden. Hierin voert KIMO eveneens het secretariaat en werkt samen met een veertigtal partners aan structureel schonere stranden. Door het uitwisselen van ideeën en acties en het verbinden van belanghebbenden hebben we in 2015 al een flinke slag kunnen maken. Voor de periode tot 2020 geldt dat we verder willen uitbouwen en groeien met de Green Deal. Dit alles doen we graag met u samen.

KIMO Nederland/België, onderdeel van KIMO International
De milieu- en veiligheidsorganisatie voor kustgeoriënteerde gemeenten

Copyright © 2015 KIMO Nederland en België, All rights reserved.


Ons adres is:
Postbus 325
1940 AH, Beverwijk


abonnement opzeggen    update abonnementsinstellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp