Copy
In deze laatste nieuwsbrief van 2019 kunt u lezen over de oprichting van de werkgroep waterkwaliteit. Bakken in het zand: wat voor afvalvoorzieningen hebben we langs onze kust en waarom. Ook is er aandacht voor de stijgende hoeveelheid opgehaald Fishing for Litter-afval en het dossier MSC Zoë. Tenslotte willen we u graag informeren over twee nieuwe internationale resoluties die aangenomen zijn bij de AGM van KIMO die dit jaar plaatsvond in gemeente Velsen. Wij wensen u veel leesplezier en alvast fijne Kerstdagen! 
Stijgende hoeveelheid afval voor Fishing for Litter

De vangst van de eerste drie kwartalen van 2019 is binnen! In die periode is er al ruim 430 ton ton afval verzameld. Grafieken laten een groei met vorig jaar zien en een piek in het noorden, die mogelijk te maken heeft met het afval van de MSC Zoë. KIMO heeft ingezet op aanvullende financiering vanuit het Rijk om deze groei op te vangen.
 
Lees meer
Share Share
Tweet Tweet
Share Share
Forward Forward
800 ton MSC-afval wordt zwerfafval in Zee 
Tijdens het laatste Algemeen Overleg Maritiem heeft de Minister aangegeven dat het bergen van de resterende 800 ton afval afkomstig van de MSC Zoë milieutechnisch onrendabel is. Samen met haar partners maakt KIMO zich hier ernstige zorgen over. De eerste acties zijn ondernomen en zullen vervolg  krijgen in 2020. 
Lees meer
Share Share
Tweet Tweet
Share Share
Forward Forward
Werkgroep waterkwaliteit

Op 17 oktober kwam de werkgroep waterkwaliteit voor het eerst bijeen. De aanleiding hiervoor was de kwaliteit van het zwemwater op stranden tussen Velsen en Hoek van Holland. We willen duidelijk krijgen wat de oorzaken kunnen zijn van de vervuiling. Een mogelijke oplossing is dat er meer bemonsterd gaat worden.
 
Lees meer
Share Share
Tweet Tweet
Share Share
Forward Forward
KIMO internationale ledenvergadering en conferentie in Velsen

Half oktober verzamelden de internationale KIMO-leden, kustgemeenten rond de Noordzee en Oostzee, zich in Velsen voor de jaarlijkse bijeenkomst en algemene ledenvergadering. De conferentie van 2019 had het inspirerende thema: How land-based activities affect the marine environment. Ook werden 2 nieuwe Internationale resoluties aangenomen. 
 
Lees meer
Share Share
Tweet Tweet
Share Share
Forward Forward
Bakken in het zand

Elke kustgemeente heeft afvalvoorzieningen, die passen bij het karakter en het type bezoeker van dat strand. Welk model past bij uw gemeente? Laat je inspireren door de nieuwe voorzieningen in de gemeenten Heemskerk, Bloemendaal, Velsen en Zandvoort.
Lees meer
Share Share
Tweet Tweet
Share Share
Forward Forward
Copyright © 2015 KIMO Nederland en België, All rights reserved.

KIMO Nederland & België, De milieu en veiligheidsorganisatie voor kustgeoriënteerde gemeente

Ons adres is:
Postbus 325
1940 AH, Beverwijk


abonnement opzeggen    update abonnementsinstellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp