Copy

 
Nieuwsbrief Maart 2016
Missie en Visie
Het jaar 2016 is bijzonder, de voormalige secretaris heeft na 15 jaar afscheid genomen en een nieuwe secretaris is aangesteld. Een heroriëntatie van de organisatie en een her-prioritering van taken zijn onder andere het gevolg. Belangrijk is hierbij de balans tussen leiden en delegeren van activiteiten.
Lees meer
Internationale Ledenvergadering Noordwijk
Wij nodigen alle lidgemeenten uit voor de Internationale Ledenvergadering in Noordwijk. Het is al weer enige jaren geleden dat deze vergadering en het bijbehorende symposium in Nederland werd gehouden. Dit is uw kans om hierbij te zijn.
Lees meer
Internationaal
2016 wordt een interessant jaar voor KIMO Nederland en België binnen het internationale speelveld. Niet alleen door het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, maar ook door een mogelijke herverdeling van taken binnen het Internationale KIMO netwerk.
Lees meer
Stranddagen 2016
Op  7 en 8 april worden de Landelijke strandbeleids- en beheerdersdagen weer georganiseerd, ditmaal in Kijkduin. Centraal staat: ‘’Samenwerken aan een schoon strand met een aantrekkelijke uitstraling; en hoe we elkaar daarbij kunnen versterken’’ Ook vanuit de Green Deal zal hier een bijdrage worden verzorgd
Lees meer
Clean Sea afgerond
In de afgelopen drie jaar heeft KIMO Nederland en Belgie met 16 andere partners samengewerkt in het project CleanSea. Dit Europese onderzoeksprogramma stond onder leiding van dr. H. Lesley van het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam (IVM VU).
Lees meer
Green Deal Visserij
De Green Deal Visserij voor een Schone Zee is op initiatief van KIMO in 2015 van start gegaan. De Green Deal Visserij wortelt in een lange traditie van samenwerking tussen KIMO en de  visserijsector. Met het lang lopende Fishing for Litter project en de bijdrage van KIMO aan het Europese onderzoeksprogramma CleanSea over de jaren 2013-2015 is een sterk fundament gelegd voor deze Green Deal
Lees meer
Green Deal Schone Stranden
De Green Deal partners (overheden, strandexploitanten, ngo’s, bedrijven en vrijwilligers) hebben in 2015 90% van de beloofde acties uitgevoerd. Al met al kunnen we stellen dat 2015 een prachtige start heeft opgeleverd. De taak ligt nu voor ons om door te pakken naar een schone Noordzeekust.
Lees meer
Afscheid Bert Veerman
Donderdag 18 februari heeft KIMO afscheid genomen van onze oud secretaris Bert Veerman. Dit tijdens het symposium “Geen Zee te Hoog” in het Thalia theater in IJmuiden dat ter ere van Bert is georganiseerd. Wij danken Bert voor zijn jaren van tomeloze inzet en het vele werk dat hij voor KIMO heeft verzet. Wij wensen hem het allerbeste met zijn pensioen
Lees meer

KIMO Nederland/België, onderdeel van KIMO International
De milieu- en veiligheidsorganisatie voor kustgeoriënteerde gemeenten

Copyright © 2015 KIMO Nederland en België, All rights reserved.


Ons adres is:
Postbus 325
1940 AH, Beverwijk


abonnement opzeggen    update abonnementsinstellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp