Copy
Vi håper å se dere på Eventyrfabrikken, Emma Sansehus, Vulkan klatresenter og våre foreldre- og søskentreff. Årets skoleseminar er ferdig men alle som ønsker det kan se opptaket. Vi tipser også om en spørreundersøkelse om tannhelsetjenesten og diverse eksterne kurs og fritidstilbud.  
View this email in your browser
Årets skoleseminar ble filmet slik at alle som ønsker det kan få med seg Stian Orms engasjerende foredrag. Temaet var tilretteleggingsmuligheter hos elever med autisme/Asperger. Opptaket er tilgjengelig herfra

For å øke kunnskapen om hvordan Den offentlige tannhelsetjenesten ivaretar barn og ungdom med autismespekterdiagnose gjennomføres et forskningsprosjekt. Forskerne ber at foresatte til barn og unge fra 3-18 år fyller ut en spørreundersøkelse. Les mer her

Aktiviteter rettet mot foreldre og fagpersoner (klikk på de blå knappene) 

Aktiviteter rettet mot familier eller personer med diagnose (klikk på de oransje knappene

Bli med på foreldretreff i Ski, tirsdag 12. november. Søskentreff arrangeres i naborommet.
Foreldretreff i Lillestrøm, mandag 25. november.
Eksterne kurs som arrangeres i arbeidstiden, f.eks. Statpeds kurs om autismespekteret og skolen.
Eksterne kvelds- og helgekurs, f.eks. en temakveld i Asker om Asperger syndrom.
Bli med på søskentreff i Ski, tirsdag 12. november. Foreldretreff arrangeres i naborommet.
Klatring lørdag 16. november på Vulkan klatresenter i Oslo. Alle over 12 år er velkomne.
Vi inviterer til mye moro på Emma sansehus i Sandvika, lørdag 23. november.
Velkommen til Eventyrfabrikken i Vestby, tirsdag 26. november.
Juleavslutning i Follo-gruppa, onsdag 11. desember.
Interessert i vår gruppe for voksne med Asperger? Fyll ut påmeldingsskjemaet i tilfelle en plass blir ledig.
Bli med på fredagsbading i Sørum! Ta kontakt hvis du ønsker å bade i ny og ne.
Eksterne fritidstilbud, f.eks. Abloom filmfestival.
Copyright © 2019 Autismeforeningen i Norge, Akershus lokallag, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp