Copy
Les om valgdeltakelse, kjendiser på autismespekteret og tilrettelagte opplæringstilbud til ungdommer/voksne. Les også om våre kommende aktiviteter, f.eks. en samtalegruppe for voksne med Asperger. 
View this email in your browser
Bruk stemmeretten! Voksne med autisme eller Asperger syndrom har de samme borgerrettighetene som andre. Dette omfatter bl.a. retten til å stemme. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring. Vår nye artikkel "Se mulighetene for valgdeltakelse i 2019" inneholder informasjon om valgrettigheter og linker til valgomater, samt tips om opplæring, motivasjonsarbeid og tilrettelegging.  

Hva med å delta på et kurs eller valgdebatt?
22.08.19     FFO debatt (Lørenskog)
22.08.19+   Valgkurs (Sørumsand)
28.08.19     FFO debatt (Oslo)
I "Opplæringstilbud utenom det vanlige" kan du lese om alternative tilbud på folkehøgskoler, private videregående skoler og andre steder. Artikkelen inneholder også informasjon om økonomisk støtte. 
I "Kjendiser på autismespekteret" kan du lese om Greta Thunberg (avbildet) og 9 andre spennende mennesker med autisme eller Asperger. 

Komiker Hannah Gadsby er ikke nevnt i artikkelen, men hun fikk nylig vite at hun har autisme. Du kan se henne på Netflix eller på Folketeateret. Les mer om henne her.

Aktiviteter rettet mot foreldre og fagpersoner (klikk på de blå knappene) 

Aktiviteter rettet mot familier eller personer med diagnose (klikk på de oransje knappene

Foreldretilbudet vårt starter opp 4. september på Ahus. Noen få plasser igjen!
Foreldretreff med foredrag om skolevegring, 25. september i Sandvika.
Årets skoleseminar går av stabelen 5. november i Oslo. Merk kalenderen!
Eksterne kurs som arrangeres i arbeidstiden. Velg mellom 8 autismerelaterte kurs i september og utallige andre relevante kurs i høsthalvåret!
Eksterne kurs og samlinger som arrangeres utenfor vanlig arbeidstid, f.eks. temakvelder og søskenkurs.
Vår nye samtalegruppe for voksne med Asperger har oppstart 23. september i Lørenskog. Fortsatt ledig plass!
Klatring lørdag 7. september på Vulkan klatresenter i Oslo. Alle over 12 år er velkomne.
Bli med på fredagsbading i Sørum! Ta kontakt hvis du ønsker å bade fast én fredag i måned eller bare av og til.
Eksterne fritidstilbud, f.eks. tilrettelagt høstferie og diverse aktiviteter for unge og voksne med behov for støtte.
Tips til søknad om støttekontakt.
Copyright © 2019 Autismeforeningen i Norge, Akershus lokallag, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp