Copy
Bli med på årsmøtet med middag i Lillestrøm! Eller seminaret samme kveld? Og hva med klatring eller bading, foreldretreff eller småbarnsforeldrekurs? Vi tipser også om eksterne tilbud, f.eks. et workshop for voksne med Asperger. 
View this email in your browser 

Velkommen til årsmøtet! 

Når: 

onsdag 27. februar 2019
kl. 17.15 Registrering og middag for årsmøtedeltakerne.
kl. 17.45 Årsmøte for medlemmer.
kl. 19.30 Foredrag ved Torill Fjæran-Granum. Les mer her.

Hvor: 
Doktorgården, rett ved Lillestrøm stasjon.

Pris og påmelding:
Middagen og seminaret krever påmelding og en liten egenandel (selve årsmøtet er gratis og tar imot upåmeldte medlemmer). Du sparer penger med å sende påmelding innen torsdag 21. februar. Les mer i invitasjonen, som inneholder en link til påmeldingsskjemaet.  

Aktiviteter rettet mot foreldre og fagpersoner (klikk på de blå knappene) 

Aktiviteter rettet mot familier eller personer med diagnose (klikk på de oransje knappene

Kurs rettet mot foreldre til barnehagebarn på autismespekteret. Oppstart i februar i Sandvika.
Hvordan hjelpe barn og voksne på autismespekteret unngå å bli oversett, overkjørt og overprøvd. Kveldsseminar 27. februar i Lillestrøm.
Foreldretreff på Waldemarhøy i Ski, tirsdag 5. mars.
Eksterne kurs og samlinger som arrangeres utenom vanlig arbeidstid, f.eks. et nettforedrag om spilleavhengighet.
Eksterne kurs som arrangeres i arbeidstiden, f.eks. om matvansker, seksualitet og skolefravær.
Klatring lørdag 9. februar. Alle over 10 år er velkomne. Vulkan klatresenter i Oslo.
Plass til flere familier på vårt badetilbud i Sørum. Ta kontakt hvis du ønsker å bade i ny og ne.
Ekstern workshop om åpenhet, rettet mot voksne med Asperger. 13. februar i Oslo.
Eksterne fritidstilbud, f.eks. pizzatreff for voksne med Asperger, tilrettelagt vinterferie og tilbud til ensomme i Romerike.
Eksterne sommerleirer, festivaler osv.
Copyright © 2019 Autismeforeningen i Norge, Akershus lokallag, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp