Copy
Bekijk deze nieuwsbrief on-line

Herinnering de beleving van alternatieve materialen

         

Datum:  maandag 21 maart 2016
Plaats:    Hogeschool van Amsterdam, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Tijd:        17:30 u - 21:00 u         


Beste <<First Name>>  <<vd>>  <<Last Name>>

In deze nieuwsbrief van MaterialDesign willen we u graag herinneren aan de bijeenkomst van MaterialDesign "de beleving van alternatieve materialen" op maandag 21 maart 2016,
Deze bijeenkomst organiseren we samen met KIVI en het vaktijdschrift Innovatieve Materialen.
Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar.


U kunt zich hier alsnog inschrijven voor de beleving van alternatieve materialen.
U ontvangt dan een bevestiging per e-mail.
Aanmelding is gewenst. 
De entree is 10 euro. Dit ter dekking van onkosten en cadeaus voor sprekers.
U kunt uw bijdrage voldoen op de bijeenkomst. U ontvangt dan ook een factuur.

lees meer over MaterialDesign 

In deze uitgave

De beleving van alternatieve materialen

Alternatieve materialen staan sterk in de belangstelling. Is dit een hype of een trend?
Een hype gaat over, maar een trend moet je serieus nemen als signaal voor verdere ontwikkelingen in de toekomst. We moeten ons de vraag stellen waarom we behoefte hebben aan alternatieve materialen. Er zouden drie redenen kunnen zijn.
  • Met alternatieve materialen kunnen we een duurzamere samenleving realiseren
  • Met alternatieve materiaaltechnologie kunnen we technische functies realiseren die niet mogelijk zijn met traditionele technieken.
  • Met alternatieve materiaaltechnologie kunnen we belevingsfuncties realiseren die niet mogelijk zijn met traditionele technieken.
Op 21 maart gaat het hoofdzakelijk om deze belevingsfuncties.
Bij beleving is het niet zozeer van belang of materialen alternatief zijn. Van belang is met name dat zij een boodschap uitdragen en/of associaties oproepen. Verwondering is een belangrijk aspect van beleving en een directe manier om verwondering op te roepen is het ongewone.
Het ‘ongewone’ speelt een belangrijke rol in kunst en vormgeving. Het is niet ‘gewoon’ om een Louis 15 stoel te decoreren met beeldtaal uit het pointillisme.

  


Het is evenmin ‘gewoon’ om  een lamp te ontwerpen gebruikmakend van het materiaal koffiedik.
Doorbreken van onze gewoonten bij het toepassen van materialen in producten kan leiden tot nieuwe belevingen. Hierop zullen we ons focussen bij de Beleving van alternatieve materialen op 21 maart.
 
Duurzaamheid
Vaak is de ontwikkeling van alternatieve materialen gericht op circulariteit en beperking van het gebruik van fossiele grondstoffen. Dit is geheel in lijn met de gedachten van Thomas Rau die op 29 januari jl. een presentatie hield op dezelfde locatie als waar deze Beleving zal plaatsvinden. De aarde is een gesloten systeem betoogt Rau en we moeten ons als mensheid dan ook beperken tot activiteiten die omkeerbaar zijn. Gebruik van fossiele grondstoffen is niet omkeerbaar. Een gebouw moet volgens architect Rau worden opgevat als een materialenbank. Een bank waar materialen tijdelijk in ‘belegd’ worden. Op het moment dat de materialen geen ‘rendement’ meer opleveren worden ze belegd in een andere bank c.q. gebouw. Soms zal de nieuwe toepassing ‘ongewoon’ zijn. Thomas Rau gebruikt, bijvoorbeeld, afgeschreven houten pallets als gevelbekleding. Een door hem ontworpen bedrijfsgebouw in Duiven bestaat voor 80% uit hergebruikte materialen.

                                       bedrijfsgebouw in Duiven

Nieuwe technische functies
Alternatieve materialen worden, ten onrechte, nogal eens uitsluitend gezien als vervanger van bestaande materialen. Alternatieve materialen kunnen echter nieuwe functies toevoegen die onmogelijk te realiseren zijn met bestaande materialen. Neem alleen al het feit dat veel bio-based matyerialen verwarmd kunnen worden d.m.v. magnetron straling, wat met traditionele materialen zelden het geval is.
Maar ook qua mechanische eigenschappen kunnen alternatieve materialen interessant is. Zo is aan de TU-Delft bewezen dat het vullen van beton met rijstvlies betere mechanische eigenschappen oplevert dan het vullen met vliegas. Spinrag behoort nog steeds tot de sterkste vezels die er bestaan en in de natuur komen technische functies voor waarvan wij als ontwerpers slechts kunnen dromen, zoals de lichtproductie door vuurvliegjes en, überhaupt, krachtuitoefening door spierweefsels. Zo zijn er veel voorbeelden.
 
Belevingsfuncties
Deze bijeenkomst gaat met name om de beleving van biomaterialen. Beleving komt in het algemeen tot stand door drie verschillende invloeden: de zintuiglijke waarneming, de context van die waarneming en de connotatie.
In veel gevallen is de zintuiglijke waarneming niet anders dan bij traditionele materialen, maar er zijn ook voorbeelden dat dit anders ligt. Vaak heeft dit te maken met het anders reageren op vocht, zoals bij textiel. De tactiele ervaring met katoen kan vrijwel niet geïmiteerd worden met polyester.
De context is ook van grote invloed op de beleving. In kleding ervaart men materialen nu eenmaal anders dan als het gaat om wandbekleding.
Met connotatie wordt de kennis en ervaring van de waarnemer bedoeld, evenals zijn / haar waarden en normen. Kennis van het materiaal heeft invloed, evenals het feit of de gebruiker toepassing van alternatieve materialen belangrijk vindt, of, slechte ervaring met die materialen heeft. De auteur van deze tekst heeft een hekel aan marmer omdat hij vroeger, op een internaat, twee keer per dag naar de kerk moest die vol zat met marmer.
De populariteit van alternatieve materialen is nauw verbonden met de groeiende bewustwording van de eindigheid van fossiele bronnen en de schadelijkheid van processen die ten grondslag liggen aan veel traditionele materialen.
 

Hogeschool van Amsterdam

Bio-based materials
Een belangrijke groep alternatieve materialen wordt tegenwoordig aangeduid als “bio-based materials”. De Hogeschool van Amsterdam, gastheer van deze beleving,  kan beschouwd worden als een belangrijk kenniscentrum op dit gebied. Onlangs werd aldaar het boek “ontwerpen met bio-based plastics” gepubliceerd (zie figuur), maar het onderzoek richt zich niet alleen op plastics.

Vele afstudeerders aan de opleiding Integrated Product Design hebben natuurlijke materialen als thema gekozen voor hun afstudeerwerk. Voorbeelden zijn stro, riet, vlaswol, hennepvezels en zelfs koffiedik.
Een interessant onderzoekthema aan de hogeschool is het 3D printen van biomaterialen. Ook hierover publiceerde de Hogeschool een brochure (Zie figuur)
Reden genoeg om op 21 maart tijd in te ruimen voor korte studentpresentaties.

Programma de beleving van alternatieve materialen

Inschrijven kunt u door te klikken op deze email

Programma 21 maart 2016

17.30  Ontvangst met koffie en broodjes
18.00  Welkomstwoord,  Jan Siebers, hoofd Integrated Product Design
18.10  Hoe werkt materiaalbeleving, Wim Poelman
18.40  3D printen met bio-materialen,  Iris van Wijk
19.10  Pauze
19.30  Ontwerpen met bio-based materialen, Inge Oskam,
            Lector Technisch Innoveren & Ondernemen,
            onderzoeksprogramma Urban Technology | thema Circular Design & Smart Production
 20.00 Presentaties afstudeerprojecten met alternatieve materialen o.l.v. Rogier Ten Kate
 20.30  Discussie
 21.00  Sluiting en drankje

Nieuwe editie Innovatieve Materialen

Begin februari verscheen de nieuwe editie van Innovatieve Materialen (nummer 1 2016).
Klik ter kennismaking op de cover voor de bladerbare editie.

                                       

Voor abonnees is Innovatieve Materialen ook als (interactieve) PDF beschikbaar.

Zie voor meer info: http://www.innovatievematerialen.nl

MaterialDesign op de vakbeurs Materials2016

MaterialDesign heeft een eigen stand op de vakbeurs Materials2016 op 21 en 22 april in de Koningshof in Veldhoven.
We willen u graag meer vertellen over  MaterialDesign. Bezoek daarom onze stand.
U als vaste relatie van MaterialDesign wordt hierbij tevens uitgenodigd om uw bedrijf of instelling via onze stand te presenteren door middel van informatie materiaal en door uw aanwezigheid.
Stuur dan een email naar info@materialdesign.nl en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord

Terugblik op de beleving van leer bij Rompa Leder op 10 december 2015

Het was een bijzondere en inspirerende bijeenkomst. 
Na een introductie van Daniel Rompa volgde een uitgebreide een rondleiding in de fabriek 
De rondleiding  met de geur van leer in de leerlooierij fabriek was op zich al een beleving.
De twee volgende sprekers Mandy den Elzen en Jannita van den Haak lieten zien welke bijzondere creaties mogelijk zijn met leer.
Mandy den Elzen toonde haar "bio-art" en Jannita van den Haak van Jannissima liet top design zien van o.a. luxe tassen en hergebruik van leer, waarvoor ze diverse design prijzen gekregen heeft.
Read More
 
 

MaterialDesign

verbindt materiaal , ontwerp en vormgeving

Material Design is in 2004 opgericht. De doelgroep voor dit programma bestaat uit zowel professionals op het gebied van materiaaltechnologie met belangstelling voor ontwerpen als uit professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. Material Design biedt een uitwisseling / netwerk / activiteitenprogramma voor mensen en ideeën uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen.

Material Design heeft sinds 2004 een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: “ de beleving van....”


MaterialDesign heeft een samenwerkingsverband met  het tijdschrift Innovatieve Materialen , met de KIVI afdeling Industrieel Ontwerpen en met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU-Delft.

De Stichting MaterialDesign is opgericht in 2010 en is gevestigd in Zeist. 

KvK nr: 50469819

Indien u geïnteresseerd bent in het hosten van de discussieavond, het verzorgen van een presentatie of het organiseren van een discussieavond, dan kunt u altijd contact opnemen met MaterialDesign  info@materialdesign.nl

Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen klik hier.

Email Marketing Powered by Mailchimp