Copy
Bekijk deze nieuwsbrief on-line

Architectuur en gezondheid

         

Datum:  donderdag 27 oktober 2016
Plaats:  KIVI-gebouw, Princessegracht 23, 2514 Den Haag
Tijd:       14:00  tot 21:00 u, inclusief maaltijd


Beste <<First Name>>  <<vd>>  <<Last Name>>
 

Als relatie van MaterialDesign kunt u deelnemen aan dit symposium tegen gereduceerde kosten.
Architectuur en gezondheid wordt georganiseerd door 
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) Afdeling Bouw  i.s.m. Afdeling voor Industrieel OntwerpenLectoraat Architecture & Health, Hogeschool van Arnhem en Stichting MaterialDesign

U kunt zich hier opgeven: https://www.kivi.nl/afdelingen/bouw/activiteiten/activiteit/architectuur-en-gezondheid
Let op: KIVI-leden dienen bij aanmelden eerst ingelogd te zijn. Dan verschijnt het correcte inschrijfformulier met de te betalen kosten.

De kosten zijn € 35,- voor KIVI-leden en Material Design-relaties, € 15,- voor studenten en € 50,- voor overigen.lees meer over MaterialDesign 

In deze uitgave

Architectuur en gezondheid

Het onderwerp
Wordt je nu ziek van een gebouw of knap je er juist van op?
Aan de ene kant dreigt het binnenklimaat van gebouwen door steeds verdergaande milieumaatregelen steeds ongezonder te worden, aan de andere kant kan architectuur in samenspraak met moderne technieken en inzichten ook juist steeds meer bijdragen aan het welbevinden. Het lijkt strijdig met elkaar, maar is dat wel zo?
Tijdens dit symposium wordt nader ingegaan op het maken van gezonde gebouwen gezien vanuit opdrachtgeverschap, materialen, techniek (domotica) en menselijk gedrag.

Spanningsveld milieuvriendelijk en mensvriendelijk bouwen
De meeste mensen brengen meer tijd door binnen gebouwen dan buiten. Niet zelden is het binnenklimaat ongezonder dan het buitenklimaat.
Een consequentie van de invoering van de energieprestatienorm is dat het binnenklimaat in woningen kan verslechteren. Een derde van alle woningen kampt nu al met een ongezond leefklimaat. En dat wordt alleen maar erger als de luchtdoorlatendheid van gebouwen nog verder afneemt. Een positief punt is dat architectuur de gezondheid niet alleen nadelig kan beïnvloeden, maar dat het omgekeerde ook waar is. Op diverse manieren kan architectuur bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Architectuur is zelfs in staat genezingsprocessen te bevorderen en wel op totaal verschillende manieren.

Fysieke en virtuele architectuur
In het kader van dit onderwerp is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen het fysieke en het virtuele gebouw. Een gebouw faciliteert menselijk gedrag en dat vindt deels plaats door middel van fysieke oplossingen, maar in toenemende mate ook door middel van virtuele oplossingen. Niet zelden kunnen virtuele oplossingen een vervanging vormen voor fysieke oplossingen. Een voorbeeld is bewegwijzering waarbij vaste aanduidingen vervangen kunnen worden door displays en kleur veranderende materialen. Een ander voorbeeld is de toepassing van diverse technieken waarmee glas ondoorzichtig gemaakt kan worden ter vervanging van fysieke blinden of gordijnen.
Ter gelegenheid van dit congres geldt expliciet als uitgangspunt dat moderne architectuur een integratie is van het fysieke en virtuele ontwerp.
 

Programma Architectuur en gezondheid

13:30 uur  Ontvangst
14:30 uur  Welkomstwoord
14:40 uur  Inleiding Architecture & Health
                Prof. Dr. Ir. Masi Mohammadi
15:10 uur  De invloed van Architectuur op sociaal gedrag
                Dr. Jantine Bouma

15:40 uur  Pauze

16:00 uur  Gezondheid en Materiaalgebruik; laat de natuur voor je werken
                Ir. Atto Harsta, Aldus Bouwinnovatie Amsterdam
16:30 uur  Domotica t.b.v. meer vrijheid en welzijn voor mensen met een beperking of ziekte
                Ir. Gerbrandt van Staveren, Cruxin
17:00 uur  Tien jaar onderzoek naar healing environments aan de Universiteit Twente
                Prof. Dr. Ad Pruyn, Universiteit Twente

17:30 uur  Borrel
18:00 uur  Maaltijd

19:00 uur  Technologie, wellness en zorgarchitectuur
                Eric Vreedenburgh, Archipel Ontwerpers
19:30 uur  Het nieuwe Dorp
                Duzan Doepel, Doepelstrijkers

20:00 uur  Forumdiscussie

Sprekersinformatie

 
Masi MohammadiMasi Mohammadi (HAN, TUE)
Inleiding Architecture & Health


Jantine BoumaJantine Bouma (Hansehogeschool)
De invloed van architectuur op sociaal gedrag


Atto HarstaAtto Harsta
(Aldus bouwinnovatie / Living Daylights / Energiesprong)
Gezondheid en Materiaalgebruik; laat de natuur voor je werken
Gerbrandt van StaverenIr. Gerbrandt van Staveren (Cruxin)
Domotica t.b.v. meer vrijheid en welzijn voor mensen met een beperking of ziekte
Ad PruynAd Pruyn (Universiteit Twente)
Tien jaar onderzoek naar healing environments aan de Universiteit TwenteEric VreedenburgEric Vreedenburgh (Archipelontwerpers)
Technologie, wellness en zorgarchitectuurDuzan DoepelDuzan Doepel (DoepelStrijkers)
Het nieuwe Dorp

Wim PoelmanWim Poelman (TU Delft IO, vz MaterialDesign)
Voorzitter en discussieleiderlees meer:  sprekersinformatie (pdf):

Terugblik "de beleving van natuurlijke en minerale verf"

Op 22 september 2016 vond “de beleving van natuurlijke en minerale verf” plaats bij Rigo Verffabriek , Kaplanstraat 9, 1976 CA IJmuiden in een (natuur)vriendelijke verffabriek.
Bovendien bleek dat RIGO Verffabriek maatschappelijk verantwoord onderneemt.
Het thema was natuurvriendelijke en duurzame verf en het vermijden van fossiele grondstoffen.
De bijeenkomst werd samen met KIVI en het vaktijdschrift Innovatieve Materialen georganiseerd.
Dit kwam in de voordrachten goed naar voren. Ze sloten goed op elkaar aan en mede daardoor was het een boeiende bijeenkomst.
zie voor meer informatie: www.materialdesign.nl

Nieuwe editie Innovatieve Materialen

Relaties van MaterialDesign kunnen de nieuwe editie van het vaktijdschrift
 Innovatieve Materialen (nummer 4 2016) inzien.
Klik ter kennismaking op de cover voor de bladerbare editie.

                               InnovatieveMaterialen nr. 4
                                       
Voor abonnees is Innovatieve Materialen ook als (interactieve) PDF beschikbaar.

Zie voor meer info: http://www.innovatievematerialen.nl

 
 

MaterialDesign

verbindt materiaal , ontwerp en vormgeving

Material Design is in 2004 opgericht. De doelgroep voor dit programma bestaat uit zowel professionals op het gebied van materiaaltechnologie met belangstelling voor ontwerpen als uit professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. Material Design biedt een uitwisseling / netwerk / activiteitenprogramma voor mensen en ideeën uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen.

Material Design heeft sinds 2004 een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: “ de beleving van....”


MaterialDesign heeft een samenwerkingsverband met  het tijdschrift Innovatieve Materialen , met de KIVI afdeling Industrieel Ontwerpen en met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU-Delft.

De Stichting MaterialDesign is opgericht in 2010 en is gevestigd in Zeist. 

KvK nr: 50469819

Indien u geïnteresseerd bent in het hosten van de discussieavond, het verzorgen van een presentatie of het organiseren van een discussieavond, dan kunt u altijd contact opnemen met MaterialDesign  info@materialdesign.nl

Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen klik hier.

Email Marketing Powered by Mailchimp