Copy
Bekijk deze nieuwsbrief on-line

Vakbeurs & Congres Materials 2015 
georganiseerd door het Mikrocentrum      
 

NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven 
22 en 23 april, 09.30-17.00 uur

Entree Beneluxhal
Locht 117
5504 RM Veldhoven
 

         

De Stichting MaterialDesign wil u graag attent maken op de Vakbeurs & Congres Materials 2015 in Veldhoven. 
Materials 2015 is hét trefpunt voor professionals die betrokken zijn bij de keuze, het toepassen en (na)bewerken van materialen.
De toegang is gratis.

MaterialDesign heeft een stand op de beurs en verleent hier  tevens gastvrijheid aan het vaktijdschrift Innovatieve Materialen, waarmee we een samenwerking zijn aangegaan. Innovatieve Materialen is een nieuw en innovatief vaktijdschrift dat onder andere voortgekomen is uit behoefte aan kennis over nieuwe materialen, met name in de civiele techniek. Als gevolg van de samenwerking met MaterialDesign wordt de kennis verbreed over een breder gebied dan alleen civiele toepassingen.
                                                               

MaterialDesign is ook nadrukkelijk aanwezig op het congres door middel van  een tweetal presentaties op  woensdagmiddag 22 april:
Charlotte Lelieveld (Alterra Wageningen UR), die vanaf het begin betrokken is bij MaterialDesign, zal  een lezing houden over "Smart material innovations; gebouwen met adaptief gedrag".
Wim Poelman (vz MaterialDesign, visiting Professor, Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen) zal een presaentatie geven over " Technomimicri: beton behandelen als kunststof"
Zie het programma van woensdag 22 april

In deze uitgave

Materials 2015

Materials 2015 focust op: properties - applications - solutions

Op 22 en 23 april is Materials 2015, vakbeurs met congres, hét trefpunt voor professionals die betrokken zijn bij de keuze, het toepassen en (na)bewerken van materialen.
Thema: Engineering the future!

Onderwerpen:
(Nieuwe) materialen, warmtebehandelingen, analysetechnieken, omvormtechnieken, oppervlaktetechnieken, verbindingstechnieken, schade-onderzoek en specialistische materiaalbewerkingen.

Read More

Innovatieve Materialen

Sinds 2014 verschijnt Innovatieve Materialen als zelfstandig tijdschrift (daarvoor was het katern in het vaktijdschrift Civiele Techniek). Het is ontstaan uit de vraag de bouw- en GWW-sector naar informatie over ontwikkelingen op het gebied van nieuwe en of innovatief toegepaste materialen. Materiaalkeuze blijkt voor de betreffende sectoren namelijk steeds belangrijker te worden. 
Dat komt in de eerste plaats doordat opdrachtgevers steeds scherpere eisen stellen aan zaken als duurzaamheid, C2C en carbon footprint. 
In de tweede plaats leggen grote, opdrachtgevende partijen meer en meer verantwoordelijkheid bij de markt. Door te kiezen voor slimme, duurzame, innovatieve materialen zien marktpartijen meer mogelijkheden zich te onderscheiden.
Innovatieve Materialen wil ze daarbij helpen door als platform vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het idee daarachter is dat de Nederlandse bouwsector tot dusver was ‘verzuild’ op basis van materiaalsoorten. Bedrijven hebben zich vaak georganiseerd binnen materiaalclusters. Deze ontwikkeling moet juist worden doorbroken om te kunnen innoveren en anticiperen op de toekomst.
Daar kan en wil Innovatieve materialen een rol in spelen. Mede daarom is Innovatieve materialen begin 2015 een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting MaterialDesign. Daarmee verbreedt Innovatieve Materialen haar veld in de richting van design en het ontwerp van materialen in het algemeen. 

Read More

Samenwerking MaterialDesign met Innovatieve Materialen

Met ingang van 2015 zijn MaterialDesign en het tijdschrift Innovatieve Materialen een samenwerkingsverband aangegaan. Als gevolg van de samenwerking verbreedt Innovatieve Materialen haar veld in de richting van design en het ontwerp van materialen in het algemeen.
MaterialDesign - opgericht in 2004 - richt zich op professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. MaterialDesign is een platform waar mensen en ideeën bij elkaar worden gebracht uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen. In dat verband heeft MaterialDesign de afgelopen tien jaar een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: ‘de beleving van....’
MaterialDesign werkt behalve met Innovatieve Materialen samen met de KIVI afdeling Industrieel Ontwerpen en met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TUDelft.
MaterialDesign en Innovatieve Materialen zijn tijdens de Vakbeurs Materials 2015 te vinden op stand nummer 80.

www.materialdesign.nl
www.InnovatieveMaterialen.nl
 
 

MaterialDesign

verbindt materiaal , ontwerp en vormgeving

Material Design is in 2004 opgericht. De doelgroep voor dit programma bestaat uit zowel professionals op het gebied van materiaaltechnologie met belangstelling voor ontwerpen als uit professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. Material Design biedt een uitwisseling / netwerk / activiteitenprogramma voor mensen en ideeën uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen.

Material Design heeft sinds 2004 een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: “ de beleving van....”


MaterialDesign heeft een samenwerkingsverband met  het tijdschrift Innovatieve Materialen , met de KIVI afdeling Industrieel Ontwerpen en met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU-Delft.

De Stichting MaterialDesign is opgericht in 2010 en is gevestigd in Zeist. 

KvK nr: 50469819

Indien u geïnteresseerd bent in het hosten van de discussieavond, het verzorgen van een presentatie of het organiseren van een discussieavond, dan kunt u altijd contact opnemen met MaterialDesign  info@materialdesign.nl

Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen klik hier.

Email Marketing Powered by Mailchimp