Copy
Bekijk deze nieuwsbrief on-line

De beleving van constructief glas
georganiseerd door MaterialDesign i.s.m. KIVI en Innovatieve Materialen
         

AGC Westland
Aartsdijkweg 23 
2676 LE Maasdijk
Woensdag 2 september 2015, 18;30 - 21:30


Hierbij ontvangt u namens de Stichting MaterialDesign een uitnodiging voor het bijwonen van de bijeenkomst "de beleving van constructief glas".
U kunt zich inschrijven voor de beleving van constructief glas via deze email
U ontvangt dan een bevestiging per e-mail.
Aanmelding is gewenst. 
De entree is 10 euro. Dit ter dekking van onkosten en cadeaus voor sprekers.
U kunt uw bijdrage voldoen op de bijeenkomst. U ontvangt dan ook een factuur.

In deze uitgave

De beleving van constructief glas

Glas is een amorfe vaste stof, vaak transparant, en kent veelzijdige praktische, technologische en decoratieve toepassingen in zaken zoals vensters, serviesgoed, decoraties en opto-elektronica.
 Het is pas sinds kort dat er een nieuwe is bijgekomen, te weten constructieve toepassingen.
 
Glas werd in het verleden niet vaak als constructiemateriaal gebruikt. Het is immers bros en het is niet gemakkelijk om grote constructieve elementen te fabriceren.
Daar kwam bij dat er een flink vooroordeel tegen glas als constructiemateriaal bestaat. Glas staat bekend als kwetsbaar. Het wordt direct geassocieerd met scherven. Nogal wat gezegdes zijn eraan gekoppeld, zoals “scherven brengen geluk” en” je eigen glazen ingooien”.
 
Geschiedenis van glas
Glas,  in de natuur voorkomend als vulkanisch obsidiaan, is al gebruikt door de mensheid in het stenen tijdperk. Er zijn aanwijzingen dat het eerste echte glas werd gemaakt aan de kust ten noorden van Syrië, Mesopotamië  en het oude Egypte.
De toepassing als vensterglas werd in onze omgeving door de Romeinen hier geïntroduceerd, waarschijnlijk omdat ze het hier te koud vonden. Het was nog een primitieve productiemethode, ze goten gesmolten zand uit over een steen.
De eerste (glasgeblazen) brede vlakglas vensters zagen het daglicht in de 13de eeuw.
Ook de decoratiemogelijkheden van glas werden al vroeg ontdekt, allereerst in sierraden. In kerken werd het brandschilderen van ramen tot ware kunst verheven werden. Later heeft, onder andere, Gaudi  die kunst geherintroduceerd. 
 
        
geblazen raam 1742  Antoni Gaudi, Concert Hall skylight     Bonaventura Hotel, Los Angeles


 Constructief glas
Sinds enige decennia er is veel  veranderd in de glaswereld. De kwaliteit van glas is sterk verbeterd en combinatie met andere materialen compenseren de kwetsbaarheden van glas. In gelamineerd glas worden diverse soorten kunststof folie verwerkt en dat leidt tot materiaalsystemen die wel kunnen barsten, maar niet breken. Er is ruimschoots aangetoond dat het mogelijk is om veilige glazen constructies te fabriceren in de vorm van trappen, draagbalken en vloeren. Het imago van glas als zijnde breukgevoelig zorgt ervoor dat het lopen op een glazen vloer voor veel mensen een bijzondere beleving is die nogal eens als eng ervaren wordt.
 
AGC Westland
AGC  Westland is onderdeel van het AGC International en maakt deel uit van het AGC Fabrication Netwerk. Het telt ca. 100 medewerkers en maakt glascomponenten voor de bouw, de scheepvaart, en de kassenbouw. Een bezoek aan AGC Westland is in het bijzonder interessant omdat de belangrijkste bewerkingstechnieken van glas daar te zien zijn. Snijden, slijpen, boren, zagen, harden, lamineren, isoleren en allerlei aanvullende, waarde vermeerderende bewerkingen.
 
Het programma start om half zeven en zal bestaan uit een rondleiding, en een uiteenzetting over bewerken van,  en rekenen aan glazen constructies door Joris van der Vleuten. Rob Nijsse van de TU-Delft zal een presentatie verzorgen over, onder andere, gegoten constructieve bouwelementen uit glas.
 
         
                                        Het hoofdkantoor Europa van AGC in Louvain la Neuve

                                        http://www.bouwwereld.nl/wp-content/uploads/2014/06/PC-hooftstraat-MVRDV-04-580x392.jpeg
                                                    gegoten constructieve bouwelementen uit glas

                                       http://www.nissinkglass.com/media/glazen-trappen%281%29.jpg

Sprekers en programma


Joris van der VleutenJoris van der Vleuten
bouwtechnoloog, afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, waarna hij zich in de kunst verdiepte aan de Academie St. Joost in Breda.
Hij werkte als adviseur bouwtechniek voor, onder andere TB&O, Intron en de Rijksgebouwendienst. Vanaf 2009 is hij als product manager in dienst van AGC.
Vanuit zijn belangstelling voor de kunst kan van Joris van der Vleuten een interessante inbreng in de discussie rond de “beleving van constructief glas” verwacht worden.
 
 

http://www.tudelft.nl/uploads/RTEmagicC_Rob_Nijsse_03.jpg.jpgRob Nijsse
hoogleraar Structural Design aan de Faculteit Bouwkunde. Hij houdt zich bezig met het berekenen en ontwerpen van draagconstructies van gebouwen en bruggen. Een discipline waarin je altijd tegen de zwaartekracht ingaat. Het skelet moet stevig genoeg zijn voor horizontale belastingen als bijvoorbeeld wind en aardbevingen druk uitoefenen. De ontwikkeling van draagconstructies is constant in beweging. De materialen veranderen continu. De koppeling tussen praktijk en theorie is daarom van essentieel belang.
Rob Nijsse (1953) is naast hoogleraar, directeur en senior adviseur constructies bij bureau ABT.
 
 


PROGRAMMA:

18:30 Ontvangst met koffie en een broodje
18:50 Rondleiding en introductie AGC
          Anton Peters e.a.
19:30 Bewerken van, en rekenen aan glazen constructies
          Joris van der Vleuten
20:10  Pauze
20:20 Gegoten constructieve bouwelementen uit glas
           Rob Nijsse
21:00  Discussie
21:30  Einde

De bijeenkomst wordt georganiseerd i.s.m. KIVI en Innovatieve Materialen.
De entree is 10 euro.

Via deze email kunt u zich  aanmelden.


Materiaal en identiteit in de bouw in de wereld van morgen

Aankondiging Eendaags Symposium:

Materiaal en identiteit in de bouw in de wereld van morgen

29 oktober 2015, Hoofdgebouw KIVI, Princessegracht 23, Den Haag                          

Het beeld van de gebouwde omgeving wordt in belangrijke mate bepaald door materiaal en vorm, waarbij vorm voor een belangrijk deel afhankelijk is van het gebruikte materiaal. Construeren in beton leidt tot andere vormgevingsmogelijkheden construeren in staal. Bekleding van een gebouw met louter glas leidt tot een ander beeld dan toepassing van natuursteen.

                
meer over het symposium:
Read More
 
 

MaterialDesign

verbindt materiaal , ontwerp en vormgeving

Material Design is in 2004 opgericht. De doelgroep voor dit programma bestaat uit zowel professionals op het gebied van materiaaltechnologie met belangstelling voor ontwerpen als uit professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. Material Design biedt een uitwisseling / netwerk / activiteitenprogramma voor mensen en ideeën uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen.

Material Design heeft sinds 2004 een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: “ de beleving van....”


MaterialDesign heeft een samenwerkingsverband met  het tijdschrift Innovatieve Materialen , met de KIVI afdeling Industrieel Ontwerpen en met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU-Delft.

De Stichting MaterialDesign is opgericht in 2010 en is gevestigd in Zeist. 

KvK nr: 50469819

Indien u geïnteresseerd bent in het hosten van de discussieavond, het verzorgen van een presentatie of het organiseren van een discussieavond, dan kunt u altijd contact opnemen met MaterialDesign  info@materialdesign.nl

Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen klik hier.

Email Marketing Powered by Mailchimp