Copy
Bekijk deze nieuwsbrief on-line

de beleving van natuurlijke en minerale verf

         

Datum:  donderdag 22 september 2016
Plaats:    Rigo Verffabriek, Kaplanstraat 9, 1976 CA IJmuiden
Tijd:        17:30 u - 21:00 u 
 tel. 0255 548448      


Beste <<First Name>>  <<vd>>  <<Last Name>>

In deze nieuwsbrief van MaterialDesign willen we u graag uitnodigen voor de bijeenkomst van MaterialDesign "de beleving van verf" op donderdag 22 september 2016 bij Rigo Verffabriek in IJmuiden.
Deze bijeenkomst organiseren we samen met KIVI en het vaktijdschrift Innovatieve Materialen.

U kunt zich hier inschrijven voor de beleving van natuurlijke en minerale verf
U ontvangt dan een bevestiging per e-mail.
Aanmelding is gewenst. 
De entree is 10 euro. Dit ter dekking van onkosten en cadeaus voor sprekers.
U kunt uw bijdrage voldoen op de bijeenkomst. U ontvangt dan ook een factuur.

lees meer over MaterialDesign 

In deze uitgave

De beleving van natuurlijke en minerale verf

Verf
De evolutie heeft gezorgd voor een veelkleurige natuur.
Dieren en planten zijn daar een toonbeeld van.
Om zich te tonen naar het andere geslacht, een andere soort of zich juist te verbergen.
De mens heeft ook de buitenwereld gekleurd en heeft “verf” uitgevonden. Dit vond al millennia geleden plaats.
Schilderingen, aangebracht op rotswanden en in grotten, zijn de eerste vorm van schilderkunst. Sommige schilderingen zijn meer dan 35.000 jaar oud. De schilders brachten verf aan met hun handen of door middel van spugen. De verf bestond uit een mengsel van speeksel en mineralen zoals rode of gele oker en koolstof (zwart). De grotschilderingen van Lascaux zijn tussen de 15.000 en 10.000 jaar geleden gemaakt.
 
Sinds de Romeinse tijd werd tempera (van het Latijnse woord temperare, mengen) veel toegepast voor schilderingen. Tempera wordt gemaakt door  met de hand of met een stamper in een vijzel samenwrijven van droge, poedervormige pigmenten, vermengd met eidooier en water. Iconen worden traditiegetrouw nog steeds met tempera geschilderd.
 
In de tijd van Vermeer was er nog geen kant-en-klare verf te koop. Verf werd in het atelier in kleine hoeveelheden gemaakt.
Het pigment werd gemengd met lijnolie en het mengsel werd uitgewreven op een steen, om het de juiste dikte te geven. Dan pas was de verf klaar om te gebruiken.
Vermeer kon zijn pigmenten bij de apotheker of drogist om de hoek halen, bij wijze van spreken. De pigmenten werden uit allerlei grondstoffen gewonnen: lood, urine, zeldzame mineralen, Lapis Lazuli uit Afghanistan, glas, planten, hout etc.
Vermeer koos vaak voor de duurdere en betere kwaliteit pigmenten. Daardoor zijn bijvoorbeeld de kleuren van ‘Het meisje met de parel’ nog steeds zo mooi. Vermeer was heel slim en gebruikte veel manieren om zijn verf aan te passen voor zijn schilderijen. De ene keer bracht hij slechts een dunne laag gekleurd vernis aan, om diepte aan te brengen, bijvoorbeeld in stoffen of glas. De andere keer mengde hij juist zand door dikke verf om zo een baksteen na te maken, zoals in ‘Gezicht op Delft’. Hoe men in die tijd verf maakte en hoe Vermeer en Rembrandt tot hun speciale effecten kwamen wordt uitgebreid uitgelegd in het Vermeer Centrum Delft. Hiervoor is zelfs een speciale afdeling ingericht.
 
Pas later kwam verf in tubes en potten beschikbaar. Dat zorgde voor een grote verandering in de schilderkunst: het buiten schilderen, het impressionisme ontstond.
 
De laatste jaren heeft zich in de verftechnologie een ontwikkeling doorgemaakt naar duurzaam en milieuvriendelijk.
Maar men zou eerder kunnen zeggen dat verf in de afgelopen 100 jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, van natuur product tot synthetisch product. Echter, slechts enkele verfproducenten leggen zich toe op de verftechnische innovaties gebaseerd op natuurlijke grondstoffen.
RIGO Verffabriek is een van de weinige fabrikanten die zichzelf echt ten doel hebben gesteld innovatieve natuurverf te maken.

Deze aspecten, met de innovaties, zullen in de presentaties “de beleving van natuurlijke en minerale verf” aan de orde komen.

Rigo Verffabriek, Keim en APP-Protect

RIGO Verffabriek
RIGO Verffabriek te IJmuiden is begonnen in 1938 als Verf Manufactorij RiGo. Het is een familiebedrijf. Met de filosofie van het familiebedrijf  in de genen is nu ook de derde generatie altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. RIGO Verffabriek loopt al drie generatie lang voorop. Het heeft zijn wortels in IJmuiden, een havenstad met strand en schepen, duinen en industrie.
RIGO is meer dan alleen een verffabriek. Het is ook een technisch laboratorium en een creatief atelier.
Architecten, ontwerpers en stylisten kunnen er experimenteren met nieuwe kleuren, technieken en producten.
RIGO heeft zich al sinds de jaren ’80 gespecialiseerd in het ontwikkelen van verf op basis van minerale en plantaardige, dus natuurlijke grondstoffen. Dit heeft geresulteerd in een volledig assortiment natuurverf onder de naam Aquamaryn: gemodificeerde lijnolieverven. verf op basis van lijnolie. Vlas voor de lijnolie wordt verbouwd op braakliggende terreinen rondom Schiphol. Dit resulteert in een mooie duurzame en natuurlijke cyclus die ambachtelijke verf voor de vakman oplevert.
 http://www.rigoverffabriek.nl/

Keim
  Reeds in de middeleeuwen was het bindmiddel van de KEIM mineraalverven, het vloeibare kalisilikaat, als Liquor Silicium bekend. Er ontbraken echter productie- en toepassings-mogelijkheden.
De ambachtsman en onderzoeker A.W.Keim, is de uitvinder van de Keim mineraal verf. De basis van zijn in 1878 gepatenteerde silikaatverven wordt gevormd door het in de juiste verhouding mengen van vloeibaar kalisilikaat (waterglas) en anorganische kleurpigmenten.
In de huidige tijd, met steeds dringender milieuproblemen wordt de eis voor milieuvriendelijke, duurzame en kwalitatief superieure verven steeds sterker.
De KEIM mineraalverven voldoen reeds sedert 1878 aan deze eisen. Mede door het sterk uitgebreide productenpalet kan KEIM mineraalverf met recht een moderne verf genoemd worden met innovaties gedurende 140 jaar!
Meer over de boeiende geschiedenis van de KEIM mineraal verf, waarin naast KEIM ook Goethe en koning Ludwig I. van Bayern een rol spelen, vindt u op de website van KEIM:
http://www.keim.nl/nl/over_keim/geschiedenis/
 
APP-Protect
APP-Protect maakt semipermanente (afwasbare) en permanente anti graffiti coatings voor verticale poreuze oppervlakken. Daarnaast ook hydrofobe impregnering voor minerale poreuze horizontale oppervlakken.
Er worden innovatieve producten ontwikkeld die de steeds vernieuwende bouwmaterialen kunnen beschermen tegen omgevingsvervuiling, roet en graffiti. 
De afdeling Research & Development doet in het eigen laboratorium in Beers onderzoek, product- en procesontwikkeling en biedt technische ondersteuning aan onze klanten.APP-Protect wordt hierin aangevuld door teams van wetenschappers en ingenieurs van verschillende nationale en internationale Universiteiten en Kennisinstellingen op het specifieke gebied van de oppervlakte bescherming. 
Zo wordt een oplossing geboden voor het reinigen en schoon houden van diverse architectonische oppervlakken. De beschermende systemen zijn geschikt voor de vele verschillende materialen die gebruikt worden in de bouw, productie faciliteiten, architectonische bouwwerken, voedsel industrie, retail en in de automobiel productie en communicatie industrie. 
http://www.app-protect.com/nl/

Sprekers

 
RIGO Verffabriek
Machiel van Westerhoven, directeur RIGO Verffabriek

  
 
Machiel van Westerhoven in het eigen vlasveld van RIGO, bij Schiphol
 
Keim
Frank Ankum, Technical Product Manager KEIM


Frank Ankum

APP-Protect
Erik Amesz is Productie- en R&D Engineer Biopolymer Coatings en adviseur beschermende coatingsystemen voor vloeren en gevels.

 

 Erik Amesz

 Andre Gouw, beeldend kunstenaar

 zelfportret  
   


zelfportret                                                          le dejeuner sur l'herbe d'Hoogovens
 
André Gouw is geboren te Haarlem in 1947. Hij woont en werkt in zijn geboorteplaats. Hij exposeert sinds 1968 regelmatig in onder meer Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Leiden, Zaandam en Haarlem.
Andre is docent Kunstacademie Haarlem Leiden (KHL) sinds 2000, waar hij les geeft in klassiek schilderen
Hij is oud-voorzitter van het Haarlems Kunstenaars Overleg.
Andre wordt geïnspireerd door Industriële installaties en heeft veel terreinstudies gemaakt op het Hoogovens terrein.  Rails en rollend materieel vormen het voornaamste thema. Veel tekeningen en aquarellen ontstonden in de periode 1988-1995 op het toenmalig Hoogovensterrein.
Hij kijkt met een persoonlijke blik en een aantal van zijn schilderijen hebben een surrealistische vormgeving, zoals het schilderij “le dejeuner sur l’herbe d’Hoogovens” gemaakt op het Hoogovensterrein.
www.andregouw.nl

Discussie o.l.v. Wim Poelman, voorzitter MaterialDesign  en  visiting professor TU Delft IO.


Wim Poelman op "de beleving van leer" bij Rompa Leder

Programma de beleving van natuurlijke en minerale verf

Inschrijven kunt u via dit contactformulier

Programma de beleving van natuurlijke en minerale verf, 22 september 2016 bij RIGO verffabriek
 
17.30 ontvangst en koffie en een broodje
18.00 rondleiding RIGO Verffabriek
18.30 Inleiding RIGO Verffabriek, hier groeit Hollandse verf,  Machiel van Westerhoven, directeur RIGO Verfffabriek
19.00 KEIM, minerale verven,  Frank Ankum, Technical Product Manager KEIM
19.30- 20.00 Pauze
20.00  Afwasbare coatings, APP-Protect,  Erik Amesz,  Productie- en R&D Engineer Biopolymer Coatings.
20.20  Verftechnieken in de schilderkunst, Andre Gouw kunstschilder in Haarlem
20.40 Discussie o.l.v. Wim Poelman, voorzitter MaterialDesign, TU Delft Industrieel Ontwerp
21.00 sluiting

Nieuwe editie Innovatieve Materialen

Relaties van MaterialDesign kunnen de nieuwe editie van het vaktijdschrift
 Innovatieve Materialen (nummer 4 2016) inzien.
Klik ter kennismaking op de cover voor de bladerbare editie.

                               InnovatieveMaterialen nr. 4
                                       
Voor abonnees is Innovatieve Materialen ook als (interactieve) PDF beschikbaar.

Zie voor meer info: http://www.innovatievematerialen.nl

MaterialDesign op de vakbeurs Materials2016

MaterialDesign had een eigen stand op de vakbeurs Materials2016 op 21 en 22 april in de Koningshof in Veldhoven.
De stand werd druk bezocht.
Tevens heeft MaterialDesign een lezing gegeven, zie ook het programma op donderdag 21 april:

Alternatieve materialen,     
auteurs: Ton Hurkmans, Wim Poelman
MaterialDesign i.s.m. Hogeschool van Amsterdam

Mogelijkheden en consequenties van het gebruik van alternatieve materialen voor de beleving van producten in theorie en praktijk  worden gepresenteerd, met speciale aandacht voor biobased materialen.
Tevens zal werk van producten van biobased materialen van pas afgestudeerden aan de Hogeschool van Amsterdam gepresenteerd  worden.

Dr. A. Hurkmans is secretaris van de Stichting MaterialDesign.
Prof. Dr. Ir. W.A. Poelman is voorzitter van de Stichting MaterialDesign  en  visiting professor TU Delft IO.


 

Terugblik op de beleving alternatieve (biobased) materialen bij de Hogeschool van Amsterdam op 21 maart 2016


Read More
 
 

MaterialDesign

verbindt materiaal , ontwerp en vormgeving

Material Design is in 2004 opgericht. De doelgroep voor dit programma bestaat uit zowel professionals op het gebied van materiaaltechnologie met belangstelling voor ontwerpen als uit professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. Material Design biedt een uitwisseling / netwerk / activiteitenprogramma voor mensen en ideeën uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen.

Material Design heeft sinds 2004 een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: “ de beleving van....”


MaterialDesign heeft een samenwerkingsverband met  het tijdschrift Innovatieve Materialen , met de KIVI afdeling Industrieel Ontwerpen en met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU-Delft.

De Stichting MaterialDesign is opgericht in 2010 en is gevestigd in Zeist. 

KvK nr: 50469819

Indien u geïnteresseerd bent in het hosten van de discussieavond, het verzorgen van een presentatie of het organiseren van een discussieavond, dan kunt u altijd contact opnemen met MaterialDesign  info@materialdesign.nl

Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen klik hier.

Email Marketing Powered by MailChimp