Copy
Geachte heer / mevrouw <<Last Name>>,

Hierbij ontvangt U informatie betreffende het tweede congres van het platform Bouwmaterialen en Innovatie, met als thema "Verbeteren en Herbestemmen" dat op 30 oktober zal plaatsvinden in Den Haag. Initiatiefnemers zijn de Stichting MaterialDesign, de afdeling Bouw van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs en de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft.

Het congres is bedoeld voor architecten, bouwingenieurs, aannemers, producenten van bouwcomponenten, projectontwikkelaars en beleidsmakers binnen overheid en bedrijfsleven.

Het belooft een fantastisch evenement te worden waarin o.a. de Haagse wethouder Joris Wijsmuller en architect Cees Dam zullen optreden.

Graag nodigen wij U uit zich voor deze dag in te schrijven. Het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 200.

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Ir. Wim A. Poelman

projectleider

Jaarlijks evenement van het Platform "Bouwmaterialen en Innovatie" op 30 oktober 2014 in Het Magazijn te Den Haag

Like Verbeteren en Herbestemmen - 30 oktober in Den Haag on Facebook | » doorsturen

Thema 2014: Verbeteren en Herbestemmen

Bekijk het programma »

De bouwsector zal het in de nabije toekomst moeten hebben van verbeteren en herbestemmen. Bestaande bouw moet verbeterd worden op basis van de moderne normen en indien nodig zullen gebouwen aangepast moeten worden voor een nieuwe bestemming. Architectenbureaus ervaren deze ontwikkelingen in hun opdrachtenportefeuille. Bouwen wordt steeds minder nieuw bouwen en steeds vaker voort bouwen.

Een eerste oorzaak van deze trend is dat afbreken te beschouwen is als kapitaalvernietiging. We kunnen ons dat financieel niet meer permitteren. De tweede oorzaak is dat afbreken altijd te beschouwen is als vernietiging van cultureel erfgoed. Zelfs slecht ontworpen erfgoed heeft een visuele functie verworven in de gebouwde omgeving die je niet altijd ongestraft kan verwijderen. Ten derde betekent afbreken altijd schade aan het milieu, bijvoorbeeld in de vorm van een aanzienlijke CO2 belasting.

In de organisatie van deze dag participeren diverse instanties die elk een sessie van een uur verzorgen in het plenaire deel en de negen parallelsessies. Tot deze instanties behoren de Stichting Material Design, Booosting, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de TU-Delft, De Rijksdienst Cultureel Erfgoed, De VMRG, Heijmans, Slim Bouwen, M2i, de NAM, Uitgeverij SJP en AL Events.

Voor elk wat wils

Het onderwerp wordt vanuit drie invalshoeken benaderd. Te weten materiaalinnovatie, ontwerpen & construeren en maatschappij & cultuur. Het lezingenprogramma wordt gevolgd door een forumdiscussie en een borrel. Het is mogelijk afzonderlijk in te schrijven voor het dag- en avondprogramma. Het avondprogramma bestaat uit een diner, verzorgd door de in Het Magazijn gevestigde Horeca Academie en een tafelrede door architect Cees Dam, gevolgd door feest met live muziek.
Bekijk programma


Om in te schrijven ga naar de website van het evenement

Den Haag als voorbeeld

Dat het evenement in Den Haag plaats vindt is niet toevallig. In deze stad spelen immers veel vraagstukken rond verbeteren en herbestemmen. Denk aan de leegstaande ministeries, de herbestemming van industrie terrein De Binckhorst en, wat te doen met de theaters aan het Spui? Als een van de keynote speakers is dan ook de voorzitter van de Stadspartij, Joris Wijsmuller uitgenodigd die expliciete ideeën over verbeteren en herbestemmen heeft.

Ook de locatie van het evenement is niet toevallig. Het is het herbestemde magazijn van de elektriciteitscentrale aan het Esperantoplein in Den Haag. Architect Hans Kuiper van KOW heeft hier ooit de Nieuwe Stadsprijs Den Haag 2001 mee gewonnen evenals een nominatie voor de Nationale Renovatie Prijs 2001.

Er zijn slechts 200 plaatsen beschikbaar voor dit evenement. Om zeker te zijn van uw deelname kunt u nu inschrijven door een mail te sturen naar info@materialdesign.nl
Voorinschrijving

Inschrijven:

Informatie over de dag kunt U vinden op de website van het evenement. Bij inschrijving wordt U doorgelinked naar de site van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. De kosten bedragen 175 Euro voor de dag en 115 Euro voor de avond. Leden cq aangeslotenen en medewerkers van de participerende instanties betalen 95 Euro voor de dag en eveneens 95 Euro voor de avond. Studenten kunnen zich inschrijven voor het dagprogramma voor 45 Euro.Email Marketing Powered by Mailchimp