Copy
View this email in your browser

Nyhedsbrev marts 2018

Først og fremmest TAK til alle jer der deltog i vores seminar om støj og miljøpolitik med fokus på trivsel i storrumskontorer. Vi er meget glade for, at der var så mange til stede. Tak til vores talere: akustiker, Per Møberg og studio leader, Kirsten Herup Søvang fra PLH Arkitekter A/S for de spændende oplæg.

Vores næste seminar kommer til at omhandle støjregulering i institutioner og på skoler, og bliver afholdt d. 16. maj 2018. Mere information vil følge ift. talere, lokation mm. Men hvis du allerede nu ved, at det er et emne, der rent fagligt er relevant for dig, kan du tilmelde dig via nedenstående link.
Tilmeld mig til næste SAF her

Paradokset på storrumskontorer

Åbne kontormiljøer er efterhånden meget udbredt. Men de manglende vægge, der åbner op for de sociale rammer på arbejdet, kan også skabe støjgener, der kan problematisere din arbejdsdag. En årlig undersøgelse lavet i 2017 af den amerikanske multinationale kontor-forsyningsgigant Staples peger på, at "...det åbne storrumskontor, der ellers var tiltænkt at skulle fremme samarbejde og kreativitet, i stedet øger forstyrrelserne, gør medarbejderne distraherede og 'motiverer' dem til at søge arbejdsro og koncentration uden for virksomhedens kontorrum og arealer."

Undersøgelsen er funderet i svar fra 1.004 fuldtidsansatte kontormedarbejdere samt 200 ledere og kontorchefer – både fra amerikanske og canadiske virksomheder.

Undersøgelsen peger på, at en løsning kan være at have en mere fleksibel hverdag, hvor man kan kombinere kontortiden med arbejdstimer derhjemme. Men ikke alle har den fleksibilitet på deres arbejde. Så hvordan kombinerer man det sociale miljø i et åbent kontormiljø, når man samtidig ønsker at optimere effektivitet og minimere forstyrrelser?

En artikel skrevet af Line Ullman, der er specialist i effektive arbejdsvaner, til Væktshus for ledelse fokuser netop på, hvordan man kan minimere forstyrrelser i hverdagen.

"Sidder du i storrumskontor, er der 60 % sandsynlighed for, at du oplever, at din koncentration bliver svækket. Andre undersøgelser peger på, at det nok nærmere er 80 %, der oplever afbrydelser og distraktioner som en udfordring på jobbet."

Line Ullman understreger, at "forskning viser, at afbrydelser er udmattende for hjernen. Det skyldes, at det kræver energi at flytte opmærksomheden frem og tilbage mellem opgaver og forstyrrelser." For at skærpe fokus, er det ifølge artiklen vigtigt at finde ud af, hvilke typer af afbrydelser, der dominerer din hverdag, og herefter sætte fokus på det.

3 af Line Ullmans råd er gengivet her:

Råd nr. 1. Træk stikket

Giv medarbejderne mulighed for at finde tidsrum i løbet af en arbejdsuge, hvor de med god samvittighed kan trække stikket fra fællesskabet og arbejde uforstyrret og fokuseret med deres opgaver. Gør det legitimt indimellem at slukke for medier, telefoner og mail mv. Aftal også, at medarbejderne skal kommunikere klart ud, når de ønsker at arbejde uforstyrret – herunder hvornår, de kan forventes at kunne træffes igen, så kolleger og andre, der har brug for deres hjælp, ikke lades i stikken. 
 

Råd nr. 4. Aftal fælles rytmer

Spilleregler er gode, men mange oplever dem som for rigide eller, at de ikke bliver overholdt. Forsøg i stedet at skabe fælles rytmer, der opfordrer medarbejderne til at afbryde hinanden mindre. Er der tidspunkter på ugen, hvor alle skal forsøge at undgå afbrydelser – fx hver morgen før kl. 10 eller hver torsdag? Skal I aftale fælles kaffepause tre gange om ugen, så medarbejderne kan samle spørgsmål og behov for sparring (dvs. potentielle afbrydelser) til bunke?


Råd nr. 7. Sæt fokus på effektive arbejdsvaner

God opgavestyring, en klar prioritering og løbende planlægning styrker medarbejdernes evne til at sortere i vigtige og mindre vigtige afbrydelser. Sørg for, at medarbejderne har de færdigheder og redskaber, der skal til, så de løbende kan træne deres fokusmuskel og reducere konsekvenserne af ikke-vigtige afbrydelser.
 

Du kan læse alle 7 råd i artiklen her

Her ses et eksempel på, hvorledes man kan dæmpe lyden i et stort åbent lokale. Her er det Alpha Solo, der er opsat i wires nedhængt 7,5 cm fra loftet. Det skaber et let udtryk, hvor Alpha Solo svæver i loftet. 

Ønsker du at minimere støjen i hverdagen?

Akustikløsninger kan både anvendes diskret, men kan også være en visuel designløsning, der skaber nye dimensioner i rummet.


For at kunne imødekomme forskellige kunders behov, har vi en stor portfolio af forskellige løsningsmuligheder. Her vil vi vise både den skjulte, den diskrete og den visuelle løsning.
 

Usynlig, diskret eller visuel akustikregulering?


Den helt usynlige løsning
I slutningen af 2017 var vi ude og lave akustikregulering for Gefion Gymnasium. Her implementerede vi en næsten usynlig akustikregulerende løsning. Støjgenerne var i den store festsal, der skulle akustikreguleres. Festsalen havde 3 store kæmpe lærreder til projektering, samt sorte felter i loftet. De sorte felter udfyldte vi med sorte lydabsorbenter og projekteringslærrederne optimerede vi med bagvedliggende lydabsorbenter. 
Se videoen med den usynlige og effektive løsning her.

Den diskrete løsning
Et andet eksempel er følgende diskrete løsning. 
I denne smukke bolig er der alt, hvad man drømmer om. Højt til loftet, smukke vinduespartier og masser af plads. Dog var den dårlige akustik i rummet med til at forværre rummets ellers sublime kvaliteter. Familien oplevede larm i det store rum, og det var ikke rart at være mange mennesker samlet der. For at optimere de akustiske vilkår i rummet, fik vi monteret 27 styks Alpha Direct 120 x 120 x 2 cm i loftet. 


Foto: Alpha Akustik

Kunden om resultatet:


"Vi havde forventet, at pladerne ville give en ændring i akustikken, men vi havde ikke forventet, at ændringen ville blive så stor. Samtidig er rummet blevet meget hyggeligere og mere intimt på grund af den forbedrede akustik. Og så er det igen rart, at have gæster og børn, der leger i stuen."

Se flere billeder fra sagen her.

Den visuelle løsning
Men man kan også vælge at bruge akustikregulering som et visuelt virkemiddel i rummet. Her ses kantinen hos 
Elbek & Vejrup i Århus. Designet er af Cebra Arkitekter. Løsningen er en blanding af produkterne Mono og My Alpha, der er sammensat i et grafisk look. En akustikløsning der både er særdeles effektiv, men også er virkelig iøjenfaldende og flot. 


Design: Cebra Arkitekter. Produkter og foto: Alpha Akustik


Se flere løsninger på vores hjemmeside under produkter og cases. Hør forskellen akustikregulering gør og lær om efterklangstid her.

I ønskes alle sammen en rigtig god påske fra os fra Alpha Akustik.

 
Copyright © 2018 Alpha Akustik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp