Copy
Pressemeddelelse fra Det Konservative Folkeparti

K: Nej til logning af internetaktivitet

Det Konservative Folkeparti støtter ikke Venstre-regeringens forslag om at registrere danskernes internetaktivitet. Det vil gå ud over danskernes frihed og er helt ude af proportioner, siger den konservative formand Søren Pape Poulsen.

”Der skal naturligvis sættes hårdt og kontant ind over for terrorister og kriminelle. Ingen tvivl om det. Vi må dog ikke sætte vores frihed overstyr undervejs, bare fordi det virker praktisk og nemt for myndighederne. Jeg har forståelse for, at politiet synes, at det er praktisk at have adgang til alle oplysninger. Det er dog ikke det samme som, at det er rigtigt. Systematisk overvågning af alle danskere, fordi enkelte ikke kan opføre sig ordentligt, er ganske enkelt ude af proportioner,” siger Søren Pape Poulsen og understreger, at Det Konservative Folkeparti vil gå langt for at sikre danskernes tryghed.
 
”Vi skal målrettet og med alle midler gå efter alle, der udgør en potentiel trussel mod danskerne – om nødvendigt også med øget overvågning – men det skal være målrettet og efter dommerkendelse. Alle os andre skal have lov til at være i fred – også på internettet. Kampen mod enkelte menneskers dumhed retfærdiggør ikke, at vi alle skal registreres,” siger Søren Pape Poulsen.
 
I stedet for overvågning af alle danskere foreslår Det Konservative Folkeparti, at ressourcerne bruges på målrettet efterforskning og overvågning.
 
”Det vil koste teleselskaberne flere hundrede millioner kroner i etableringsomkostninger og et større million beløb om året i driftsomkostninger at registrere alle danskeres internetaktivitet i en form, som der vel at mærke er rejst stor tvivl om den reelle værdi af. For en brøkdel af de penge kunne man lave en koncentreret og effektiv indsats mod de personer og miljøer, som faktisk udgør problemet. Det er jeg sikker på, at teleindustrien gerne vil hjælpe med til. Derfor vil jeg opfordre ministeren til at gå i en konstruktiv dialog med branchen, så vi får lavet en ordning, der øger danskernes sikkerhed og samtidigt beskytter deres privatliv,” siger Søren Pape Poulsen.
 
Yderligere oplysninger hos kommunikationschef Benny Damsgaard på 61 62 33 44.
Det Konservative Folkeparti
Christiansborg · 1240 København K
info@konservative.dk

Frameld pressemeddelelser    
Opdatér mine oplysninger
Det Konservative Folkeparti