Copy
Nieuwsbrief Oktober 2015 A&O-fonds Waterschappen
header
subheader-nieuwsbrief

Op de hoogte blijven

twitter linkedin website
header-berichten header-bijeenkomsten

15 organisaties maken zich op voor de Week van de Loopbaan! 9-13 november

Van 9-13 november doen 15 organisaties in de sector waterschappen mee aan de Week van de Loopbaan, een initiatief van het A&O-fonds Waterschappen. In deze week organiseren de deelnemende waterschapsorganisaties een groot aantal activiteiten om medewerkers te stimuleren aan hun loopbaan te blijven werken. Ontwikkeling binnen de eigen functie en mobiliteit binnen de organisatie en de sector staan daarbij centraal. De week sluit hiermee naadloos aan bij de recente afspraken die sociale partners met het CAO-akkoord hebben gemaakt om de loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers binnen de sector te bevorderen. Klik hier voor de promotrail er van de Week van de Loopbaan en bezoek de website www.weekvandeloopbaan.nl voor alle informatie. Volg het evenement via twitter @weekvdloopbaan #wvdl.   

Evenement Ambt24 voor medewerkers sector waterschappen! 11-12 november Amersfoort


Masterclasses, workshops, inspiratiesessies, debatten en nog veel meer! Dat zijn  de ingrediënten voor Ambt24. Een uniek 24-uurs evenement voor en door ambtenaren in de sector waterschappen en gemeenten over vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling. Een greep uit het aanbod:  ‘Leren, lef & leiderschap’, ‘De beste vakman, dat ben jij!’, ‘Design Thinking voor de Overheid’ en ‘Dromen van je baan, werk maken van je vakmanschap’. Ambt24 vindt plaats op op 11 & 12 november 2015 in het gemeentehuis en het Waterschapshuis Amersfoort en wordt georganiseerd door de A&O fondsen Waterschappen en Gemeenten. Kijk voor het programma en kosteloos aanmelden op www.ambt24.nl. Mis het niet! Promotiemateriaal ontvangen om het evenement onder de aandacht te brengen van de medewerkers in jouw organisatie? Klik hier

Première videoserie 'Medewerkers in beweging sector waterschappen'

Deze week zijn de eerste twee video's uit de videoserie 'Medewerkers in beweging' in première gegaan. In iedere video staat een medewerker uit de sector waterschappen centraal die zelf de regie heeft genomen over zijn of haar loopbaan. In de video vertellen de medewerkers welke loopbaanontwikkeling zij hebben gemaakt, wat hiervoor de aanleiding was en hoe zij hierin zelf het initiatief hebben genomen. In de eerste twee video's komen Jaap Boogert van Waterschap Scheldestromen en Henk Meijer van Hoogheemraadschap van Rijnland aan het woord. In totaal verschijnen in deze videoserie zes video's. De overige video's zullen komende maanden worden opgeleverd en zijn beschikbaar op onze site, alsmede op het YouTube-kanaal van het A&O-fonds WaterschappenGa naar video's. 

Gezond & Veilig Werken-dag 2015
30 november Waterschapshuis Amersfoort

Op maandag 30 november organiseert het A&O-fonds Waterschappen de Gezond & Veilig Werken-dag 2015 sector waterschappen (voorheen de KAM-OR-dag). Het thema van de dag is 'Van RI&E naar Cultuurverandering'. De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 16.30 uur in Het Waterschapshuis in Amersfoort. Doelgroep van de bijeenkomst zijn KAM- en arboprofessionals, OR-leden en P&O'ers. Klik hier voor het volledige programma en aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

HR-monitor 2014: sector waterschappen in beeld

Om de twee jaar wordt door het A&O-fonds Waterschappen de HR-monitor van de sector waterschappen uitgevoerd. Deze HR-monitor geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de ontwikkelingen in diverse HR-thema's zoals deze spelen binnen de waterschapsorganisaties. De gegevens in de monitor bieden input aan sociale partners voor de cao-onderhandelingen en de ontwikkeling en evaluatie van sectoraal beleid. Daarnaast biedt het individuele organisaties zicht op hun HR-prestaties afgezet tegen de sector als totaal en een impuls voor de verdere HR-beleidsontwikkeling. In augustus 2015 is de 2014 editie verschenen van de HR-monitor. Klik hier voor een samenvatting van de uitkomsten en het rapport.  

Rapport 'Werken is bewegen: arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur'

Op dinsdag 29 september namen minister Blok van Wonen en Rijksdienst en vertegenwoordigers van de andere sectoren in het openbaar bestuur, waaronder Marta Rotgers bestuurder van het A&O-fonds Waterschappen, de eerste exemplaren in ontvangst van het rapport 'Werken is bewegen. Arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur'. De uitreiking vond plaats op een drukbezochte bijeenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties in Den Haag. Het rapport 'Werken is bewegen' is het verslag van onderzoek dat ICTU InternetSpiegel heeft uitgevoerd in nauwe samenwerking met de AenO fondsen van de waterschappen, provincies en gemeenten in opdracht van het ministerie van BZK. Het geeft een beeld van de stand van zaken rond arbeidsmobiliteit bij de waterschappen, provincies, gemeenten en het rijk, en de kansen om mobiliteit en inzetbaarheid van personeel te bevorderen. Klik hier voor het rapport.

                 

Week van de Loopbaan

9-13 november 2015
Informatie: www.weekvandeloopbaan.nl
 

 
 

Ambt24

11-12 november 2015
Locatie Amersfoort
Informatie: www.ambt24.nl
 


Gezond & Veilig Werken-dag 2015

30 november 2015
Locatie: Het Waterschapshuis Amersfoort
Tijdstip: 10:00 tot 16:30 uur
Inschrijven en programma

 


Copyright © 2015
Alle rechten voorbehouden.