Copy
Nieuwsbrief Januari 2016 A&O-fonds Waterschappen
header
subheader-nieuwsbrief

Op de hoogte blijven

twitter linkedin website
header-berichten header-bijeenkomsten

Jaarprogramma 2016 | Werken aan loopbanen

‘Werken aan loopbanen’. Dat is de titel van het jaarprogramma 2016 van het A&O-fonds Waterschappen. Met dit programma wil het A&O-fonds in 2016 een bijdrage leveren aan inspirerende, uitdagende en gezonde loopbanen van medewerkers in de sector. Het jaarprogramma kent drie speerpunten:

- Loopbaanontwikkeling en mobiliteit
- Gezond en veilig werken
- Kennisdeling en kennisontwikkeling
 

Het A&O-fonds bouwt hiermee grotendeels voort op dezelfde thema’s als in het beleidsjaar 2015. Tevens geeft het hiermee ook invulling aan de wens van sociale partners om een impuls te geven aan de nieuwe cao-afspraken rond loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Ga naar jaarprogramma 2016

8 februari 2016 | Werkervaring is goud waard! Themabijeenkomst EVC/EVP

Op maandagmiddag 8 februari organiseert het A&O-fonds Waterschappen een themamiddag over EVC (Ervaringscertificaat) en EVP (Ervaringsprofiel) met als titel: Werkervaring is goud waard! Hoe kan je EVC- en EVP-trajecten inzetten in je organisatie voor de ontwikkeling van medewerkers? Kunnen medewerkers hun persoonlijk basis budget hiervoor gebruiken? Wat zijn de 'hofleveranciers EVC/EVP sector waterschappen'? Welke ondersteuning biedt het A&O-fonds in 2016 aan organisaties? Doelgroep van de bijeenkomst zijn P&O'ers en OR-leden uit de sector waterschappen. Ga naar programma en aanmelden.

8 of 17 maart 2016 | Trainingsdag Loopbaanscan voor P&O'ers en loopbaanprofessionals

In november 2015 is de Loopbaanscan sector waterschappen gelanceerd. Deze Loopbaanscan is voor iedere medewerker in de sector kosteloos te gebruiken via de site van het A&O-fonds Waterschappen. Om P&O'ers en loopbaanprofessionals binnen waterschapsorganisaties vertrouwd te maken met het instrument, organiseert het A&O-fonds Waterschappen samen met LTP, de ontwikkelaar van de scan, voor deze doelgroep een eendaagse training in Amersfoort op 8 en 17 maart 2016. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De training staat stil bij het achterliggende model van de scan, de inhoud van de scan, het rapport en het oefenen van het vervolggesprek met een acteur. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. Ga naar programma en aanmelden. 

1 februari 2016 | Leernetwerkbijeenkomst Participatiewet en Wet banenafspraak

Het A&O-fonds Waterschappen faciliteert een Leernetwerk rond de Participatiewet en Wet banenafspraak. P&O'ers en OR-leden uit de sector waterschappen vormen de doelgroep. Doel van het netwerk is het uitwisselen van beleids- en praktijkervaringen rond implementatie van deze wetten. Op maandag 1 februari 2016 vindt de volgende bijeenkomst plaats van dit Leernetwerk. Ga naar programma en aanmelden

Infoflyer medewerkers Persoonsgebonden Basis Budget

Met plezier werken in je huidige en toekomstige functies. Dat is het doel van het persoonsgebonden basis budget (PBB). Medewerkers in de waterschapssector kunnen vanaf 1 januari 2016 dit budget van €5.000,- inzetten voor opleidingen of andere activiteiten die nodig zijn voor ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Samen met de sociale partners heeft het A&O-fonds Waterschappen een infoflyer ontwikkeld voor medewerkers die een nadere uitwerking geeft van het persoonsgebonden basis budget. Gedrukte exemplaren (ook in grotere oplagen) kunnen kosteloos worden besteld via info@aenowaterschappen.nl. Ga naar infoflyer

Save the date! HR-festival 13 oktober 2016 :
Laat je inspireren!

In 2016 is het weer tijd voor het HR-festival. Hét HR-event voor P&O, arbo- en OR-professionals en managers uit de sectoren gemeenten, provincies en waterschappen. We nemen de actuele en toekomstige ontwikkelingen op HR-gebied onder de loep,  gaan in op trends en zoomen in op wat er gebeurt op de werkvloer. De vorige editie van het HR-festival telde liefst 700 bezoekers. Inspirerende sprekers, interessante thema’s, interactieve workshops en nieuwe inzichten passeerden de revue. 

Datum : donderdag 13 oktober 2016
Tijd : 09.15 - 18.00 uur
Locatie : 1931 Congrescentrum Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

Noteer 13 oktober 2016 alvast in je agenda!

 

Leernetwerk Participatiewet en Wet banenafspraak

Maandag 1 februari 2016
13.30 - 16.00 uur
Waterschapshuis Amersfoort
Programma en aanmelden


Themabijeenkomst EVC/EVP sector waterschappen: Werkervaring is goud waard!

Maandag 8 februari 2016
13.00 - 15.30 uur
Waterschapshuis Amersfoort
Programma en aanmelden


Trainingsdag Loopbaanscan voor P&O'ers en loopbaanprofessionals

Dinsdag 8 maart of donderdag 17 maart 2016
09:30 - 16:30 uur
Locatie: Seats2Meet station Amersfoort 

 

Programma en aanmelden


Copyright © 2016
Alle rechten voorbehouden.