Copy
Nieuwsbrief Juli 2015 A&O-fonds Waterschappen
header
subheader-nieuwsbrief

Op de hoogte blijven

twitter linkedin website
header-berichten header-bijeenkomsten

12 Organisaties al aangemeld voor de Week van de Loopbaan

Loopbaanontwikkeling en mobiliteit is voor het A&O-fonds Waterschappen in 2015 een speerpunt in de activiteiten. Daarom initieert het A&O-fonds Waterschappen van 9 tot en met 13 november de Week van de Loopbaan in de sector waterschappen. Al 12 organisatie hebben zich aangemeld om in deze week activiteiten te organiseren voor medewerkers rond het thema. Het A&O-fonds Waterschappen faciliteert ze hierbij. Onder andere met de overkoepelende website www.weekvandeloopbaan.nl. Organisaties die ook aan willen sluiten kunnen zich nog melden bij het A&O-fonds.

Themanummer DE PRAKTIJK: gezond en veilig werken

In het tweede nummer van ons themamagazine DE PRAKTIJK staat dit keer centraal het thema ‘Gezond en veilig werken: 7 voorbeelden vanuit arbocatalogi’. Het A&O-fonds Waterschappen ontwikkelde afgelopen jaren samen met KAM-professionals uit de sector arbocatalogi over verschillende arbeidsrisico’s. Voor het A&O-fonds is de implementatie van deze arbocatalogi dit jaar een speerpunt. In dit nummer van DE PRAKTIJK vertellen KAM-coördinatoren en andere medewerkers uit de sector daarom dit keer over hun slimme en innovatieve ideeën om het werk veiliger en gezonder te maken en de koppeling met de arbocatalogi. Exemplaren van DE PRAKTIJK zijn gratis te bestellen bij info@aenowaterschappen.nl. Ga naar DE PRAKTIJK.

Rapport Verkenning arbeidsmarkt en opleidingen waterzuivering

Samenwerking met de Vereniging van Zuiverings-beheerders (VvZB) een verkenning uitgevoerd naar de arbeidsmarkt en opleidingen voor medewerkers waterzuivering. Met deze verkenning is zicht verkregen op de huidige arbeidsmarkt van water-zuiveringen en de te verwachten ontwikkelingen daarin. Daar naast is gekeken naar het functioneren van de huidige MBO-opleidingen voor mede-werkers waterzuiveringen en de mogelijkheden voor een sectorale MBO-opleiding specifiek voor de waterzuivering. De resultaten zijn onlangs besproken in een thema-bijeenkomst. De VvZB zal op basis van de verkenning en de input van de themabijeenkomst zich beraden over eventuele vervolgstappen. Exemplaren van het rapport zijn te bestellen bij info@aenowaterschappen.nl. Download hier het rapport!

Impulssubsidie ‘Activeer je loopbaan’ voor organisaties sector waterschappen

In aansluiting op de activiteiten in 2015 rond loopbaanontwikkeling en mobiliteit, loopt bij het A&O-fonds Waterschappen de impulssubsidie ‘Activeer je loopbaan’. Organisaties in de sector waterschappen kunnen subsidie aanvragen voor projecten en activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van bewustzijn en zelfregie van medewerkers over de eigen loopbaanontwikkeling. In totaal is voor acht organisaties een subsidie beschikbaar van ieder maximaal 10.000 euro. Het aanvraagtijdvak voor de subsidie loopt van 15 mei tot en met 14 november 2015. Op onze site vind je de subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier. Lees verder.

Tussenevaluatie project Werk & Geld

Begin dit jaar is gestart met het project Werk & Geld. Het project biedt medewerkers in de waterschapssector kosteloos toegang tot een online instrument. Hiermee kunnen zij hun financiële situatie in kaart brengen en zien wat de effecten zijn van levensgebeurtenissen en werkkeuzes. De afgelopen maanden konden medewerkers ook workshops volgen over gebruik van het instrument. Rond de 400 medewerkers maakten tot nu toe gebruik van het instrument en rond de 200 van hen volgden een workshop. Voor veel deelnemers was dit een ideale gelegenheid om antwoord te krijgen op vragen over hun financiële situatie. Deze maand wordt gestart met een tussenevaluatie van het project. Medewerkers kunnen nog steeds een gratis account aanvragen voor het instrument via www.werkengeld.nu.

Haalbaarheidsonderzoek sectorbrede digitale ontsluiting SAW

Het A&O-fonds heeft, in opdracht van de sociale partners, bureau Panteia opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar de digitale ontsluiting van een kennissysteem van de SAW door het A&O-fonds. Momenteel dienen waterschappen hiervoor zelf individueel een overeenkomst te sluiten met een marktpartij. Hierdoor is het kennissysteem momenteel niet voor alle medewerkers in de sector beschikbaar. De sociale partners zien dit graag veranderen. Het onderzoek start deze maand. Zowel een steekproef van P&O’ers als medewerkers zal worden benaderd voor deelname aan het onderzoek.Locaties AMBT24! 2015 bekend

11 en 12 november a.s. staan volledig in het teken van Ambt24! Inmiddels is bekend dat wij te gast zijn bij de gemeente Amersfoort en in het Waterschapshuis (eveneens in Amersfoort). Op 11 november a.s. trappen we om 18.00 uur af in het gemeentehuis van Amersfoort. 12 november sluiten we om 18.00 af in het Waterschapshuis. Ondertussen werken wij hard aan een interessant programma. Binnenkort meer hierover! Houd de website www.ambt24.nl in de gaten voor de laatste ontwikkelingen!

                 Week van de Loopbaan

9-13 november 2015

 


Ambt 24

11 & 12 november 2015

 

 

Maandag 30 November 2015

Gezond en Veilig Werk-dag 2015

Locatie: ntb
Tijdstip: 10:00 tot 16:30 uur

 


Copyright © 2015
Alle rechten voorbehouden.