Copy
Nieuwsbrief Februari 2016 A&O-fonds Waterschappen
header
subheader-nieuwsbrief

Op de hoogte blijven

twitter linkedin website
header-berichten header-bijeenkomsten

Lancering films, Hofleveranciers en adviseur EVC- en EVP-trajecten sector waterschappen

Met een EVC-traject (Ervaringscertificaat) of EVP-traject (Ervaringsprofiel) kunnen medewerkers hun kennis en vaardigheden laten vastleggen. Met drie initiatieven geeft het A&O-fonds Waterschappen dit jaar bredere bekendheid aan deze aanpak. Voor medewerkers is er een infoflyer beschikbaar en zijn er twee aansprekende films gemaakt over medewerkers die met succes een EVC-traject hebben afgerond. Verder heeft het A&O-fonds drie EVC & EVP-aanbieders benoemd tot ‘Hofleveranciers'. Tot slot zal Joke Bergshoeff dit jaar namens het A&O-fonds optreden als onafhankelijk adviseur EVC- en EVP-trajecten sector waterschappen. Komende weken zal zij hierover contact opnemen met de P&O-afdelingen van alle waterschappen. Ga naar nieuwsbericht.

Startbijeenkomst project ‘Kwaliteitsverbetering loopbaandialoog’

Met de nieuwe SAW en het persoonsgebonden basis budget, krijgen medewerkers in de sector waterschappen nog meer dan voorheen de regie over de eigen loopbaanontwikkeling. De dialoog tussen de medewerker en de leidinggevende speelt hierin een belangrijke rol. In de praktijk blijken deze ‘nieuwe’ rollen niet altijd eenvoudig. Zowel voor medewerker als leidinggevende. Het A&O-fonds Waterschappen start daarom een project dat als doel heeft om de kwaliteit van de loopbaandialoog tussen medewerker en leidinggevende binnen de sector te verbeteren. Op 6 april 2016 houden wij in Amersfoort de startbijeenkomst van dit nieuwe project. Graag brainstormen wij dan met P&O-ers en OR-leden over de concrete invulling van dit project. Denk jij creatief met ons mee op 6 april? Ga naar nieuwsbericht. 

Nieuwe arbocatalogus voor arborisico ‘Alleen werken’

De serie arbocatalogi van de sector waterschappen is aangevuld met een nieuw deel over het arborisico 'Alleen werken' (deel 7). Bij bepaalde waterschapstaken is alleen werken onvermijdelijk. Wie alleen werkt kan niet direct terugvallen op collega's bij gevaar of een ongeval. Deze nieuwe arbocatalogus geeft aan hoe waterschapsorganisaties en hun medewerkers de risico's van alleen werken in kaart kunnen brengen en vervolgens beheersen. De arbocatalogus is voor toetsing voorgelegd aan de Inspectie SZW en akkoord bevonden. Hiermee neemt de Inspectie SZW de arbocatalogus 'Alleen werken' over als referentiekader bij inspecties in de sector waterschappen. Ga naar nieuwsbericht.

Startbijeenkomst Week van de Loopbaan 2016

Na het succes van de Week van de Loopbaan in november 2015, organiseert het A&O-fonds Waterschappen van 14-18 november 2016 wederom een Week van de Loopbaan in de sector waterschappen. Op maandag 21 maart houden wij van 13.30-16.00 uur hiervoor een startbijeenkomst in het Waterschapshuis in Amersfoort. Hiervoor nodigen wij vanuit iedere geïnteresseerde waterschapsorganisatie een P&O-contactpersoon uit om deel te nemen. Net als vorig jaar is deelname aan de startbijeenkomst nog geheel vrijblijvend en kunnen organisaties ook daarna nog een keuze maken in deelname. Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via info@aenowaterschappen.nl. Ga naar de uitnodiging. 

DE PRAKTIJK: Samen aan de slag met de scan ‘Vitaal in je Werk’ | Waterschap Roer en Overmaas

Duurzaam inzetbaar zijn en blijven lijkt momenteel hét credo van werkgevers. Niet gek, want we moeten allemaal langer doorwerken en vaak ook nog onder een hogere werkdruk. Maar hoe bereik je dat? De ondernemingsraad van het Waterschap Roer en Overmaas was zich bewust dat niets doen geen optie was. En dus zochten ze samen met het management en de afdeling P&O naar een manier om meer zicht te krijgen op het welbevinden van hun 140 medewerkers. De inzet van de scan ‘Vitaal in je werk’, ontwikkeld door Loyalis Kennis & Consult in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen, bood uitkomst. Ga naar het volledige artikel.

Gezamenlijk medewerkersonderzoek 13 waterschapsorganisaties

In maart en april van dit jaar voeren 13 organisaties uit de sector waterschappen tegelijkertijd een medewerkersonderzoek uit. Het A&O-fonds Waterschappen faciliteert dit gezamenlijke onderzoek. De uitvoering ervan ligt in handen van Effectory. Naast een rapportage op organisatieniveau, stelt Effectory na afloop van het onderzoek ook een benchmarkrapport op. Hierin zijn alle organisatiegegevens afgezet, zowel tegen elkaar als tegen het sectorgemiddelde. Dit is mogelijk doordat alle organisaties dezelfde basisvragenlijst gebruiken, naast specifieke vragen voor de eigen organisatie. Ga naar nieuwsbericht.

Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2014

De A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten hebben in 2016 voor de eerste maal een gezamenlijke personeelsmonitor uitgegeven. De gegevens in deze ‘Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2014’ zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Gemeenten, de Personeelsmonitor Provincies en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2014. De gezamenlijke personeelsmonitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken. Ga naar personeelsmonitor.


Trainingsdag Loopbaanscan voor P&O'ers en loopbaanprofessionals

Dinsdag 8 maart of donderdag 17 maart 2016
09.30 - 16.30 uur
Seats2Meet station Amersfoort 


Programma en aanmelden

TRAINING IS VOL


Startbijeenkomst Week van de Loopbaan 2016 

Maandag 21 maart
13.30 tot 16.00 uur
Waterschapshuis Amersfoort 

Programma en aanmelden

 

Startbijeenkomst project Kwaliteitsverbetering Loopbaandialoog

Woensdag 6 april 2016
10.00 tot 12:30 uur
Waterschapshuis Amersfoort 

Programma en aanmelden

 

HR-festival: Laat je inspireren!

Donderdag 13 oktober 2016
09.15 - 18.00 uur
1931 Congrescentrum Brabanthallen Den Bosch

Programma en aanmelden


Gezond & Veilig Werken-dag 2016

Maandag 7 november 2016
10.00 - 16.30 uur
Waterschapshuis Amersfoort

Programma volgt

 

Week van de Loopbaan sector Waterschappen

14 - 18 november 2016


Copyright © 2016
Alle rechten voorbehouden.