Copy
Nieuwsbrief December 2016 A&O-fonds Waterschappen
header
subheader-nieuwsbrief

Op de hoogte blijven

twitter linkedin website
header-berichten header-bijeenkomsten

Prettige feestdagen en een inspirerend 2017!

Het A&O-fonds Waterschappen wenst je prettige feestdagen en een inspirerend 2017. Wij bedanken iedereen die in 2016 een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van het A&O-fonds Waterschappen. Ook in 2017 werken wij graag weer samen met de sector aan inspirerende, uitdagende en gezonde loopbanen van medewerkers in de sector waterschappen. Begin januari lees je hier meer over in ons jaarprogramma 2017.

Geslaagde Gezond & Veilig Werken-dag 2016

Op maandag 12 december vond de Gezond & Veilig Werken-dag 2016 plaats. Rond de 50 KAM/arbo-professionals, OR-leden en P&O'ers waren op deze dag afgekomen. De dag werd geopend met een inleidende presentatie van Judith Sluiter, hoogleraar Medische selectie en begeleiding van werknemers, over verplichte keuringen en preventief medisch onderzoek. De dag werd vervolgd met een drietal workshops over implementatie Arbocatalogi sector waterschappen,  losdenken en communiceren met beeldtaal over gezond en veilig werken. Voor de presentaties en een korte film van deze dag, klik hier.

Infodocument Arbocatalogus sector waterschappen: investeren in mensen

Werkgevers en medewerkers delen de verantwoordelijkheid voor gezondheid, veiligheid en werkomstandigheden. De arbocatalogus sector waterschappen ondersteunt ze hierbij. Implementatie van de afspraken uit de arbocatalogus is dan ook niet alleen een taak van KAM- en arboprofessionals. Ook andere stakeholders dienen hieraan hun steentje bij te dragen: directie, management, leidinggevenden, P&O, OR. Om hen te informeren over het hoe en waarom van de arbocatalogus, ontwikkelde het A&O-fonds Waterschappen het digitale infodocument ‘Arbocatalogus sector waterschappen: investeren in mensen’. We roepen waterschaporganisaties op om dit document intern te verspreiden onder directie, management, leidinggevenden, P&O, KAM/Arbo en OR. Klik hier voor het infodocument.

NIEUW: Implementatietools Arbocatalogus

Om naast het bovenstaande infodocument stakeholders en medewerkers ook praktische tools te geven om aan de slag te gaan met de implementatie van de arbocatalogi, ontwikkelde het A&O-fonds Waterschappen voor de Arbocatalogus Alleen werken een eerste set van praktische tools:
 

  • Samenvatting voor medewerkers
  • Samenvatting voor uitvoerders P&O-beleid en leidinggevenden
  • Overzicht verplichtingen
  • Verdiepende checklist
  • GAP analyse,
  • Presentatie Taak Risico Analyse (TRA) voor teamoverleg
  • Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

 
Het komend jaar ontwikkelt het A&O-fonds ook voor een aantal andere Arbocatalogi een vergelijkbare set van implementatietools. Klik hier voor tools Arbocatalogus Alleen werken.


Copyright © 2016
Alle rechten voorbehouden.