Copy
Nieuwsbrief April 2016 A&O-fonds Waterschappen
header
subheader-nieuwsbrief

Op de hoogte blijven

twitter linkedin website
header-berichten header-bijeenkomsten

VeiligheidNL start VIBE-pilot voor de preventie van ongevallen in sector Waterschappen

VeiligheidNL is gestart met een pilot waarmee brancheorganisaties en bedrijven gezond en veilig gedrag op de werkvloer kunnen stimuleren: Versnelling door Inzet Branche/Bedrijfs Experts (VIBE). De pilot voert VeiligheidNL samen met drie brancheorganisaties uit: A&O-fonds Waterschappen, Bouwend Nederland en VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk en Betonbekistingbedrijven). Met VIBE gaan bedrijven aan de slag met veilig en gezond werken. Vanuit de sector waterschappen neemt het Hoogheemraadschap van Delfland deel aan de pilot. Ga naar nieuwsbericht.

Training RIE Manager Waterschappen: beginners en gevorderden

Het A&O-fonds Waterschappen stelt al enkele jaren kosteloos de RIE Manager Waterschappen beschikbaar aan organisaties in de sector waterschappen. Met dit instrument kunnen organisaties een risico-inventarisatie en -evaluatie ‘op maat’ uitvoeren. Na de zomer organiseert het A&O-fonds Waterschappen in samenwerking met IT&Care, de producent van het instrument, eendaagse praktijkgerichte trainingen over het gebruik van de RIE Manager. Er is zowel een training voor beginners als gevorderden. Kam- en Arbo-professionals die werkzaam zijn in de sector waterschappen en gebruik (willen gaan) maken van de RIE Manager, kunnen zich kosteloos aanmelden voor deze training. Ga naar informatie over trainingen

Eerste 12 organisaties aangemeld voor Week van de Loopbaan

De afgelopen weken hebben 12 organisaties uit de sector waterschappen zich al aangemeld als deelnemer aan de Week van de Loopbaan. Een aantal andere organisaties heeft aangegeven de komende weken hierover een besluit te nemen. De Week van de Loopbaan vindt dit jaar plaats van 14-18 november 2016. In deze week organiseren deelnemende organisatie activiteiten voor hun medewerkers rond loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Ga naar www.weekvandeloopbaan.nl.

Laatste plaatsen extra trainingsdag Loopbaanscan voor P&O'ers op 12 mei

In verband met de grote belangstelling wordt voor P&O’ers een extra trainingsdag gehouden over de Loopbaanscan op donderdag 12 mei. P&O'ers en loopbaanprofessionals werkzaam bij een waterschapsorganisatie kunnen zich hiervoor kosteloos aanmelden. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! Ga naar nieuwsbericht. 

Infoflyer EVC en EVP voor P&O en leidinggevenden

Een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties) brengt precies in kaart welke kennis en vaardigheden medewerkers binnen én buiten het werk hebben opgedaan. Dit traject wordt afgerond met een landelijk erkend Ervaringscertificaat. Dit certificaat biedt ook mogelijkheden voor een versnelde weg naar een diploma. Resultaat: gekwalificeerd personeel en medewerkers en leidinggevenden die weten wat ze in huis hebben. Naast de infoflyer voor medewerkers, heeft het A&O-fonds waterschappen recent ook een infoflyer over EVC en EVP uitgebracht voor P&O'ers en leidinggevenden. Ga naar nieuwsbericht.

Creatief brainstormen over de loopbaandialoog

Op 6 april 2016 vond de startbijeenkomst plaats van het nieuwe project ‘Kwaliteitsverbetering loopbaandialoog'. Hieraan namen rond de 15 P&O'ers en OR-leden deel. Tijdens de bijeenkomst is op actieve wijze door de deelnemers gebrainstormd over de wijze waarop het A&O-fonds organisaties en stakeholders kan faciliteren bij het verbeteren van de loopbaandialoog tussen leidinggevende en medewerker. Met de uitkomsten van de startbijeenkomst gaat bureau Qidos aan de slag om een advies voor een plan van aanpak uit te werken. Doelstelling is om in het najaar voorafgaand en tijdens de Week van de Loopbaan (14-18 november) de verschillende faciliteiten die in het kader van dit project zijn ontwikkeld te lanceren. Ga naar themapagina

 

Extra Trainingsdag Loopbaanscan

Donderdag 12 mei 2016
09.30 - 16.30 uur
Regardz De Eenhoorn, Amersfoort
Programma en aanmelden

 

Bijeenkomst Medewerkersonderzoek 2016

Maandag 6 juni 2016
10.00 - 12.30 uur
Waterschapshuis, Amersfoort 

 

Training RIE Manager voor beginners

Woensdag 21 september 2016
10.00 - 17.00 uur
De Observant, Amersfoort
Programma en aanmelden


Training RIE Manager voor gevorderden

Woensdag 28 september 2016
10.00 - 17.00 uur
De Observant, Amersfoort
Programma en aanmelden


Training RIE Manager voor gevorderden

Dinsdag 4 oktober 2016
10.00 - 17.00 uur
De Observant, Amersfoort
Programma en aanmelden

 

HR-festival: Laat je inspireren!

Donderdag 13 oktober 2016
9.15 - 18.00 uur
1931 Congrescentrum Brabanthallen, Den Bosch
Programma en aanmelden


Gezond & Veilig Werken-dag 2016

Maandag 7 november 2016
10.00 - 16.30 uur
Waterschapshuis, Amersfoort
Programma volgt

 

Week van de Loopbaan sector Waterschappen

14 - 18 november 2016


Copyright © 2016
Alle rechten voorbehouden.