Copy
Nieuwsbrief November 2016 A&O-fonds Waterschappen
header
subheader-nieuwsbrief

Op de hoogte blijven

twitter linkedin website
header-berichten header-bijeenkomsten

Lancering Loopbaan op Peil: 5 stappen voor een goed loopbaangesprek

Loopbaanontwikkeling start veelal met een goed loopbaangesprek tussen medewerker en leidinggevende. Een goed loopbaangesprek voeren is echter niet eenvoudig. Om beiden hierbij te ondersteunen, ontwikkelde het A&O-fonds Waterschappen de aanpak 'Loopbaan op Peil: 5 stappen voor een goed loopbaangesprek'. Centraal in deze aanpak staat de 'praatkaart' met de 5 stappen die relevant zijn om in een loopbaangesprek te bespreken. De praatkaart kan tijdens het gesprek op tafel worden gelegd als leidraad.
Voor de voorbereiding op het gesprek is voor medewerkers en leidinggevenden de website www.loopbaanoppeil.nl ontwikkeld met informatie en tips, alsmede een informatiefilm. Ga naar de pagina.

12 december Gezond & Veilig Werken-dag 2016

Op maandag 12 december organiseert het A&O-fonds Waterschappen in Amersfoort de jaarlijkse Gezond & Veilig Werken-dag in de sector waterschapen. Doelgroep van deze dag zijn KAM/Arbo-professionals en P&O-ers en OR-leden met het thema gezond en veilig werken in hun portefeuille en werkzaam in de sector waterschappen. De plenaire openingslezing wordt gehouden door hoogleraar Judith Sluiter en heeft als titel: Medische onderzoeken en -begeleiding van werknemers: wat is geschikt en wat ongeschikt? Daarna zijn er drie workshops voor de deelnemers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Ga naar programma en aanmelden.

Tool Financieel plannen voor medewerkers

Goed inzicht in de eigen financiële situatie helpt medewerkers bij het maken van beslissingen. Niet alleen privé, maar ook bij keuzes in de loopbaan. Bijvoorbeeld bij de keuze voor verandering van functie of werkgever, minder uren gaan werken, een studie volgen of eerder stoppen met werken. Maar ook bij onverwachte gebeurtenissen in het werk zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid willen medewerkers graag weten wat de consequenties hiervan zijn op hun financiële situatie. Om medewerkers in de sector waterschappen hierbij te ondersteunen, stelt het A&O-fonds waterschappen voor hen kosteloos een tool voor financieel plannen beschikbaar. Ga naar pagina.

Geslaagd HR-festival 2016

Inspirerende sprekers, interessante thema’s, interactieve workshops en ruim 600 HR-professionals uit de sectoren waterschappen, gemeenten en provincies. Dat waren de ingrediënten voor het geslaagde HR-festival op 13 oktober 2016 in ‘s Hertogenbosch. Alle presentaties zijn terug te vinden op de website www.hrfestival.nl. Ook vind je daar de integrale video’s van de presentaties van de vijf hoofdsprekers alsmede enkele impressiefoto’s. Ga naar de website. 

Week van de Loopbaan 14-18 november

Van 14-18 november 2016 vindt de tweede Week van de Loopbaan plaats in de sector waterschappen. Dit jaar doen maar liefst 22 organisaties mee aan deze week. Het A&O-fonds Waterschappen heeft de deelnemende organisaties de afgelopen weken voorzien van promo- en infomaterialen. Masterclasses, workshops, informatiemarkten, ontbijt- en lunchsessies, lezingen, loopbaanwandelingen etc. Benieuwd naar welke activiteiten jouw organisatie in deze week organiseert? Kijk dan op intranet voor het programma.

Nieuwe bestuursleden A&O-fonds Waterschappen

Op 6 oktober zijn Liesbeth Borsboom, directeur bij Waterschap Zuiderzeeland en Klaas Laansma, manager P&O bij Waterschap Rijn en IJssel, toegetreden tot het algemeen bestuur van het A&O-fonds Waterschappen. Zij volgen hiermee de aftredende werkgeversvertegenwoordigers op: Tanja Klip, dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe en Ingrid Blom, beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid bij de Unie van Waterschappen. 

Nieuwe website A&O-fonds Waterschappen

Het A&O-fonds Waterschappen heeft sinds vorige week een geheel nieuwe website. De nieuwe site heeft een zogenaamde portal-structuur. Op de homepage kan een keuze worden gemaakt om naar de deelsite voor medewerkers te gaan of naar de deelsite voor uitvoerders P&O-beleid (P&O, KAM, OR, leidinggevenden, managers). Met deze nieuwe indeling  zijn wij nog beter in staat om onze verschillende doelgroepen te voorzien van informatie op maat. Nieuwsgierig geworden? Ga naar de website.

 

Week van de Loopbaan sector Waterschappen

14 - 18 november 2016


Gezond & Veilig Werken-dag 2016

Maandag 12 december 2016
10.00 - 17.00 uur
De Observant, Amersfoort
Klik hier voor programma en aanmelden


Copyright © 2016
Alle rechten voorbehouden.