Copy
Nieuwsbrief A&O-fonds Waterschappen
NIEUWSBRIEF
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
NIEUWS
BIJEENKOMSTEN

Jaarprogramma 2017: 'Ontwikkelen in je werk' 


‘Ontwikkelen in je werk’. Dat is de titel van het jaarprogramma 2017 van het A&O-fonds Waterschappen. Met de activiteiten in dit programma wil het fonds in 2017 een bijdrage leveren aan inspirerende, uitdagende en gezonde loopbanen van medewerkers in de sector waterschappen. Het jaarprogramma 2017 is vastgesteld door vakbonden en werkgevers binnen het bestuur van het A&O-fonds Waterschappen. Met dit programma geven de sociale partners invulling aan hun gezamenlijke ambities zoals ook vastgelegd in de SAW.

Communicatie en implementatie staat centraal in dit jaarprogramma. Hieronder vind je een samenvatting van de activiteiten op de vier speerpunten in het programma. Wil je komend jaar een bijdrage leveren aan een van deze activiteiten? Laat dit dan weten via info@aenowaterschappen.nl. Voor de digitale versie van het volledige jaarprogramma klik hier.
 

1. Loopbaanontwikkeling en mobiliteit


Met de volgende activiteiten stimuleert het A&O-fonds Waterschappen in 2017 de ontwikkeling van medewerkers binnen en buiten de huidige functie en de diverse vormen van mobiliteit in functies, taken en rollen:
 • Implementatieprogramma
  - Loopbaanscan
  - Loopbaan op peil
  - Tool financieel plannen
  - EVC & EVP
 • Platform opleidingsprofessionals
 • Week van de Loopbaan 13-17 november 2017
 • Leiderschapsprogramma Loopbaanontwikkeling en mobiliteit
 • Activiteitenprogramma Kwetsbare functies

2. Gezond en veilig werken


Het A&O-fonds geeft met de volgende activiteiten een verdere impuls aan gezonde en veilige werkomstandigheden voor medewerkers in de sector waterschappen:
 • Implementatieprogramma Branche RI&E
 • Aanpassing arbocatalogi
 • Ontwikkeling implementatietools arbocatalogi
 • Gezond & Veilig Werken-dag 11 december 2017
 • Scan Vitaal in je werk
 • Agressie Registratiesysteem Waterschappen (ARW)
   

3. Kennisdeling en kennisontwikkeling


Met onderstaande activiteiten faciliteert het A&O-fonds kennisdeling en kennisontwikkeling binnen de sector op verschillende thema’s:
 • HR-monitor 2016
 • Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren
 • Implementatieprogramma Wet Banenafspraak
 • Aanpassing Toolbox integriteit
 • Subsidieregeling innovatieve projecten
 • Sponsoring website werknemers bij de overheid
 • Evaluatieonderzoek A&O-fonds Waterschappen

4. Communicatie


Het A&O-fonds zet in 2017 diverse communicatiemiddelen in om de bekendheid van het fonds en haar dienstverlening en producten te vergroten. Voorname doelgroepen hierbij zijn medewerkers en leidinggevenden:
 • Magazine voor medewerkers
 • Online artikelenserie DE PRAKTIJK
 • A&O-fonds Waterschappen ‘On tour’
 • Film A&O-fonds Waterschappen
 • Digitale nieuwsbrief
 • Twitter, LinkedIn
 • YouTube-filmkanaal
Maandag 30 januari 2017
Leernetwerk Wet Banenafspraak
Locatie: 'Het Waterschapshuis', Amersfoort 
Tijdstip: 12.30 - 16.00 uur
Klik hier voor het programma en inschrijven

 
Maandag 13 t/m vrijdag 17 november 2017
Week van de Loopbaan

 
Maandag 11 december 2017
Gezond & Veilig Werken-dag 2017
Locatie: 'De Observant', Amersfoort 
Tijdstip: 10.00 - 17.00 uur
Het programma volgt

 
Copyright © 2017
Alle rechten voorbehouden.


A&O-fonds Waterschappen
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ DEN HAAG
Je ontvangt onze nieuwsbrief omdat je daarvoor bent ingeschreven.
Voorkeuren aanpassen