Copy
Öppna brevet i din webbläsare
Share
Forward

Nyhetsbrev

December 2014
Tillväxt Lidköpings medarbetare

Lidköpingsnattens köld är hård, företagen gnistra och glimma…

Ett år går fort och mycket har hänt inom näringslivet i Lidköping. Utifrån diskussioner och kontakter med er företagare samt i rapporter kan man se att som helhet klarar sig företagen bra i Lidköping. Ett exempel på detta är Absolent AB:s börsintroduktion under hösten. Under året har vi genomfört 13 olika affärsmöten med i snitt 20 deltagare/tillfälle, medverkat i processen med överklagan av nya Hisingsbron i Göteborg, påverkat beslutsfattare att underlätta för trafiken som skall in på Jungmansgatan genom byggnation av en rondell, drivit på handelsfrågorna genom att anställa en handelsutvecklare och ta fram en handelsstrategi, sett till att nya informationstavlor placerats ut i industriområden, drivit frågan om medfinansiering av E20, genomfört en Lidköpingsgala med 540 deltagare och mycket, mycket mer. Vi var vid årets början 110 och är idag 141 medlemsföretag.
 
Men de absolut viktigaste frågorna är att underlätta för företag i tillståndsfrågor och etableringar genom ”en väg in”. Här har vi nu kommit en bit på väg men det finns mycket kvar att göra. 
Kom ihåg att det är endast tillsammans som vi kan åstadkomma förändring.

Eftersom det nalkas jul har vi en önskelista för 2015    
  • Stärka befintliga företag och attrahera nya etableringar till Lidköping
  • Stärka ”vi-känslan” i Lidköping
  • Ytterligare förbättrat företagsklimat
  • Snabbare och enklare hantering av tillståndsfrågor
  • Samordna och påbörja marknadsföring av Lidköping

Till sist vill vi tacka för ett bra samarbete och önska er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Årets Handlare

ELAFFÄREN ELON I LIDKÖPING, ”ÅRETS HANDLARE 2014”

Elon i Lidköping är ett företag med anor, 106 år gammalt. Det startades på Esplanaden som Lidköpings El och Gasverk.  Det var Anette Franssons far som tog över företaget 1983 och  började med att sälja frysboxar vilka han levererade genom att cykla ut till kunderna.
Idag driver Anette det vidare och i maj i år flyttade de från Nya Stadens Torg till Framnäs, efter 37 års verksamhet i de tidigare lokalerna.
Flytten innebar både utmaningar och möjligheter, nya lokaler med bättre möjlighet till exponering, utökade öppettider (7 dagar i veckan), nytt samarbete med snickeri m.m.     
 Men hur har det då gått för Elon?
”Över förväntan, vi har ökat vår omsättning med nästan 70%, säger Anette och utstrålar glädje”.
”Det var många utmaningar men förändring är oftast en möjlighet och det ger energi, säger Anette”.

 
Vi ser fram emot Elons fortsatta utveckling och önskar Anette med sin personal lycka till i framtiden och gratulerar än en gång till priset ”Årets handlare 2014”.
Årets Handlare

Spännande år väntar handeln

Två rapporter under hösten har visat att handeln i Lidköping utvecklas väl. Utvecklingen de senaste två åren har varit i topp i Skaraborg och klart bättre än riksgenomsnittet.
Mycket av detta har vi tillkomsten av Änghagen att tacka för. Nu har vi ett bredare utbud som gör att fler Lidköpingsbor och kunder även från andra kommuner väljer att handla här.
Den första rapporten, gjord av HUI, visar att detaljhandelsindex ökat från 95 till 106 på två år.
Cityklimatet, som den andra rapporten heter från Fastighetsägarna, visar att City i Lidköping under perioden 2012-2013 står sig relativt väl jämfört med övriga Sverige. Hotell, restaurang, sällanköpsvaror och annan service ökar, medan dagligvaror minskar i förhållande till riksgenomsnittet.
Under hösten har förnyelsen av handelsutbudet fortsatt.  Ett exempel är att Lidköpings äldsta butik, Joel Lindqvist glas och porslin, lades ned och ersattes av DBKD store, den andra i sitt slag i Sverige. På restaurangfronten öppnade Robot Restaurang – först i Europa!

När vi nu går ett nytt år till mötes, talar mycket för att det blir riktigt spännande.
  • Tillväxt Lidköping har i dagarna lagt fram att förslag till handelsstrategi som stakar ut riktningen för handeln i Lidköping tio år framöver. Politikerna tar beslut under våren.
  • Under hösten presenterades ett arkitektförslag för stadskärnans utveckling med många intressanta tankar, bl a om hur torget kan förnyas och mer vattenkontakt skapas. Även här är beslut att vänta under året.
  • Nya etableringar är också att vänta. En del redan beslutade, en del som vi hoppas på ska gå i lås … 
Infartsskyltar

Informationstavlor

Tillväxt Lidköping har tillsammans med kommunen tagit fram nya informationstavlor som sitter vid infarten till våra industriområden. Nu är det dags att göra en första uppdatering av skyltarna, om det är något som inte stämmer på skylten, t.ex telefonnummer, adress eller likande, kontakta Marcus Johansson på Tillväxt Lidköping.
Ny busslinje

Noterat

Nybergs Buss AB har tillsammans med Björling & Co AB tagit över Skövdebuss AB. Skövdebuss AB har under många år kört expresstrafik från Skövde via Karlsborg och Askersund till Stockholm. Från och med den 1 december kan du ta bussen från Lidköping till Stockholm.
 
Konceptet Tillväxt Lidköping sprider sig, det är glädjande att se att även Skövde antagit begreppet och kallar sitt nyhetsbrev ”tillväxt skövde”.
Vi hälsar dem välkomna i klubben!
Ny medlem

Nya Medlemmar

Din personalavdelning i Väst AB - Tjänster inom personalområdet för små- och medelstora företag.
 

Affärsmöten & Aktivteter

29/1 frukostmöte Handelsstrategi
12/2 lunchmöte ”Vad gäller för feriearbetare”
12/3 frukost/medlemsmöte med företagsbesök
14/4 lunchmöte, föredrag Boris Lennerhov, Koncernchef Gekås
16/4 rådslag Bolagsrådet
21/5 frukost/medlemsmöte med företagsbesök
28/5 stormöte med politiker i kommunstyrelsen
11/6 afterwork/medlemsmöte sommaravslutning
20/8 frukost/medlemsmöte med företagsbesök
17/9 lunchmöte, föredrag Pia Sundhage alt. Carolina Klüft
16/10 frukost/medlemsmöte med företagsbesök
6/11 Lidköpingsgalan
19/11 rådslag Bolagsrådet
10/12 medlemsmöte julavslutning
Platsvarumärke
Bilder på personal Tillväxt Lidköping
Facebook
Twitter
Website
Tillväxt Lidköping AB, 531 88 Lidköping, Besöksadress: Skaragatan 8
Kontakt: Peter M Larsson, Vd Tel: 0510-77 03 05, Marcus Johansson Tel: 0510-77 06 65 Magnus Franzén Tel: 0510-77 06 74

Avsluta prenumeration


Email Marketing Powered by Mailchimp