Copy
Öppna brevet i din webbläsare
Logo Tillväxt Lidköping
Share
Forward

Nyhetsbrev

februari 2016

Målbild 2030

Hamnstaden
Tänk dig att det idag är år 2030 och i Lidköping har följande hänt….
Inflyttningen har tagit fart och vi är 47 000 invånare, vilket innebär att vi överträffade kommunens mål om 45 000 invånare. Bostadsbyggandet har satt fart och staden är förtätad med olika typer av boendeformer. Hamnstaden är utbyggd och hänger fysiskt ihop med både centrum, Framnäs och Kronocampingen.  I anslutning till hamnstaden går det en långbrygga ut i Vänern med ett kallbadhus och en restaurang längst ut. På landbygden och i de mindre orterna i kommunen finns en väl fungerande service och utvecklad besöksturism.
 
Vi har ett varierat och hållbart näringsliv som har skapat över 3000 nya jobb. Nyföretagandet är högre än riksgenomsnittet, vi har en av Sveriges bästa företagsklimat och är kända för hur kommunen och näringslivet” krokar arm” och driver gemensamma utvecklingsprojekt. I Lidköping finns starka och utvecklande företagsnätverk/kluster. Nyetableringarna ökar och vi har en blomstrande handel där Lidköping är centrum i Skaraborg.
Våra politiker har tillsammans med näringslivet lyckats få till kollektivtrafik som gör att vi når Göteborg inom 1 timma. Det är enkelt att hitta, förflytta sig och att parkera i Lidköping.
 
Lidköping har blivit den största besöksorten i Skaraborg och vi har fördubblat antalet besökare och har över 200 000 gästnätter/år. Kållandsö med Läckö och Spiken har blivit en av Sveriges populäraste hållbara turistmål. 
Lidköping har flera återkommande unika arrangemang som stärker Lidköpings identitet och bygger på det historiska arvet. 
 
Är detta möjligt?!
Svaret är definitivt JA, men vi måste tro på målbilden  –  det är endast tillsammans som vi kan realisera målbilden.
 

Praktik på Tillväxt Lidköping

Charlotte Ahlstrand

Charlotte Ahlstrand studerar till Kvalificerad Företagssäljare på Campus Lidköping och genomför nu sina sista 10 veckor på skolan som praktikant på Tillväxt Lidköping.

Vi ställer frågan till Charlotte, ”Vad är Lidköping för dig?”

”Lidköping för mig är välbehag och hemma. Här kan jag känna mig avslappnad och njuta av tillvaron. Den småstadskänslan som finns i staden älskar jag och privilegiet att få ha tillgång till vår fantastiska natur är ren lyx för mig. Lidköpings växande utbud inom handel, livsmedel och träning ligger mig varmt om hjärtat och har bidragit till att jag valt att stanna kvar här. Jag vågar säga att jag spår en ljus framtid för staden med dess florerande handel och växande evenemangskalender.

Vi håller med Charlotte i beskrivning och hälsar henne välkommen till Tillväxt Lidköping för att göra sin praktik.  

En vår med flera spännande nyheter

Julbelysning
Lidköpings första RestaurangVecka är till ända. Efter att ha varit i kontakt med de flesta deltagare restaurangerna verkar det som om veckan blev så bra som vi hade hoppats, eller till och med ännu bättre. Och det känns som om det har surrats och pratats mat och menyer både här och där bland lidköpingsborna den gångna veckan. Kul!
 
RestaurangVeckan var den första i raden av handelsrelaterade evenemang och aktiviteter i vår. Vårmarknaden den 6 maj är en kär gammal tradition, Kärleksfulla Lidköping 28 maj är ett annat evenemang med några år på nacken. Men dess för innan kommer ett par nyheter:
 
- TREND-dagar 29 mars – 2 april då vi brett visar det fina utbud vi har av butiker, restauranger, caféer och frisörer m.fl. Marknadsföringen sker bl a genom Fördel Lidköping, ett magasin som ges ut i samarbete med Tillväxt Lidköping, Lidköpings Handelsråd och NLT.
- Lidköping-Rom  en resetävling med möjlighet att vinna tio resor för två till Rom.
- Bilbytarhelgen är en annan nyhet är där stans alla bilhandlare enats om erbjudanden, öppettider och gemensam marknadsföring för att locka bilintresserade till Lidköping.
 
Sammantaget väntar en rolig och händelserik vår inom handeln!

Magnus Franzén / handelsutvecklare
 

Nya medlemmar

Vinninga cement
Skaraborg Invest AB
Vinninga Cementvarufabrik AB
City Salongen Lidköping

Noterat
”Blanka nav, spända kedjor och pumpade däck” – dags att ta fram cykeln. En cykelvänlig arbetsplats, ett projekt som Västra Götalandsregionen och Lidköpings kommun står bakom, för mer information http://cykelvanligarbetsplats.se/
 
Utbildning och kurser; Campus Lidköping har nya företagskurser, för mer information se, www.campus.lidkoping.se/uppdrag

Affärsmöten & Aktiviteter

frukostmöte
Mars
18/3
dialogmöte/företagsbesök, politiker, förvaltningschefer
31/3 medlemsmöte, Independance Academy
April
12/4
rådslag och årsmöte, Bolagsrådet
29/4 lunchmöte, Göran Adlén, trendanalytiker
Maj
20/5 dialogmöte/företagsbesök, politiker, förvaltningschefer
Juni
16/6 medlemsmöte, Lidköpings Biltjänst
September
?/9 frukostmöte, rapport om lokalt företagsklimat
15/9 lunchmöte, Yngve Bergqvist, Icehotel Jukkasjärvi
Oktober
14/10 dialogmöte/företagsbesök, politiker, förvaltningschefer
25/10 medlemsmöte
November
11/11 Lidköpingsgalan
Nov frukostmöte, rapport om lokalt företagsklimat
30/11 Rådslag Bolagsrådet
December
15/12 medlemsmöte
Facebook
Twitter
Website
Tillväxt Lidköping AB, 531 88 Lidköping, Besöksadress: Skaragatan 8
Kontakt: Peter M Larsson, Vd Tel: 0510-77 03 05, Marcus Johansson Tel: 0510-77 06 65 Magnus Franzén Tel: 0510-77 06 74

Avsluta prenumeration