Copy
Öppna brevet i din webbläsare
Logo Tillväxt Lidköping
Share
Forward

Nyhetsbrev

oktober 2016

Befolkningsprognos och riktad marknadsföring – ”syns man inte finns man inte”

Västra Götalandsregionen släpper kontinuerligt rapporter om befolkningsprognoser för regionens samtliga kommuner. Ur rapporterna går det att dra vissa slutsatser avseende vilka faktorer det är som har störst inverkan på nettoinflyttningen t.ex. storstad, kranskommuner till storstad, högskola eller universitet på orten och direkt tillgång till bra infrastruktur (motorväg, flygplats, järnväg, hamn). Detta är kända faktorer som de flesta rapporter och analyser brukar lyfta fram, flera av dessa faktorer talar inte till småstädernas fördel. För Lidköpings del pekar befolkningsprognosen på ett invånarantal om knappt 42 000 år 2030 vilket är en bit från målet om 45 000. Med andra ord om vi inte gör något når vi inte målet. I diskussioner som hörs brukar nybyggnation av bostäder kopplas ihop med marknadsföring. ”Vi kan inte marknadsföra Lidköping om det inte finns bostäder, respektive vi kan inte bygga bostäder om vi inte marknadsför Lidköping.”

Det hänger naturligtvis ihop men vi kan inte vänta på att marknadsföra Lidköping, det är dags att flera intressenter går ihop och påbörjar en marknadsföring som riktar sig mot den grupp som vi vill ska flytta till Lidköping. Och det vill till att vi i all den marknadsföring som finns sticker ut och träffar rätt målgrupp. Inom de kommande 2-5 åren kommer bostadsbyggandet att sätta fart i Lidköping och då måste även marknadsföringen hänga med.

Därför kommer Tillväxt Lidköping tillsammans med kommunen och övriga intressenter påbörja marknadsföring redan nästa år med syfte att på sikt påverka nettoinflyttningen i positiv riktning. Inledningsvis är målgruppen barnfamiljer som söker bättre livskvalitet. Allt eftersom nya större bostadsprojekt byggs ökas marknadsföringen.

Paralellt med detta sker naturligtvis ett fortsatt arbete med att leta nya etableringar till Lidköping.
Men vi behöver din hjälp, har du en idé hur vi skulle kunna nå presumtiva inflyttare vill vi gärna att du hör av dig.
Som sagt ”syns man inte finns man inte….”


 
Logga galan

Lidköpingsgalan

4 november stänger biljettbokningen för galan. Beställ dina biljetter idag. www.galanlidkoping.se

 

Tjejkväll och höstfest

Änghagens handelsplats
Den gångna veckan har handeln i Lidköping visat upp sig i hela sin bredd. Först med Tjejkvällen i torsdags där Centrum, Rörstrand och Framnäs deltog, därefter med Höstfest på Änghagen.

Tjejkvällen blev en enastående manifestation över vad som kan åstadkommas när alla deltar och bjuder till. Med extraöppet, generösa erbjudanden, festliga upptåg och kraftfull marknadsföring lockades tjejer i alla åldrar för att shoppas och trivas. Särskilt värdefull var förmodligen evenemanget för mindre och nyetablerade verksamheter som denna kväll fick möjlighet att visa upp sig för många nya kunder.

Även handlarna på Änghagen visade med sin Höstfest att de vill och kan jobba tillsammans. Särskilt gäller detta på det marknadsföringsmässiga planet, där de hittat nya sätt för att synas tillsammans för att locka kunder och stärka handelsområdet som helhet.

Lidköping som handelsort har mycket att erbjuda – det kan allt fler skriva under på!

Magnus Franzén / Handelsutvecklare
 

Vill du hjälpa till att få fler framgångsrika företag i Lidköping?

Nyföretagarcentrum
NyföretagarCentrum hjälper personer som vill starta eget med kostnadsfri rådgivning. En satsning i år har gjorts för att öka marknadsföringen och det har gjort att antalet rådgivningar kraftigt har ökat.

Vill du vara med och hjälpa till så finns här 3 sätt du kan göra:
1. Tipsa gärna om att NyföretagarCentrum finns. Hör du någon som har funderingar om att starta eget så tipsa gärna om att han eller hon kan få hjälp via NyföretagarCentrum. 
2. Bli mentor. Du som kan tänka dig att ideellt ställa upp med din tid och ditt engagemang kan anmäla ditt intresse. Vill du veta mer så kontakta Kerstin Wångstedt på NyföretagarCentrum Lidköping. Ring 0510-223 00 eller maila lidkoping@nyforetagarcentrum.se
3.Gilla och dela gärna inlägg på Facebook och hjälp till att sprida budskapet!
Läs mer om NyföretagarCentrum på http://www.nyforetagarcentrum.se/lidkoping/

Nya medlemmar

Lidgolw
Lidgolw AB
Heller AB /MFPR 


 

Affärsmöten & Aktiviteter

Stefan Sebö
November
9/11
frukostmöte, Stefan Sebö, ”Skapa världens bästa företag”
11/11 Lidköpingsgalan
30/11 Rådslag Bolagsrådet
December
15/12
medlemsmöte
Platsvarumärke
Personal Tillväxt Lidköping
Facebook
Twitter
Website
Tillväxt Lidköping AB, 531 88 Lidköping, Besöksadress: Skaragatan 8
Kontakt: Peter M Larsson, Vd Tel: 0510-77 03 05, Marcus Johansson Tel: 0510-77 06 65 Magnus Franzén Tel: 0510-77 06 74

Avsluta prenumeration