Copy
Detta är ett e-post utskick från Tillväxt Lidköping
Öppna brevet i din webbläsare
Share
Forward

Nyhetsbrev

 februari 2017

Digitalisering möjlighet eller ett hot

Frukostfralla
Utvecklingen med informationsflödet, tillgängligheten och datamängderna fullkomligt exploderar runt oss, oavsett var vi finns i världen. Maskiner, apparater, fordon och andra fysiska objekt kommunicerar både med varandra och med oss.
Marknadsföringen blir allt mer individualiserad och specialiserad och når oss i allt fler digitala kanaler. Ett exempel på detta är att när du googlat på något, dyker plötsligt specialerbjudanden om liknande varor eller tjänster upp på dina andra digitala plattformar.
När det gäller produktion av varor har tekniken med 3D-utskrifter nått så långt att allt fler material kan användas, samtidigt som allt fler kan utnyttja tekniken. Dessutom innebär en förbättrad automation och processtyrning att det inte längre är självklart att välja ett låglöneland för din produktion.
Handeln är en bransch som ofta diskuteras när det gäller digitalisering.
E-handeln växer idag med 12 till 15 procent per år i Sverige. Detta ställer särskilda krav på både digital närvaro och på att kunden ska kunna handla dina varor som han eller hon helst vill. Läs mer om den digitala handeln längre ner i nyhetsbrevet.
 
Tiden allt viktigare
Enligt vissa framtidsforskare blir tid en allt viktigare resurs i våra liv. Vi strävar hela tiden efter att använda dygnets vakna timmar på ett mer optimalt sätt. Även detta skapar möjlighet för de företag som erbjuder en förenkling av vardagen och metoder att använda tiden mer gynnsamt.
 
För Lidköpings del är det viktigt att hänga med i digitalisering och försöka vara delaktig på de plattformar där invånare och besökare finns och vill ha information. Vi vill därför uppmuntra alla företagare att fråga era kunder var och hur de hittar information om era produkter och tjänster. Ställ gärna dessutom frågan hur de vill köpa varan eller tjänsten.
Digitaliseringen är definitivt mer en stor möjlighet än ett hot, speciellt för de som anpassar sig. 

Handel

Stark press på handeln
Handeln i Sverige förändras mer de kommande tio åren än den gjort de senaste 50 åren. Med digitaliseringen har konsumenten fått helt nya vanor och kan mycket enklare informera sig om bland annat varor och pris före köp.
Utvecklingen ökar konkurrensen och pressar ner både priser och vinster. I takt med digitaliseringen ökar e-handeln kraftigt. I år väntas den utgöra åtta procent av detaljhandelns totala försäljning, år 2025 väntas e-handeln utgöra 20 till 30 procent av detaljhandelns försäljning.
Andelen konsumenter som e-handlar sjunker idag rejält vid ungefär 50 års ålder. Fast behåller vi våra köpmönster från unga år stiger den brytpunkten hela tiden. Även detta driver på e-handelns tillväxt kraftigt. Värt att nämna är att åldersgruppen 50–65 år har störst disponibel inkomst av oss alla.

Läs rapporten i sin helhet på Svensk Handels hemsida.
 
Lokal närvaro en fördel
En av Svensk Handels slutsatser i rapporten är att eftersom den svenska handelns konkurrenskraft sätts på prov även av internationella aktörer måste den lokala närvaron utnyttjas fullt ut. De främsta konkurrensfördelarna för inhemska aktörer, såväl i butik som för e-handel blir lokalkännedom, snabba leveranser, upplevelser och service - vilket också kräver geografisk närhet.
Hur klarar sig då Lidköping med en relativt stor andel små, privata butiker? Enligt Svensk Handel kan inte mindre butiker konkurrera med pris. I stället öppnar sig möjligheter för nischade och unika aktörer att erbjuda det som kunderna är beredda att betala mer för. Även ett ökat tjänsteutbud i anslutning till handeln är gynnsamt för de mindre lokala handlarna.

Ny hemsida

Tillväxt Lidköping kommer i veckan att släppa en ny hemsida. Hemsidan som kommer att få ett helt nytt utseende är efterlängtad. På hemsidan står användarvänligheten i fokus, det ska vara lätt att hitta den information man söker.
Nyföretagarcentrum Lidköping
VÄLKOMMEN PÅ CAFÉ STARTA & DRIVA EGET!
Måndag 6 mars kl 18.00-20.00
Biblioteket Lidköping, Bibliotekscenen

Inspirerande korta föreläsningar, mingel och fika för dig som funderar på att starta eller har startat företag. Helt kostnadsfritt.
Anmälan och mer information

NYA MEDLEMMAR
Vapes Lidköping AB
Marie Consulting

KURSER
13/3 ”Skaraborg go global”
29/3 ”Marknadsför jag lagligt?”
30/5Så bygger du ditt varumärke med content marketing.

VI GRATULERAR
Enligt tidningen husvagn&camping så rankas Kronocamping i Lidköping som läsarnas favorit.
NOTERAT
Nationellt

Ger MediaMarkt upp? Enligt vissa medieuppgifter ska Media Markt lämna Sverige och istället övertar norska Expertkoncernen samtliga 27 varuhus inom kort. Norska Expert skulle i så fall skylta om alla varuhusen med sitt varumärke Power. Det kan innebära en helt ny situation på hemelektronikmarknaden i Sverige med än hårdare konkurrens. Hittills har dock denna nyhet inte bekräftats av de inblandade.
Lokalt
Teknisk servicenämnd har beslutat om bättre villkor för företagare med djurskötsel när det gäller vatten och avlopp. Frågan skall vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut – ett postivt initiativ som underlättar företagandet!
 
Vill du bli bättre på digitalisering och internationalisering. Almi och Västra Götalandsregionen informerar om finansieringsmöjligheter, för mer information.

Tillväxt Lidköping AB, 531 88 Lidköping
Skicka E-post till oss
Tel: 0510-770305
Besöksadress: Skaragatan 8

Avsluta prenumeration