Copy
Seminar om eiendomsoppmåling og annen info!
View this email in your browser

Foredrag fra Geomatikkdagene

De fleste foredragene er nå publisert, og dere finner dem her. 

Tradisjonen tro ble årets beste kart kåret under Geomatikkdagene. Se hvem som vant her
I samarbeid med GeoForum Sverige skal vi arrangere en konferanse om innovasjoner med åpne geodata i Stockholm i høst. Mer info kommer på våre nettsider.
Alle personlige medlemmer i GeoForum kan søke stipend. Neste frist for å søke er 15. april. Les mer om vår stipendordning her
Fornøyde vinnere! Systemapic ble kåret til Årets Geogründer 2016. Les et lite intervju med vinnerne her
I februar var Prosjekt Innovasjon på NTNU Ålesund og holdt seminar om åpne data og open source for datastudentene der. Prosjektet skal ha flere aktiviteter i tiden som kommer!
GeoForum tar sikte på et seminar 19. mai med innlegg og debatt om hvordan man skal organisere eiendomsoppmåling, og innspill til en autorisasjonsordning. Mer info om dette kommer.


Steinar Wergeland ble gjenvalgt som styreleder i GeoForum under representantskapsmøtet som ble holdt på Geomatikkdagene.
Styrets sammensetning for øvrig kan dere se her
Bjørn Geirr Harsson får hjelp av lokale myndigheter i sitt forsøk på å justere grensen i nord, slik at Finland kan få et nytt høyeste punkt. Fjellet på dette bildet er ikke fra det aktuelle området, men dere kan lese mer om saken på NRK sine sider
Copyright © 2016 GeoForum, All rights reserved.