Copy
Nieuwsbrief 02 | ondernemers Deventer | Corona-maatregelen | maart 2020                   View this email in your browser

Nieuwsbrief voor

ondernemers Deventer corona-maatregelen

Deventer organisaties hebben de handen ineen geslagen om ondernemend Deventer zo goed mogelijk te informeren tijdens deze periode van het coronavirus.

In deze nieuwsbrief:
Pakket maatregelen voor banen en economie * Financiering * Qredits * Bedrijventerreinen * Gemeentelijke heffingen * Bbz * BMKB *  De binnenstad komt naar je toe! * Buren * Cadeaubonnen * Nuttige websitesHandreiking coronavirus op de werkvloer
Coronaloket 0800 - 2117
Bekijk hier wat je kunt doen en welke regelingen de overheid aanbiedt.
Het KVK coronaloket is bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur voor al je ondernemersvragen.

LANDELIJKE HULP

Pakket maatregelen voor banen en economie 
Dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet vanwege het coronavirus een pakket maatregelen voor banen en economie aangekondigd.
Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Meer informatie hierover op de website van de rijksoverheid
Financiering
Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregeling BMKB (borgstelling midden- en kleinbedrijf) en GO (Garantie Ondernemersfinanciering) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. 
Qredits
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.
Qredits hulplijn
Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen
LOKAAL
BURGEMEESTER RON KÖNIG OVER DE MAATREGELEN
TEGEN HET CORONAVIRUS
Bedrijventerreinen
  • Collectieve beveiliging en toezicht op de bedrijventerreinen wordt opgeschroefd waar nodig;
  • De ondernemersorganisaties vragen onderhoudspartijen (woningbouwverenigingen, scholen e.d.) om door te blijven gaan met regulier onderhoud om de basis op orde te houden;
  • De ondernemersorganisaties vragen de gemeente om gepland onderhoud en aanpassingen in de infra doorgang te laten vinden, dan wel naar voren te trekken.
Uitstel van betaling voor gemeentelijke heffingen voor ondernemers 
Het college heeft besloten ondernemers uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Ondernemers kunnen uitstel aanvragen via het aanvraagformulier Uitstel van betaling voor ondernemers. Zo nodig kunnen ondernemers verdere uitstel van betaling krijgen. De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel, die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven.
Voor ondernemers die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt een betalingsregeling in 10 termijnen. Als dit nu tot problemen leidt, kunnen ook deze ondernemers verder uitstel van betaling aanvragen.
Meer informatie over de uitstel op de website van de gemeente Deventer
Besluit Bijstandsverzekering Zelfstandigen - Bbz
De zelfstandige (ZZP, eenmanszaak, VOF) met een tot op heden ‘levensvatbaar bedrijf’ die door omstandigheden - die niet tot het normale ondernemersrisico behoren (zoals het coronavirus) - in financiële problemen komt of dreigt te raken, kan in veel gevallen gebruik maken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).  

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt binnenkort met een crisisvariant van deze regeling die sneller en makkelijker toegankelijk zal zijn.  Als de regeling er is informeren we u via deze nieuwsbrief en andere media en geven aan hoe u zich daarvoor kunt melden. Tot die tijd bereiden we ons voor, zodat we dan zo snel mogelijk tot uitvoering over kunnen gaan.

De gemeente en het Ondernemershuis zijn nog in afwachting van deze nieuwe voorwaarden van het BBZ. Tot die tijd kunt u in geval van acute geldnood voor uw levensonderhoud een voorschotaanvraag indienen via gros@deventer.nl
 
Ondernemers die zich al hebben gemeld, worden zo snel mogelijk volgens de nieuwe voorwaarden geholpen. U hoeft zich niet opnieuw te melden.
Borgstelling MKB-kredieten
Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.
Meer informatie hierover op de website van de RVO.
INITIATIEVEN
De Deventer binnenstad komt naar je toe!
In deze bijzondere tijd moeten we elkaar een beetje extra helpen! Vanwege het coronavirus zijn veel mensen aan huis gebonden en restaurants zijn gesloten. Deventer ondernemers slaan de handen ineen met een creatieve oplossing: De Deventer Binnenstad komt naar je toe! Winkels en restaurants bezorgen bij jou thuis. Om mensen die thuis zitten te helpen, om voorraden niet te hoeven weggooien en om de inkomstenverliezen van ondernemers te verkleinen.
Kijk op: www.bezorgenindeventer.nl.
www.betermetjeburen.nl roept mensen op om hulp aan te bieden in hun eigen straat of buurt. Ondernemers die iets willen doen zijn van harte welkom en kunnen hun aanbod kwijt op www.betermetjeburen.nl 
https://cadeaubondeventer.nl/
Deze website is door Kommotiv in het leven geroepen om de consument de gelegenheid te bieden om ondernemers te steunen door cadeaubonnen te kopen.
NUTTIGE WEBSITES
RIVM
VNO - NCW
Kamer van Koophandel
MKB Nederland
Belastingdienst
ZZP-nederland
gemeente Deventer
INretail
Horeca - Koninklijke Horeca Nederland
Bekijk alle informatie op een rij...
Handreiking omgaan met corona op de werkvloer
Het coronavirus (Covid-19) houdt Nederland en het bedrijfsleven in de greep. Ondernemingen hebben het moeilijk met geannuleerde opdrachten, afgelaste bijeenkomsten, teruglopende orders. Al meer dan 5.000 ondernemingen hebben inmiddels werktijdverkorting aangevraagd voor het personeel.

MKB-Nederland wil ondernemers ondersteunen en informeren over de gevolgen van het virus. Op de website van MKB Nederland zijn een dossier en informatiepagina voor ondernemers ingericht. Zij hebben een Handreiking geschreven voor werkgevers over omgaan met het coronavirus op de werkvloer. Deze worden aan de hand van de actualiteit ververst. . » Bekijk ons dossier Corona
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van MKB Deventer, gemeente Deventer, Ondernemershuis, Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM), Deventer Economisch Perspectief (DEP), Bedrijvenparkmanagement Deventer, Deventer Kring van Werkgevers (DKW), VNO NCW Midden, ZP Deventer.


This email was sent to <<Je e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ondernemershuis Deventer · Zutphenseweg 6 · Deventer, Ov 7418 AJ · Netherlands