Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, oktober 2015

Alle patiënten met hepatitis C kunnen nu behandeld worden


Nu minister Schippers van VWS besloten heeft dat per 1 oktober Exviera en Viekirax en per 1 november  Harvoni en Sovaldi vergoed worden vanuit het basispakket voor patiënten met hepatitis C ongeacht het stadium van fibrose, kunnen alle patiënten met hepatitis C behandeld worden.

Beschikbaar zijn de volgende middelen die in verschillende combinaties gegeven moeten worden en al of niet in combinatie met ribavirine:

Genotype 1: Daklinza, Exviera, Harvoni, Olysio, Sovaldi, en Viekirax
Genotype 2: Sovaldi
Genotype 3: Daklinza, Sovaldi
Genotype 4: Daklinza, Harvoni, Olysio, Sovaldi, en Viekirax
Genotype 5: Sovaldi
Genotype 6: Sovaldi

Zie voor de combinaties: 
Hepatitis C behandeling.

Omdat de wijzigingen in de behandelmogelijkheden van hepatitis C zo snel gaan wordt de richtsnoer hepatitis C behandeling elke 3 maanden aangepast.

Nu iedere patiënt met chronische hepatitis C behandeld kan worden is opsporing van patiënten die hepatitis C hebben maar het niet weten, essentieel. Dit geldt ook voor patiënten die in het verleden gediagnosticeerd zijn maar nooit behandeld zijn.

 

Behandelingsduur Daklinza voor behandeling hepatitis C genotype 3 verkort naar 12 weken
 

De Europese Commissie heeft de goedkeuring voor Daklinza voor de behandeling van patiënten met hepatitis C genotype 3 aangepast.

De update houdt in dat de behandelingsduur voor patiënten met hepatitis C genotype 3 zonder cirrose in combinatie met sofosbuvir 12 weken bedraagt in plaats van 24 weken. De behandeling kan gegeven worden zonder ribavirine.

Voor patiënten met cirrose blijft de behandelingsduur 24 weken, het gebruik van ribavirine is optioneel.

Bron: Bristol-Myers Squibb
 
Ga voor verdere informatie naar:
Daklinza
Hepatitis C behandeling

 

Screening hepatitis C bij zwangeren


In Londen is een grote studie uitgevoerd waarin retrospectief opgeslagen bloed van zwangeren is getest op hepatitis C.

In totaal zijn 35,355 vrouwen gescreened; bij 136 vrouwen (0,38%) waren  antistoffen tegen hepatitis C aantoonbaar en bij 78 (0,22%) vrouwen was het HCV RNA positief. Daarvan waren 44 (0,12%) nieuw ontdekte infecties. Ook werden 3 verticale transmissies geïdentificeerd.

De kosten van de screening en confirmatie van infectie zijn berekend en kwamen in totaal op ruim 240.000 Engelse pond; per nieuw gevonden infectie is dit 5.469 Engelse pond.

De kosteneffectiviteit van de screening en behandeling is berekend op 2.400 Engelse pond per gewonnen QALY (Quality Adjusted Life Year) bij Interferon/ribavirine behandeling en 9.139 Engelse pond per QALY bij behandeling met de nieuwe DAA’s. De studie toont aan dat de gevolgde methode haalbaar en effectief is en dat de kosten acceptabel zijn.

Een QALY is een maat om de waarde (in geld) van een medische behandeling te bepalen. Het zijn de kosten die gemaakt worden om 1 jaar in goede gezondheid te winnen. Een QALY van  20.000 tot 30.000 Engelse pond wordt als een soort grenswaarde gezien; bij hogere kosten per QALY is het ‘gewonnen gezonde levensjaar’ duur.

Referentie:
Is antenatal screening for hepatitis C virus cost-effective? A decade’s experience at a London center. Selvapatt et al, Journal of Hepatology 2015; 63 nr 4: 797–804

Actal onderzoekt belemmeringen bij toelating nieuwe medicijnen basisverekering


Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, is een onderzoek gestart naar belemmeringen bij de toelating van nieuwe medicijnen tot het vergoedingenstelsel (de basisverzekering).

Het volgt op het onderzoek naar belemmeringen bij het op de markt brengen van nieuwe medicijnen. Uit dit onderzoek is gebleken dat medicijnen circa één jaar eerder op de markt kunnen komen als onnodige belemmeringen worden weggenomen.

Actal gaat onderzoeken of ook tijdwinst is te halen in de procedure om nieuwe medicijnen tot het vergoedingenstelsel toe te laten. Een eerdere toelating is niet alleen voor producenten, maar ook voor patiënten van belang. Zodra nieuwe medicijnen tot de basisverzekering zijn toegelaten kunnen patiënten van deze middelen gebruik maken.

Het rapport en het advies worden uiterlijk 15 november 2015 aan de Minister van VWS aangeboden.

Bron: Actal

Studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis waar nog patiënten geïncludeerd kunnen worden.
Ga voor meer informatie naar Trials.

 

Concept Nationaal Hepatitis Plan enthousiast ontvangen op Nationale Hepatitis Dag


Op 1 oktober vond in de Beurs van Berlage in Amsterdam de Nationale Hepatitis Dag plaats. Deze tweede editie van de Nationale Hepatitis Dag bood een platform voor alle stakeholders in de zorgtrajecten rond patiënten met virale hepatitis. In plenaire- en parallelsessie konden deelnemers kennis uitwisselen over hun specifieke expertise en nieuwe ontwikkelingen daarin.

Nu nieuwe behandelopties beschikbaar zijn voor alle patiënten met hepatitis C is het van groot belang bewustwording in de samenleving te organiseren zodat geïnfecteerde personen  ook gevonden kunnen worden. Voor Nederland betreft dit naar schatting 28.000 mensen met hepatitis C waarvan een onbekend deel zich nog niet bewust is van de infectie.

Tijdens de Nationale Hepatitis Dag in 2014 werd besloten een Nationaal Hepatitis Plan te ontwikkelen. Een initiatiefgroep vanuit het RIVM heeft op de Nationale Hepatitis Dag 2015 het concept voor dit plan gepresenteerd.

Het concept omvat drie ambities met betrekking tot hepatitis B en hepatitis C: Vroegopsporing, Regionaal organiseren van de hepatitiszorg en de Hepatitis Kennisagenda, gekoppeld aan onderzoek. 85% van de zorgprofessionals spraken zich uit voor dit plan.

Meer informatie over de Nationale Hepatitis Dag 2015 kunt u vinden op de website van Virology Education

Ga voor meer informatie over hepatitis B en C naar:
Hepatitis B
Hepatitis C

Screening hepatitis B, hepatitis C en HIV bij migranten en vluchtelingen


Uit onderzoek onder migranten en vluchtelingen in Napels en Caserta blijkt dat de hepatitis B, hepatitis C en HIV status vaak niet bekend is.

Van de 926 migranten zonder verblijfsvergunning en vluchtelingen die tussen januari 2012 en juni 2013 een bezoek brachten aan één van de eerstelijns gezondheidscentra in Napels en Caserta, zijn 882 (95%) mensen gescreend op hepatitis B oppervlakte-antigeen (HBsAg), anti-HBc en antilichamen tegen HCV en HIV.

Van de 882 individuen die deelnamen waren 78 (9%) HBsAg positief, 35 (4%) anti-HCV positief en 11 (1%) anti-HIV-positief (enkelvoudige infecties); zeven (1%) hadden meer dan één infectie, waarvan drie HBsAg positief waren.

Van de 801 HBsAg-negatieve patiënten, waren 373 (47%) anti-HBc-positief. De HBsAg-prevalentie was hoog (14%; 62/444) bij personen uit sub-Sahara Afrika en intermediair bij personen uit Oost-Europa (6%; 12/198), Noord-Afrika (2%; 2/80) en uit Bangladesh, India, Pakistan en Sri Lanka (het "India-Pakistan gebied") (3%; 4/126). 

Anti-HCV werd gedetecteerd in 9/126 (7%) personen die afkomstig zijn uit het India-Pakistan gebied, 12/198 (6%) uit Oost-Europa, in 17/444 (4%) uit sub-Sahara en in 2/80 (2%) uit Noord-Afrika.

Als gevolg van de sociaal-economische en politieke crises in bepaalde delen van de wereld zijn in de afgelopen decennia, vooral als gevolg van oorlogen en burgeroorlogen, migranten en vluchtelingen uit gebieden met een prevalentie hoger dan 2% voor HBV, HCV en HIV naar West Europese landen gekomen.

Gegevens uit 2014 toonden aan dat er bijna 4,9 miljoen legale migranten in Italië wonen, 8% van de bevolking. De Italiaanse immigratieautoriteiten schatten dat in 2014 bijna 500.000 migranten zonder verblijfsvergunning of vluchtelingen in Italië leefden, voornamelijk afkomstig uit Noord- en sub-Sahara Afrika, Oost-Europa en Centraal- en Oost-Azië. Eenmaal in Italië hebben deze mensen slechts beperkte toegang tot de gezondheidszorg.

Ondanks de intermediaire of hoge prevalentie van HBV, HCV en HIV in het land van herkomst, is de meerderheid van hen zich niet bewust van hun HBV, HCV en HIV-status. Het is opmerkelijk dat veel van de infecties mogelijk veroorzaakt zijn door onveilige gezondheidszorgpraktijken.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Centers for Disease Control and Prevention, onderstrepen de studieresultaten de noodzaak voor universele screening voor hepatitis B bij mensen uit landen met HBsAg prevalentie van meer dan 2%.

De resultaten tonen ook de noodzaak aan van universele screening voor HCV en HIV bij mensen afkomstig uit landen met anti-HCV en anti-HIVprevalentie hoger dan 2%.

De auteurs roepen op om uitgebreide HBV, HCV en HIV screening en educatieve programma's voor migranten en vluchtelingen uit te voeren.

Referentie:
Coppola N, Alessio L, Gualdieri L, Pisaturo M, Sagnelli C, Caprio N, Maffei R, Starace M, Angelillo IF, Pasquale G, Sagnelli E. Hepatitis B virus, hepatitis C virus and human immunodeficiency virus infection in undocumented migrants and refugees in southern Italy, January 2012 to June 2013. Euro Surveill. 2015;20(35):pii=30009.

Geneesmiddelen hepatitis C


De duur van de behandeling van hepatitis C kan met de nieuwe geneesmiddelen teruggebracht worden tot 8 of 12 weken, afhankelijk van o.a. het genotype. 
Veel nieuwe antivirale middelen in ontwikkeling kunnen leiden tot genezing.
De verschillende direct acting antivirals (DAA's) kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: HCV protease remmers, HCV polymerase remmers en NS5A/B remmers.

In onderstaand overzicht staat welke middelen in de EU geregistreerd zijn en welke in Nederland vergoed worden vanuit het basispakket.Lees ook: Richtlijnen hepatitis C en Hepatitis C behandeling.

Registratie DAA per genotype hepatitis C

Agenda     

 • 3 oktober: Nationale Hepatitis Dag 2015 voor patiënten. Info
 • 7-10 oktober: Engaging all stakeholders. Guidelines from a societal perspective. Info
 • 8-9 oktober: Najaarcongres NVGE. Info
 • 12-13 oktober: Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies: Challenges beyond the Financial Crisis. Info
 • 24-28 oktober: UEGW Week 2015. Info 
 • 13-17 november: AASLD 2015. Info
 • 20-27 november: European HIV-Hepatitis Testing Week. Info
 • 26 november: 30e Erasmus Liver Day. Info
 • 27 november: Havensymposium. Info
 • 4-5 december: HCV Therapy advances - new antivirals in clinical practice. Info
 • 8 december: Lagerhuisdebat. Info
 • 11 december: Update and future challenges in the national and global fight against HCV, HBV, HIV, TB and Tropical diseases. Info
 • 17-18 maart 2016: Voorjaarscongres NVGE. Info
 • 13-17 april 2016: EASL ILC 2016. Info

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

 
In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Lomboklaan 10
3956 DG Leersum, NL
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website