Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, mei 2015    

Hepatitis E


Op 21 april zijn door de Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van VWS over de opmars van het hepatitis E-virus uit de varkensindustrie. Vooral verzwakte mensen of mensen die immunosuppressiva gebruiken kunnen ernstig ziek worden na besmetting met het hepatitis E-virus.
In Nederland  is 77% van de varkens besmet met het hepatitis E-virus. Uit onderzoek onder bloeddonoren blijkt dat 13% van donoren jonger dan 30 jaar ooit een  hepatitis E infectie hebben gehad, bij mensen boven 60 jaar was dit zelfs 43%.

Lees verder het artikel over Hepatitis E.

 

Samenwerken loont in opsporen patiënten met hepatitis B of hepatitis C


Samenwerking loont bij het opsporen van patiënten die ooit of nooit gediagnosticeerd zijn met hepatitis B of hepatitis C. Dit blijkt uit een Arnhems initiatief waarin het Hepatitiscentrum Arnhem samenwerkt met GGD Midden Gelderland, Huisartsen Arnhem, SHO Centra voor medische diagnostiek, Verloskundigen, Iriszorg, Pro Persona Wolfheze en PI Achterhoek.
Het Arnhemse model bestaat uit:
 • Vroege opsporing,
 • Adequate evaluatie en doorverwijzing waarbij een kosteneffectieve benadering voorop staat,
 • Adequate follow-up, met name voor die patiënten die nog niet voor behandeling in aanmerking komen maar die wel gevolgd moeten worden,
 • Heropsporing van patiënten die onterecht uit de follow-up zijn verdwenen.
Uit de "Treatment Cascade: aantal patiënten met chronische hepatitis C - aantal gediagnosticeerde patiënten - aantal behandelde patiënten - aantal genezen patiënten"  blijkt dat het aantal patiënten bij iedere stap afneemt. Voor hepatitis B is dat niet anders.
Op de poli Infectieziekten van het Rijnstate ziekenhuis bleken 55 van de 242 patiënten met chronische hepatitis B verdwenen te zijn. Ook bleek dat 64 van de 230 verwezen patiënten nooit in het hepatitiscentrum zijn gearriveerd. 
Deze "best practice"  laat zien dat op regionaal niveau veel opgelost kan worden mits landelijke voorwaarden goed geregeld zijn. Zowel een nationaal praktijkplan hepatitiszorg als efficiënte regionale zorgketens zijn essentieel voor goede hepatitiszorg in Nederland.

Bron: Medisch Contact 23 april 2015/ Epidemiologie:856-858.

 

Nieuwe aanbevelingen EASL voor behandeling hepatitis C
 

Tijdens het internationale congres van de European Association for Study of the Liver (EASL) in Wenen zijn nieuwe aanbevelingen voor de screening, diagnose en behandeling van hepatitis C gepubliceerd. De behandeling van hepatitis C heeft als doel het hepatitis C-virus te klaren en daarmee de kans op levercirrose, leverkanker en leverfalen te voorkomen.
Aanbevolen wordt om doelgroepen op hepatitis C te screenen, bij voorkeur binnen een framework van een nationaal hepatitis plan.
Voor de behandeling van hepatitis C worden de volgende aanbevelingen gedaan:
 • Alle patiënten met gecompenseerde of gedecompenseerde leveraandoening tgv chronische hepatitis C komen voor behandeling in aanmerking,
 • Patiënten met fibrose stadium F3 of F4 moeten met voorrang behandeld worden,
 • Een interferonvrije behandeling wordt aanbevolen voor patiënten met gedecompenseerde cirrose,
 • Indicatie voor behandeling van patiënten met HIV/HCV is gelijk aan die voor patiënten met HCV mono infectie, 
 • Indien beschikbaar wordt een interferonvrije behandeling aanbevolen.
Bron: EASL  Summary EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015 en het volledige rapport.
 

Studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis waar patiënten nog geïncludeerd kunnen worden.
Ga voor meer informatie naar Trials.

 

EMA waarschuwt voor gebruik amiodarone in combinatie met bepaalde middelen tegen hepatitis C


De European Medicines Agency (EMA) heeft bevestigd dat er risico bestaat op ernstige bradycardie of het optreden van een hartblok wanneer Harvoni of een combinatie van Sovaldi en Daklinza wordt gebruikt door patiënten die ook amiodarone gebruiken.

Bron: EMA

Mogelijkheden eradicatie hepatitis C


Tijdens  de jaarlijkse conferentie van de European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) in Kopenhagen heeft Jean-Michel Pawlotsky, van het  Henri Mondor Universiteits ziekenhuis  in Créteil, Frankrijk, aangegeven dat hepatitis C wereldwijd genezen kan worden als de geneesmiddelen betaalbaar en beschikbaar  zijn,  personen die niet weten dat ze het hepatitis C-virus dragen opgespoord worden en personen die in het verleden gediagnosticeerd zijn en nog geen behandeling hebben gehad  te informeren over de nieuwe mogelijkheden.
Andere factoren die nodig zijn voor wereldwijd uitroeien van hepatitis C zijn  voorlichting, preventie nieuwe besmettingen,  laagdrempelige toegang tot de zorg en in landen met weinig faciliteiten gebruik maken  van testen die op locatie uitgevoerd kunnen worden (hepatitis C point-of-care testen).

Bron: 25e European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID): 27 April 2015.

Dagelijkse inname acohol verhoogt kans op levercirrose


Er is een toename van de mortaliteit door leverziekten in de afgelopen decennia. Alcoholische hepatitis is een van de oorzaken van levercirrose. Uit een Deense studie waarin de relatie tussen kanker, dieet en gezondheid wordt onderzocht (Danish Cancer, Diet, and Health study) blijkt dat dagelijks gebruik van alcohol slechter was dan inname van alcohol gedurende 3-4 dagen per week en dat het risico op lever cirrose begint bij een inname van 14 eenheden alcohol per week. Aan deze studie hebben 55.917 mensen gedurende een periode van 8 jaar deelgenomen.
Omdat  huidige aanbevelingen uitgaan van een veilige grens van 21 eenheden per week wordt aangeraden om de huidige aanbevelingen te herzien.

Lees  Nieuwsbericht HepatitisInfo

Geneesmiddelen hepatitis C


De duur van de behandeling van hepatitis C kan met de nieuwe geneesmiddelen teruggebracht worden tot 8 of 12 weken, afhankelijk van o.a. het genotype. De resultaten zijn veelbelovend.
Veel nieuwe antivirale middelen in ontwikkeling kunnen leiden tot genezing.
De verschillende direct acting antivirals (DAA's) kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: HCV protease remmers, HCV polymerase remmers en NS5A/B remmers.
In onderstaand overzicht staat welke middelen in de EU geregistreerd zijn en welke in Nederland vergoed worden vanuit het basispakket.


Lees ook: Richtlijnen hepatitis C en Hepatitis C behandeling.

Agenda     

 • 7-9 mei: ESPGHAN 48th Annual Meeting. Info
 • 12 mei: Virale hepatitis - Na EASL 2015. Info
 • 27 mei: Launch of the MEP Friends of the Liver Interest Group. Info
 • 3-5 juni: 13th European HIV&Hepatitis workshop 2015. Info
 • 24 juni: Brewing up a perfect storm - Alcohol and hepatitis C conference. Info
 • 26-28 juni: The 15th Global Viral Hepatitis Summit. Info
 • 2-4 september: World Hepatitis Summit 2015. Info
 • 1 oktober: Nationale Hepatitis Dag 2015. Info
 • 3 oktober: Nationale Hepatitis Dag 2015 voor patiënten
 • 8-9 oktober: Najaarscongres NVGE
 • 12-13 oktober: Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies: Challenges beyond the Financial Crisis. Info
 • 24-28 oktober:  UEG Week 2015. Info
 • 13-17 november: AASLD 2015. Info
 • 26 november: 30e Erasmus Liver Day. Info

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

 
In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Lomboklaan 10
3956 DG Leersum, NL
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website