Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, maart 2017

Tekort hepatitis B vaccin


Momenteel is er een tekort aan hepatitis B vaccin. De oorzaak ligt in het achterblijven van de productie. Het RIVM heeft met het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) afspraken gemaakt hoe om te gaan met deze situatie. Gaat u op reis, informeer dan bij uw GGD of reizigersvaccinatiebureau welke consequenties het voor u heeft.

Bron: GGD Amsterdam

DAAs effectief bij HIV co-infectie hepatitis C


Vanaf november 2014 worden in Nederland DAAs vergoed vanuit het basispakket voor patiënten met chronische hepatitis C met fibrosestadium F3 en F4 en vanaf november 2015 worden DAAs voor alle patiënten vergoed, onafhankelijk van het fibrosestadium.
 
Uit een Nederlandse studie  gepresenteerd door A. Boerekamps, ErasmusMC, tijdens de Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI2017) in Seattle blijkt dat zes maanden nadat DAAs beschikbaar zijn gekomen voor alle patiënten met chronische hepatitis C, 65% van de homomannen met co-infectie hepatitis C zijn genezen of nog onder behandeling zijn.
 
In de HIV monitor zijn 22.042 HIV patiënten geregistreerd waarvan 1.812 met co-infectie hepatitis C. Van deze groep zijn 1.420 patiënten nog steeds in zorg, 613 (43%) voltooide de behandeling met (PEG)INF +/- Boceprevir/ Telaprevir, 413 (29%) voltooide de behandeling met DAAs, 94 (7%) heeft de behandeling nog niet voltooid en 300 (21%) zijn niet behandeld. Zes maanden na het beschikbaar zijn van DAAs voor alle patiënten met chronische hepatitis C ongeacht het fibrosestadium, is 65% (923/1420) van de patiënten met HIV/co-infectie hepatitis C genezen (n=829) of onder behandeling (n=94) met DAAs. De SVR na voltooiing DAA behandeling was 98% (404/413; 95%CI 96-99%).
 
Bronnen:
Boerekamps A et al. Unrestricted DAA access in the Netherlands: rapid therapy uptake in HIV+HCV+ patients. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2017), Seattle, abstract 136, 2017.

Lees meer over behandeling hepatitis C. 

Gebruik geen anticonceptivacombinaties die ethinylestradiol bevatten tijdens behandeling met bepaalde DAAs


De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh)  heeft overeenstemming bereikt over aanpassing van de productinformatie van gecombineerde hormonale anticonceptiva die ethinylestradiol bevatten. Het betreft de interactie van het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax) en dasabuvir met of zonder ribavirine. Deze aanpassing volgt op de toevoeging van dezelfde interactie in de productinformatie van ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax). De vastgestelde tekst zal worden gepubliceerd op de website van de CMDh onder ‘productinformatie, CMDh aanbevelingen’.
 
Deze onderwerpen zijn besproken in de bijeenkomst van de CMDh (Co-ordination group for Mutual recognition and Decentralised procedures human) van 23-25 januari 2017. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is in dit Europese orgaan vertegenwoordigd.
 
Bron: College ter Beoordeling Geneesmiddelen

Extrahepatische manifestaties chronische hepatitis C
 

Hoewel hepatitis C geassocieerd is met afwijkingen in de lever, zijn ook afwijkingen ten gevolge van het hepatitis C-virus elders in het lichaam beschreven zoals cryoglobulinemie, diabetes mellitus, nierafwijkingen, non-Hodgkin lymfoom en hart- en vaatziekten. De afwijkingen worden veroorzaakt door de immuunreactie van de gastheer op het hepatitis C-virus.
Effectieve behandeling van hepatitis C vermindert het risico op diabetes, nierafwijkingen en hart- en vaatziekten.
 
Bron:
Extrahepatische manifestaties hepatitis C.

Hepatitis E bij patiënten die behandeld worden met immunosuppressiva
 

De laatste jaren neemt de incidentie van hepatitis E genotype 3 in Nederland toe. Hepatitis E genotype 3 kan ernstig verlopen en chronisch worden bij patiënten die immunosuppressiva gebruiken.

In Infectious Diseases and Therapy beschrijven van Dijk e.a. een patiënt met Tubereuze Sclerose Complex (TSC) die behandeld werd met everolimus. Bij routine bloedonderzoek bleek dat de waarden van de leverenzymen flink waren gestegen. Bij deze 46 jarige man werd een acute hepatitis E gediagnosticeerd. Pas na staken van everolimus klaarde het virus.

Geadviseerd wordt om bij patiënten met TSC die everolimus krijgen regelmatig leverenzymen te bepalen.

TSC is een erfelijke aandoening waarbij op verschillende plaatsen in het lichaam goedaardige gezwellen ontstaan.
 
Bron:
van Dijk, W.E.M., Vergeer, M.A.M.H. & Arends, J.E. Infect Dis Ther (2017). doi:10.1007/s40121-017-0147-0

Lees meer over hepatitis E  

NOhep 


NOhep is een beweging die de samenwerking bevordert van iedereen die te maken heeft met eliminatie van virale hepatitis. Het streven is om virale hepatitis in 2030 geëlimineerd te hebben, immers hepatitis B kan voorkomen worden door vaccinatie en onderdrukt worden door behandeling, en hepatitis C kan geklaard worden door behandeling.
 
Regelmatig worden interessante filmpjes van NOHep op youtube gezet, zoals dit filmpje over de interesse van Londenaren voor virale hepatitis.

Richtsnoer behandeling hepatitis C 


Het ‘Richtsnoer behandeling hepatitis C’ geeft aanbevelingen over de behandeling van acute en chronische hepatitis C infectie bij volwassen patiënten, met aandacht voor patiënten met nierinsufficiëntie, HCV/HIV coïnfectie, falen van eerdere antivirale therapie, gedecompenseerde levercirrose en in de transplantatie setting.  
 
Het richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van en uit naam van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor HIVbehandelaren (NVHB), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). 
 
Het richtsnoer wordt regelmatig ge-update en is te vinden op www.hcvrichtsnoer.nl.
De laatste update was op 3 januari 2017.

Studies op het gebied van hepatitis / NASH / PBC / PSC / AIH
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies waar patiënten nog geïncludeerd kunnen worden. In het afgelopen kwartaal zijn de volgende studies op de website geplaatst:
 
Acute HCV: sofosbuvir/velpatasvir bij acute hepatitis C gedurende 6 of 12 weken.

CAMARO studie: Effect van mycofenolaatmofetil (cellcept) versus azathioprine bij auto-immuun hepatitis.

Overzicht DAA registratie in EU per genotype r=ritonavir

De vijf pijlers van het Nationaal hepatitisplan:

 

1. Bewustwording en vaccinatie,
2. Identificatie, 
3. Diagnostiek en behandeling,
4. Organisatie hepatitiszorg,
5. Surveillance en kennisagenda.

Agenda     

  • 21 maart : 27e Transmissiedag infectieziekten. Info
  • 21 maart: Post-CROI symposium 2017. Info
  • 23-24 maart: Voorjaarsvergadering NVGE. Info
  • 18-19 april: HCV Community Summit Amsterdam. Info
  • 19-23 april: EASL ILC Amsterdam. Info
  • 30 mei: Virale Hepatitis - Na EASL 2017. Info 
  • 5-6 oktober: Najaarsvergadering NVGE. Info
  • 17-18 november: IVHEM2017. Info 

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

  

In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Lomboklaan 10
3956 DG Leersum, NL
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website