Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, april 2016

EMA beoordeelt hepatitis C geneesmiddelen wegens mogelijke re-activatie van hepatitis B
 

Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft op 18 maart bekendgemaakt dat een procedure is gestart naar de medicijnen, de zgn direct-acting antivirals (DAA’s), die gebruikt worden voor de behandeling van hepatitis C. DAA’s zijn belangrijke medicijnen voor de behandeling van chronische hepatitis C en kunnen gebruikt worden zonder toevoeging van interferon. 
 
De beoordeling vindt plaats naar aanleiding van meldingen van hepatitis B re-activatie bij patiënten die zowel geïnfecteerd zijn met het hepatitis B-virus als met het hepatitis C-virus en die behandeld zijn met DAA’s.
 
Bron: EMA
Review procedure
Informatie over DAA's staat in het artikel Behandeling hepatitis  C

Eco-Hep Report, A macroeconomic overview of viral hepatitis C in Germany
 

In het Eco-Hep Report van Leberhilfe Project  wordt aangetoond dat investeren om Duitsland hepatitis C vrij te maken, zowel humanitaire als economische voordelen heeft.
Het rapport geeft antwoord op twee vragen “Wat zijn de kosten om Duitsland hepatitis C vrij te maken?“ en “Kan Duitsland zich eliminatie van hepatitis C veroorloven?”.  
 
Geschat wordt dat in Duitsland 250.000 mensen hepatitis C hebben. Prof. Thomas Berg van de Universiteitskliniek in Leipzig laat weten “Nu effectieve middelen beschikbaar zijn om patiënten met hepatitis C te behandelen en de risicogroepen gedefinieerd zijn, kan screening redelijkerwijs gemakkelijk georganiseerd worden”.
 
Leberhilfe Project heeft laten onderzoeken wat de kosten tot 2040 zullen zijn als iedereen die hepatitis C heeft, opgespoord en behandeld wordt. Het blijkt dat kosteneffectieve eliminatie van hepatitis C haalbaar is.
 
Bron: Leberhilfe Project
Op de website van Leberhilfe Project staat ook de Engelstalige versie van Eco-Hep Report.

Nagemaakt Harvoni® aangetroffen 


De Swiss Agency for Therapeutic Products (Swissmedic) heeft gewaarschuwd dat nagemaakt Harvoni® in vervalste verpakking is aangetroffen in Israël. De plastic flessen uit India waren via een Zwitserse firma geïmporteerd. De flessen bevatten witte tabletten in plaats van gele, omhulde tabletten. Swissmedic adviseert om geen medicijnen te kopen van onbekende oorsprong.
 
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen medicijnen die vervalst zijn en generieke medicijnen. Generieke medicijnen hebben dezelfde werkzame stof als het originele geneesmiddel en zijn onder goedgekeurde voorwaarden gemaakt.
 
Harvoni bevat de werkzame stoffen sofosbuvir en ledipasvir en wordt gebruikt voor de behandeling van hepatitis C.
 
Bron: Swissmedic
Informatie over geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van hepatitis C staat in het artikel Hepatitis C behandeling.  

Richtsnoer behandeling hepatitis C 


Het ‘Richtsnoer behandeling hepatitis C’ geeft aanbevelingen over de behandeling van acute en chronische hepatitis C infectie bij volwassen patiënten, met aandacht voor patiënten met nierinsufficiëntie, HCV/HIV coïnfectie, falen van eerdere antivirale therapie, gedecompenseerde levercirrose en in de transplantatie setting.  
 
Het richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van en uit naam van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor HIVbehandelaren (NVHB), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). 
 
Het richtsnoer wordt iedere 3 maanden ge-update en is te vinden op www.hcvrichtsnoer.nl.
De laatste update was op 1 januari 2016.

Studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis waar nog patiënten geïncludeerd kunnen worden. 
Ga voor meer informatie naar Trials.

 

Meer dan twee miljoen mensen hebben zowel HIV als hepatitis C


Wereldwijd zijn ongeveer 2.3 miljoen mensen zowel met HIV als ook met het hepatitis C-virus geïnfecteerd. Dit blijkt uit een nieuwe studie van de University of Bristol en de London School of Hygiene & Tropical Medicine. Meer dan de helft, 1.3 miljoen mensen, zijn injecterende druggebruikers.
 
De studie, gesponsord door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft 783 medische studies beoordeeld die betrekking hebben op HIV/HCV coïnfectie (anti-HCV positief).
 
Dr Philippa Easterbrook, van het WHO’s Global Hepatitis Programme: “De studie toont niet alleen aan dat mensen met HIV een verhoogd risico hebben op hepatitis C, maar ook dat de prevalentie van hepatitis C onder injecterende druggebruikers meer dan 80% is.”
Professor Peter Vickerman, van de University of Bristol’s School of Social and Community Medicine: “Deze studie laat zien dat injecterend druggebruik een zeer belangrijke oorzaak is van hepatitis C bij mensen met HIV, met name in Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen. Het is dan ook dringend noodzakelijk dat preventieve maatregelen en toegang tot HIV- en hepatitis C-behandeling gerealiseerd wordt om morbiditeit en nieuwe infecties te verminderen.”
 
Wereldwijd hebben 37 miljoen mensen HIV en 130 -150 miljoen mensen hebben hepatitis C.
 
Bronnen: 
Persbericht University of Bristol
'Prevalence and burden of HCV co-infection in people living with HIV: a global systematic review and meta-analysis' by L Platt et al. The Lancet Infectious Diseases.

 

Viekirax® en Exviera® zonder ribavirine bij hepatitis C genotype 1b met gecompenseerde cirrose


Eind februari maakte AbbVie bekend dat het Europees comité voor beoordeling van geneesmiddelen voor de mens (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positieve opinie heeft afgegeven voor gebruik van Viekirax® (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tabletten) + Exviera® (dasabuvir tabletten) zonder ribavirine (RBV) bij patiënten met gecompenseerde cirrose (Child-Pugh A) die chronisch geïnfecteerd zijn met het hepatitis C-virus (HCV) genotype 1b (GT1b).

De uitbreiding van de Europese indicatie wordt ondersteund door hoge genezing in TURQUOISE-III, een gericht fase 3b-onderzoek met Viekirax® + Exviera® zonder ribavirine gedurende 12 weken; 100% SVR12 (n=60/60) werd bereikt bij genotype 1b-patiënten met gecompenseerde cirrose (Child-Pugh A); bij geen enkele patiënt werd de behandeling stopgezet wegens bijwerkingen
In overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is de aanpassing nu ook overgenomen in de Nederlandse productinformatie. 
De productinformatie op de EMA website en in het Farmacotherapeutisch Kompas is nog niet aangepast.

Geneesmiddelen hepatitis C


De duur van de behandeling van hepatitis C kan met de nieuwe geneesmiddelen teruggebracht worden tot 8 of 12 weken, afhankelijk van o.a. het genotype. 
Veel nieuwe antivirale middelen in ontwikkeling kunnen leiden tot genezing.
De verschillende direct acting antivirals (DAA's) kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: HCV protease remmers, HCV polymerase remmers en NS5A/B remmers.

In onderstaand overzicht staat welke middelen in de EU geregistreerd zijn en welke in Nederland vergoed worden vanuit het basispakket.Lees ook: Richtlijnen hepatitis C en Hepatitis C behandeling.

Registratie DAA per genotype hepatitis C

Agenda    

 • 13-17 april: EASL ILC 2016. Info
 • 14 april: Harmreduction Congress. Info
 • 21 april: NVMDL symposium. Info
 • 29-30 april: Workshop NASH. Info
 • 17 mei: Virale hepatitis Na–EASL 2016 bijeenkomst . Info  
 • 25-28 mei: ESPGHAN congress 2016. Info
 • 2 juni: 12th Co-infection HIV & Hepatitis Workshop 2016. Info
 • 6-7 oktober: Najaarsvergadering NVGE. Info
 • 15-19 oktober: UEG week Vienna. Info
 • 1 november: Symposium Nationale Hepatitis Dag 2016. Info
 • 11-15 november: AASLD Boston. Info
 • 2 december: Workshop on HCV Therapy Advances. Info

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

 
In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Lomboklaan 10
3956 DG Leersum, NL
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website