Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, januari 2017

Eradicatie hepatitis B en C


In de eerste nieuwsbrief van 2017 geven we een terugblik op 2016. Een jaar waarin een aantal belangrijke stappen zijn gezet op weg naar eradicatie hepatitis B en C.

Zowel wereldwijd als ook in Nederland was 2016 voor virale hepatitis een belangrijk jaar. In mei hebben de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de "1e Global Health Sector Strategy (GHSS) virale hepatitis 2016-2021" goedgekeurd. Dit betekent dat de lidstaten zich geconformeerd hebben om actie te ondernemen om te zorgen dat hepatitis in 2030 niet langer een bedreiging is voor de volksgezondheid.

In Nederland werd op de Nationale Hepatitis Dag 2016 het rapport van de Gezondheidsraad met het advies Screening van risicogroepen op hepatitis B en C uitgebracht. Aanbevolen wordt om mensen met hepatitis B of C via de huisarts en via andere medisch verantwoordelijke zorgverleners op te sporen en daarnaast - alleen voor hepatitis B - lokale of regionale screeningsprogramma’s op te zetten in die gebieden waar relatief veel migranten wonen uit landen waar het hepatitis B-virus vaker voorkomt dan in Nederland.
 
Op de Nationale Hepatitis Dag werd ook het Nationaal hepatitisplan met als motto ‘Meer dan  opsporen’ gepresenteerd. Het Nationaal hepatitisplan berust op 5 pijlers: Bewustwording en vaccinatie, Identificatie,  Diagnostiek en behandeling, Organisatie hepatitiszorg, Surveillance en kennisagenda.
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft in 2016 een nieuw middel, Vemlidyvoor de behandeling van hepatitis B goedgekeurd en twee nieuwe middelen voor de behandeling van hepatitis C, Epclusa en Zepatier
 

Behandeling hepatitis C pas starten na screening op hepatitis B


Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beveelt aan om alle patiënten met hepatitis C te screenen op hepatitis B voordat de behandeling met direct antivirals (DAAs) wordt gestart.

Door te screenen voordat behandeling wordt gestart kan reactivatie van hepatitis B voorkomen worden. Verondersteld wordt dat reactivatie van hepatitis B kan optreden als gevolg van de snelle afname van het hepatitis C-virus tijdens de behandeling met DAAs. Het is bekend dat bij co-infectie  hepatitis B/hepatitis C het hepatitis B-virus onderdrukt wordt. DAAs hebben geen effect op het hepatitis B-virus.

EMA beveelt ook aan om onderzoek te doen naar het risico van terugkeer van levercarcinoom (HCC) bij patiënten die met DAAs worden behandeld en eerder zijn behandeld voor HCC. Daarnaast is nader onderzoek noodzakelijk naar het risico op levercarcinoom bij patiënten met chronische hepatitis C en cirrose die behandeld worden met DAAs.
 
Bron: persbericht EMA.
Lees meer over de geregistreerde DAAs in Hepatitis C behandeling.

 

Eerste door de WHO goedgekeurde sneltest voor HCV  


Wereldwijd wordt aandacht besteed aan de opsporing van personen die besmet zijn met hepatitis C. Door de sterk verbeterde behandeling is het mogelijk de meeste hepatitis C-patiënten te genezen met orale medicijnen die vrijwel geen bijwerkingen geven. De diagnose of er een besmetting met hepatitis C is of is geweest, gebeurt door de bepaling van hepatitis C antistoffen in het bloed. Deze bepaling gebeurt in een laboratorium.

Er komt een nieuwe test op de markt waarmee in 20 minuten een testresultaat bekend is. Deze test kan ook op locatie uitgevoerd worden (Point Of Care test, POC). De WHO heeft deze sneltest voor de bepaling van hepatitis C antistoffen onderzocht en ‘pre-registered’, waardoor het mogelijk is om op locatie te screenen op hepatitis C. Dit maakt het mogelijk om ook op plaatsen waar geen laboratoriumfaciliteiten beschikbaar zijn of op moeilijk bereikbare plaatsen een eerste voorscreening op hepatitis C te doen.
 
Om daadwerkelijk vast te stellen of iemand het hepatitis C virus heeft is een bevestigingstest nodig door het aantonen van het RNA van het virus en het genotype.

Bronnen:
WHO. 
Test informatie. 

Zepatier voor behandeling hepatitis C nu ook vergoed vanuit het basispakket
 

Vanaf 1 januari wordt Zepatier voor de behandeling van volwassenen met chronische hepatitis C genotype 1 of 4 vergoed vanuit het basispakket.
 
Zepatier bevat de werkzame stoffen elbasvir en grazoprevir. Elbasvir blokkeert de werking van het eiwit ‘NS5A’, terwijl grazoprevir de werking van het enzym 'NS3/4A-protease’ blokkeert. Door deze eiwitten te blokkeren, kan het hepatitis C-virus zich niet vermenigvuldigen en nieuwe cellen infecteren.

Er is aangetoond dat Zepatier zeer effectief is voor het klaren van genotypen 1a, 1b en 4 van het hepatitis C-virus uit het bloed van patiënten met of zonder gecompenseerde levercirrose, inclusief patiënten die ook geïnfecteerd zijn met hiv en patiënten met chronische nierziekte.

Bron: VWS
Bekijk ook het artikel Hepatitis C behandeling voor het overzicht van de verschillende al of niet geregistreerde middelen voor de behandeling van hepatitis C in de EU en in Nederland.

Richtsnoer behandeling hepatitis C 


Het ‘Richtsnoer behandeling hepatitis C’ geeft aanbevelingen over de behandeling van acute en chronische hepatitis C infectie bij volwassen patiënten, met aandacht voor patiënten met nierinsufficiëntie, HCV/HIV coïnfectie, falen van eerdere antivirale therapie, gedecompenseerde levercirrose en in de transplantatie setting.  
 
Het richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van en uit naam van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor HIVbehandelaren (NVHB), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). 
 
Het richtsnoer wordt regelmatig ge-update en is te vinden op www.hcvrichtsnoer.nl.
De laatste update was op 3 januari 2017.

Studies op het gebied van hepatitis / NASH / PBC / PSC / AIH
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies waar patiënten nog geïncludeerd kunnen worden. In het afgelopen kwartaal zijn de volgende studies op de website geplaatst:
 
Acute HCV: sofosbuvir/velpatasvir bij acute hepatitis C gedurende 6 of 12 weken.

CAMARO studie: Effect van mycofenolaatmofetil (cellcept) versus azathioprine bij auto-immuun hepatitis.

Overzicht DAA registratie in EU per genotype r=ritonavir

Agenda    

  • 2 februari: HPB Today 2017. Info 
  • 2-4 maart 2017: 4th International Conference on Nutrition & Growth. Info
  • 21 maart 2017: 27e Transmissiedag infectieziekten. Info
  • 21 maart: Post-CROI symposium 2017. Info
  • 23-24 maart: Voorjaarsvergadering NVGE. Info
  • 19-23 april: EASL ILC Amsterdam. Info
  • 30 mei: Virale Hepatitis - Na EASL 2017. Info 
  • 5-6 oktober: Najaarsvergadering NVGE. Info 

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

 
 

In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Lomboklaan 10
3956 DG Leersum, NL
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website