Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, juli 2015    

28 juli World Hepatitis Day


In 2010 heeft de World Health Organization 28 juli uitgeroepen tot World Hepatitis Day. Over de hele wereld zijn miljoenen mensen betrokken om virale hepatitis onder de aandacht te brengen van publiek, professionals en politiek, om behandeling voor hepatitis toegankelijk te maken en om preventie te verbeteren.

Wereldwijd hebben 400 miljoen mensen hepatitis B of hepatitis C. Ieder jaar gaan 1,4 miljoen mensen dood aan de gevolgen van virale hepatitis. Ook in Nederland gaat dagelijks 1 persoon dood aan de gevolgen van chronische hepatitis. Deze doden hadden voorkomen kunnen worden door meer kennis over preventie van virale hepatitis en weten wat gedaan moet worden om ernstige gevolgen van chronische hepatitis B en chronische hepatitis C te voorkomen.
 
De World Hepatitis Alliance heeft dit jaar, in samenwerking met de WHO, voor World Hepatitis Day de slogan: “Prevent hepatitis: it’s up to you”. Zij vragen 4000 mensen om op te staan om een stem uit te brengen voor de 4000 mensen die op World Hepatitis Day overlijden ten gevolge van virale hepatitis.
 
Ga voor meer informatie naar www.worldhepatitisday.org 
 

Toekomst hepatitis C zorg in Nederland


In een nieuw rapport van de Argumentenfabriek geven 12 deskundigen hun visie en aanbevelingen over noodzakelijke vernieuwing van de hepatitis C zorg in Nederland. Het rapport: Toekomst van de hepatitis C Zorg in Nederland  werd door José Willemse in ontvangst genomen namens het Platform Patiëntenorganisaties Hepatitis. 

“Het rapport geeft de hepatitis C zorg overzichtelijk weer en bevat waardevolle input voor een nationaal hepatitisplan,” aldus José Willemse, één van de experts. Ze is verenigingscoördinator van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) en initiator van Platform Patiëntenorganisaties Hepatitis: “Eenduidige hepatitiszorg is er niet, maar is hard nodig. De patiënt heeft er recht op dat in elk ziekenhuis, bij elke dokter dezelfde hepatitiszorg wordt geleverd”. 

Het rapport is het resultaat van een denktank van twaalf experts die op persoonlijke titel deelnamen. De experts zijn werkzaam als huisarts, specialist, verslavingsarts, of zorgverlener in een GGD, vertegenwoordiger van een belangenorganisatie als Mainline of een patiëntenvereniging als de NLV. In het rapport staan overzichtskaarten die een analyse van de huidige zorg weergeven, de visie op een ideale hepatitiszorg, aangevuld met acties om dit mogelijk te maken.  Onderwerpen zoals kosten en het identificeren van risicogroepen, komen ook aan bod. 

Bekijk het rapport.

Hepatitis C Antiviral Therapy Failure Registry (HepCaRe) open voor submissie
 

HepCaRe is een database die is opgericht door de European Society for translational Antiviral Research (ESAR). HepCaRe stelt behandelaren in staat om op systematische wijze klinische gegevens te verzamelen van patiënten waarbij sprake is geweest van therapiefalen. Het doel van deze internationale samenwerking is om door het verzamelen van patiëntengegevens waarbij therapiefalen is opgetreden uit meerdere klinieken, inzicht te krijgen in de risicofactoren.

De database is nu open voor submissie. Dit is bekend gemaakt tijdens de 13th European Meeting on HIV & Hepatitis - Treatment Strategies & Antiviral Drug Resistance op 3-5 juni.

Sinds 2011 zijn nieuwe medicamenten ter beschikking gekomen voor behandeling van infectie met hepatitis C, de zogenoemde Direct Acting Antivirals (DAA's). Het gebruik van DAA’s leidt tot een aanzienlijke verhoging van de kans op genezing van een infectie met hepatitis C. Ondanks de hoge succespercentages in klinische trials wordt falen van combinatietherapie met DAA’s in de klinische praktijk af en toe gezien. Het is niet altijd duidelijk waarom de combinatietherapie niet werkt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van ESAR


 

Resultaten TURQUOISE-III studie


In Berlijn zijn tijdens het 15e Annual International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (26-28 juni) resultaten bekendgemaakt van de TURQUOISE-III studie.

In deze studie is het antivirale effect van Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) in combinatie met Exviera (dasabuvir) in patiënten met HCV genotype 1b met gecompenseerde levercirrose bestudeerd. De behandelduur was 12 weken. De SVR op 12 weken was 100%. Geen van de patiënten had een virologische relapse na beëindigen van de behandeling. De bijwerkingen die gerapporteerd werden zijn vermoeidheid (22%), diarree (20%) en hoofdpijn (18%). Geen van de patiënten moest de behandeling stoppen vanwege de bijwerkingen.


Bron: Persbericht AbbVie

Chronische hepatitis B en hepatitis C


Chronische hepatitis kan leiden tot levercirrose, leverfalen en leverkanker en kan sterfte tot gevolg hebben. Men spreekt van chronische hepatitis als het virus langer dan zes maanden aanwezig is. Door tijdige behandeling kunnen ernstige gevolgen van hepatitis B en hepatitis C voorkomen worden. 

Lees meer over:
Hepatitis B
Hepatitis C

Geneesmiddelen hepatitis C


De duur van de behandeling van hepatitis C kan met de nieuwe geneesmiddelen teruggebracht worden tot 8 of 12 weken, afhankelijk van o.a. het genotype. De resultaten zijn veelbelovend.
Veel nieuwe antivirale middelen in ontwikkeling kunnen leiden tot genezing.
De verschillende direct acting antivirals (DAA's) kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: HCV protease remmers, HCV polymerase remmers en NS5A/B remmers.

In onderstaand overzicht staat welke middelen in de EU geregistreerd zijn en welke in Nederland vergoed worden vanuit het basispakket.Lees ook: Richtlijnen hepatitis C en Hepatitis C behandeling.

Studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis waar patiënten nog geïncludeerd kunnen worden.
Ga voor meer informatie naar Trials.

 

Agenda     

 • 2-4 september: World Hepatitis Summit 2015. Info
 • 14 september: Data Transparency in Pharma R&D. Info
 • 1 oktober: Nationale Hepatitis Dag 2015. Info
 • 3 oktober: Nationale Hepatitis Dag 2015 voor patiënten
 • 7-10 oktober: Engaging all stakeholders. Guidelines from a societal perspective. Info
 • 8-9 oktober: Najaarscongres NVGE. Info
 • 12-13 oktober: Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies: Challenges beyond the Financial Crisis. Info
 • 24-28 oktober:  UEG Week 2015. Info
 • 13-17 november: AASLD 2015. Info
 • 26 november: 30e Erasmus Liver Day. Info
 • 4-5 december: HCV therapy advances - new antivirals in clinical practice. Info

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

 
In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Lomboklaan 10
3956 DG Leersum, NL
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website