Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, maart 2016

Herziene NHG standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen


Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft de herziene NHG standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen gepubliceerd.
 
Deze derde herziening van de standaard adviseert nu levenslange controle bij alle patiënten met inactieve chronische hepatitis B, evenals verwijzing naar een hepatitisbehandelingscentra. Enkele diagnostische bepalingen zijn aangepast. Ook zijn de aanbevelingen uitgebreid voor het beleid over niet-alcoholische steatosis hepatitis en geneesmiddelen hepatotoxiciteit.
De belangrijkste wijzigingen en kernboodschappen uit de standaard zijn: 
 • Onderscheid tussen actieve en inactieve chronische hepatitis B wordt bepaald met het HBV-DNA;
 • Bij een positieve anti-HCV is bepaling van het HCV-RNA nodig om te differentiëren tussen een actieve en een doorgemaakte hepatitis C;
 • Verwijs patiënten met actieve chronische hepatitis B en alle patiënten met hepatitis C naar een hepatitisbehandelingscentrum;
 • Overweeg diagnostiek naar hepatitis B en C bij spreekuurbezoekers uit intermediair en hoog endemische gebieden, ook als er geen klachten zijn;
 • Verricht nadere diagnostiek als het ALAT bij herhaling meer dan 1,5 keer de normaalwaarde is verhoogd;
 • Verwijs direct als het ALAT meer dan 10 keer de normaalwaarde is verhoogd.
Bron: NHG
Klik hier voor het downloaden van de herziene standaard

Europa in 2030 hepatitis C vrij


Vooraanstaande experts, medische specialisten en patiënten hebben in Brussel tijdens de EU HCV Policy Summit hun intentie uitgesproken dat Europa in 2030 hepatitis C vrij is. Tijdens de eerste EU HCV Policy Summit, gehouden in Brussel en georganiseerd door de Hepatitis B and C Public Policy Association, werd het ‘Hepatitis C Elimination Manifesto’ gepresenteerd. 

Om in 2030 een hepatitis C vrij Europa te hebben is het noodzakelijk dat:
 • Eliminatie van hepatitis C binnen de volksgezondheid prioriteit krijgt;
 • Patiënten, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen ervoor zorgen dat zij rechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van hepatitis C eliminatie strategieën;
 • Speciale aandacht besteed wordt aan stigmatisering en discriminatie ten gevolge van hepatitis C;
 • Jaarlijks een Europese Hepatitis Awareness Week gehouden wordt.
Vytenis Andriukaitis, Commissioner for Gezondheid en Voedselveiligheid, verklaarde “Hepatitis C is in het verleden vaak binnen de EU beschouwd als een “stille” epidemie. Het is de hoogste tijd dat deze “stille” epidemie onder ieders aandacht komt “. Dit betekent dat meer aandacht gegeven moet worden aan opsporing, testen, behandeling en preventie. Registratie en monitoring is hierbij essentieel om behaalde resultaten vast te leggen.
 
Het Manifest roept op om tot actie over te gaan en wordt ondersteund door de volgende organisaties:
- European Liver Patients Association (ELPA),
- European Association for the Study of the Liver (EASL),
- Viral Hepatitis Prevention Board (VHPB),
- The Correlation Network,
- The International Center for Migration Health and Development (ICMHD),
- The World Hepatitis Alliance (WHA),
- Hepatitis B and C Public Policy Association.
 
Bron:
Press release Hepatitis B and C Public Policy Association.


Hepatitis C Elimination Manifesto.

 

Nieuw hepatitis B geneesmiddel  


Tenofovir alafenamide (als fumaraat) (TAF) 25 mg wordt momenteel door European Medicines Agency (EMA) beoordeeld of het een vergunning krijgt om in de handel gebracht te worden.
TAF is een eenmaal daagse behandeling voor volwassenen met chronische hepatitis B.
TAF is een nieuwe, gerichte prodrug van tenofovir met hoge antivirale werkzaamheid, vergelijkbaar met Gilead's Viread 245 mg tenofovirdisoproxil (als fumaraat) (TDF), maar met een tiende van de dosis. TAF liet ook in klinisch onderzoek verbeteringen zien in de surrogaatlaboratoriummarkers van nier- en botveiligheid in vergelijking met TDF.

Bron: Press release Gilead

Richtsnoer behandeling hepatitis C 


Het ‘Richtsnoer behandeling hepatitis C’ geeft aanbevelingen over de behandeling van acute en chronische hepatitis C infectie bij volwassen patiënten, met aandacht voor patiënten met nierinsufficiëntie, HCV/HIV coïnfectie, falen van eerdere antivirale therapie, gedecompenseerde levercirrose en in de transplantatie setting.  
 
Het richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van en uit naam van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor HIVbehandelaren (NVHB), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). 
 
Het richtsnoer wordt iedere 3 maanden ge-update en is te vinden op www.hcvrichtsnoer.nl.
De laatste update was op 1 januari 2016.

Studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis waar nog patiënten geïncludeerd kunnen worden. 

In februari is de Dutch Acute Hepatitis C in HIV Study 2 (DAHHS 2) toegevoegd. DAHHS 2 is een studie naar de effectiviteit en tolerantie van een interferon vrije behandeling met Grazoprevir en Elbasvir in HIV geïnfecteerde patiënten met een acute hepatitis C infectie genotype 1 en 4. De studie wordt uitgevoerd in 9 deelnemende centra.

Ga voor meer informatie naar Trials.

 

Publicaties van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 


1. New recommendations in the updated WHO guidelines for the screening, care and treatment of persons with chronic hepatitis C infection

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft tijdens de Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL 2016) in Tokyo nieuwe aanbevelingen gepresenteerd voor de behandeling van patiënten met hepatitis C.
Aanbevolen wordt om de nieuwe middelen (DAA’s) tegen hepatitis C te gebruiken voor de behandeling van patiënten met hepatitis C in plaats van de combinatie peginterferon/ ribavirine. Boceprevir en telaprevir worden niet langer aanbevolen.

De nieuwe richtlijn zal gepresenteerd worden tijdens het internationale levercongres van de European Association for Studies of the Liver (EASL) dat gehouden wordt in Barcelona van 13 -17 april 2016. De richtlijn zal dan ook op de website van de WHO bekeken kunnen worden.

Bron:
New recommendations in the updated WHO guidelines for the screening, care and treatment of persons with chronic hepatitis C infection 

WHO at APASL 2016.


Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection.


2. Draft Global Health Sector Strategy Viral Hepatitis 2016-2021

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het concept “Global Health Sector Strategy Viral Hepatitis 2016-2021” bekend gemaakt. Het concept zal besproken worden tijdens de World Health Assembly in mei. De definitieve versie zal na juni 2016 verschijnen.
Lange tijd werd weinig aandacht geschonken aan virale hepatitis. Met dit (concept) document heeft virale hepatitis de erkenning gekregen dat het een belangrijke bedreiging is voor de volksgezondheid, te vergelijken met HIV, tuberculose en malaria.
Van bijzonder belang is doelstelling 3 waarin wordt opgeroepen om tot actie te komen om virale hepatitis te bestrijden zodat in 2030 virale hepatitis geëlimineerd is.
 
Het document is gebaseerd op “Prevention and Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action”, en twee resoluties over virale hepatitis die door de World Health Assembly in 2010 en in 2014 zijn aangenomen.

Download concept “Global Health Sector Strategy Viral Hepatitis 2016-2021”3. Technical considerations and case definitions to improve surveillance for viral hepatitis”.

Het doel van deze notitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is om ondersteuning te geven aan het verzamelen, analyseren en verslaglegging van data gerelateerd aan virale hepatitis.

Beschreven worden de essentiële stappen die nodig zijn voor de surveillance van virale hepatitis, zoals het opsporen van uitbraken en het identificeren van risicofactoren, het schatten van de prevalentie van chronische infecties en de belasting die veroorzaakt wordt door de complicaties van virale hepatitis, waaronder cirrose en leverkanker.

Download “Technical considerations and case definitions to improve surveillance for viral hepatitis”.

Nieuw online platform met gegevens hepatitis C


Medecins du Monde (MdM) en Treatment Action Group (TAG) hebben een nieuw online platform, mapCrowd, ontwikkeld. mapCrowd is gemaakt om wereldwijd gegevens over hepatitis C te verzamelen en te delen. Het betreft epidemiologische en diagnostische gegevens, gegevens over behandelingen en informatie over beleid. Tot nu toe zijn gegevens verzameld uit 23 landen.
 
Uit het huidige overzicht blijkt het volgende:
 • Hepatitis C komt veel voor onder (ex) injecterende druggebruikers;
 • Beperkte toegang tot diagnostiek in landen met middel/ laag inkomen;
 • Beperkte toegang tot behandeling in landen met middel/ laag inkomen;
 • Afwezigheid in veel landen van een nationaal hepatitis C beleidsplan.
 
Bron:
MapCrowd website
MapCrowd rapport.  

Verslag Nationale Hepatitis Dag 2015
 

Het verslag van de Nationale Hepatitis Dag 2015 is gepubliceerd. Op deze dag hebben ruim 360 vertegenwoordigers vanuit een breed scala aan zorgdisciplines in plenaire en deelsessies zich verdiept in recente ontwikkelingen, toekomstvisies, opinievorming en uitdagingen rond opsporing, identificatie en behandeling van virale hepatitis. Belangrijk onderdeel hierin was de presentatie van het Nationaal Hepatitis Plan waarover u in dit verslag meer kunt lezen.
 
De Nationale Hepatitis Dag is het centrale platform voor alle betrokkenen binnen het veld van virale hepatitis: beroepsgroepen curatieve zorg, patiëntenorganisaties, publieke gezondheidszorg, verslavingszorg en beleidsmakers. Door alle ‘stakeholders’ bij elkaar te brengen draagt de bijeenkomst bij aan draagvlak voor nieuwe inzichten en veranderingen in beleid.
 
Het verslag is te lezen op de website van Virology Education.  

Geneesmiddelen hepatitis C


De duur van de behandeling van hepatitis C kan met de nieuwe geneesmiddelen teruggebracht worden tot 8 of 12 weken, afhankelijk van o.a. het genotype. 
Veel nieuwe antivirale middelen in ontwikkeling kunnen leiden tot genezing.
De verschillende direct acting antivirals (DAA's) kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: HCV protease remmers, HCV polymerase remmers en NS5A/B remmers.

In onderstaand overzicht staat welke middelen in de EU geregistreerd zijn en welke in Nederland vergoed worden vanuit het basispakket.Lees ook: Richtlijnen hepatitis C en Hepatitis C behandeling.

Registratie DAA per genotype hepatitis C

Agenda     

 • 17-18 maart: Voorjaarscongres NVGE. Info
 • 13-17 april: EASL ILC 2016. Info
 • 14 april: Harmreduction Congress. Info
 • 21 april: NVMDL symposium. Info
 • 29-30 april: Workshop NASH. Info
 • 10 mei: Virale hepatitis Na–EASL 2016 bijeenkomst . Info  
 • 25-28 mei: ESPGHAN congress 2016. Info
 • 2 juni: 12th Co-infection HIV & Hepatitis Workshop 2016. Info
 • 6-7 oktober: Najaarsvergadering NVGE. Info
 • 15-19 oktober: UEG week Vienna. Info
 • 11-15 november: AASLD Boston. Info

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

 
In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Dekkersbos 25
Leersum, Utrecht 3956 TH
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website