Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, juni 2016

Lidstaten WHO ondersteunen beleid eradicatie hepatitis in 2030
 

Op 28 mei hebben de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tijdens de World Health Assembly (WHA), de jaarlijkse vergadering van de lidstaten van de WHO, de “Draft Global Health Sector Strategy on viral hepatitis, 2016-2021” aangenomen.
Op weg naar eradicatie van hepatitis B en hepatitis C in 2030 zullen de belangrijkste doelen voor de komende jaren zijn:
 
90% van de pasgeborenen krijgt een hepatitis B vaccinatie;
100% van donorbloed wordt gescreend;
90% van injecties zijn veilig;
90% van de mensen met hepatitis B of C weten dat zij geïnfecteerd zijn; 
80% van de mensen krijgt behandeling.
 
De WHO heeft op 18 mei de notitie “Combating hepatitis B and C to reach elimination by 2030” gepubliceerd. In deze notitie wordt aangegeven waar extra aandacht aan besteed moet worden om ervoor te zorgen dat zowel hepatitis B als hepatitis C in 2030 niet langer een bedreiging is voor de publieke gezondheid. Ook zullen daardoor meer dan zeven miljoen levens worden gespaard.
 
Bronnen: 
WHO 
Draft Global Health Sector Strategy on viral hepatitis, 2016-2021

 

Twee nieuwe combinaties voor behandeling hepatitis C
 

Het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een positief advies afgegeven voor twee nieuwe combinaties voor de behandeling van chronische hepatitis C, Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) and Zepatier (grazoprevir/elbasvir).
 
Epclusa en Zepatier behoren tot de nieuwe generatie medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van chronische hepatitis C, de direct acting antivirals (DAA’s). Deze medicijnen blokkeren de werking van eiwitten die nodig zijn voor de virus replicatie. Epclusa blokkeert de eiwitten NS5B and NS5A, Zepatier blokkeert de eiwitten NS3/4A en NS5A.
 
Epclusa bevat sofosbuvir, dat al is goedgekeurd onder de naam Sovaldi en in combinatie met ledipasvir onder de naam Harvoni, en velpatasvir, een nieuw HCV NS5A remmer. De combinatie is effectief voor alle zes genotypes van het hepatitis C-virus.
 
Zepatier bevat twee nieuwe middelen, grazoprevir (HCV proteaseremmer) en elbasvir (NS5A remmer). Deze combinatie is effectief voor genotype 1 en genotype 4.
 
De aanvrager voor Epclusa is Gilead Sciences International.
De aanvrager voor Zepatier is Merck Sharp & Dohme Limited.
 
Bron: press release EMA

Onvoldoende zorg voor baby’s van moeders met hepatitis B 
 

Bij kinderen van moeders met chronische hepatitis B wordt na de laatste hepatitis B-vaccinatie geadviseerd hepatitis B-serologie te verrichten. De uitvoering hiervan werd in 2011 door het RIVM overgedragen aan jeugdartsen en huisartsen.

Aan kinderen van hepatitis B positieve moeders wordt hepatitis B-vaccinatie aangeboden op de leeftijd van 0, 2, 3, 4 en 11 maanden en HBIg bij de geboorte. Na de boostervaccinatie op de leeftijd van 11 maanden informeert de jeugdarts de ouders over de serologische controle en adviseert hen met de verwijsbrief naar de huisarts te gaan. De huisarts wordt per brief gevraagd serologisch onderzoek te laten verrichten en de uitslag terug te koppelen naar de jeugdarts.

Uit onderzoek van het RIVM waarbij 30 vragenlijsten verstuurd werden naar stafartsen/JGZ managers en 181 vragenlijsten naar jeugdartsen (118 door jeugdartsen ingevulde vragenlijsten werden geretourneerd) blijkt dat bij slechts 53% van de 118 kinderen van moeders met chronische hepatitis B serologisch onderzoek naar hepatitis B was uitgevoerd. Slechts 34% van alle kinderen was volledig onderzocht op HBsAg én anti-HBs.

Wanneer uitgegaan wordt van 500 geboortes per jaar bij moeders met chronische hepatitis B en dat, ondanks vaccinatie 0,6% van de kinderen geïnfecteerd zijn en 0,5% van de kinderen onvoldoende beschermd zijn tegen hepatitis B, zullen per jaar naar schatting 2 geïnfecteerde kinderen niet opgespoord worden en geen adequate zorg krijgen. Ook worden 1-2 kinderen die onvoldoende beschermd zijn niet gesignaleerd.

Aanbevolen wordt om de aanvraag voor hepatitis B-serologie rechtstreeks door de jeugdarts te laten doen en de regie vanaf het begin in handen te geven van 1 persoon, de casemanager (arts of verpleegkundige).
 
Vaccinatie tegen hepatitis B bij kinderen van moeders met chronische hepatitis B is van groot belang. De kans op besmetting van het kind tijdens de bevalling is groot (15% bij kinderen van HBsAg positieve moeders en 70-90% als de zwangere ook HBe-Ag positief is)
 
Bron: F.M. van Heiningen, e.a. Verbeterslag nodig in de uitvoering van hepatitis B-serologie bij kinderen van moeders met chronische hepatitis B. Infectieziekten Bulletin. Jaargang 27, Nummer 4, april 2016

   

Impact hepatitis B screening eerste generatie migranten


In landen met lage prevalentie hepatitis B is het wel of niet screenen van eerste generatie migranten op hepatitis B onderwerp van discussie.

Tussen 2009 en 2013 werden in Nederland vijf hepatitis B screeningsprojecten onder eerste generatie Chinese migranten uitgevoerd. In totaal zijn 4423 personen gescreend, waarvan 264 personen (6.0%)  HBsAg positief waren. Bij 129 personen met een nog niet eerder gediagnosticeerde hepatitis B en die specialistische zorg ontvingen, was de cirrose prevalentie 6.9%; bij 32 patiënten (25%) werd begonnen met antivirale therapie; 64 patiënten (50%) zonder behandelindicatie werden nauwlettend gevolgd wegens hoge DNA viral load en/of risico op hepatocellulair carcinoom.

De gegevens tonen aan dat opsporing van hepatitis B bij Chinese migranten aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de patiëntenzorg: drie van de vier nieuw gediagnosticeerde hepatitis B patiënten hebben specialistische zorg nodig.

Hepatitis B is de meest voorkomende chronische infectieziekte in de wereld. Wereldwijd hebben ongeveer 240 miljoen mensen chronisch hepatitis B. Hepatitis B kan leiden tot een chronische infectielevercirrose en leverkanker (hepatocellulair carcinoom). In China is ongeveer 8 tot 10 procent van de bevolking drager van het hepatitis B-virus. 
 
Bron: Coenen, S., e.a. (2016), Clinical impact of five large-scale screening projects for chronic hepatitis B in Chinese migrants in the Netherlands. Liver International. doi: 10.1111/liv.13125

 

Chronische hepatitis C en het risico op hart- en vaataandoeningen


Hepatitis C is niet alleen een ziekte van de lever. Afwijkingen veroorzaakt door de immuunreactie van de gastheer op het hepatitis C-virus kunnen ook elders in het lichaam optreden, de extra-hepatische manifestaties.
 
Al in 2002 hebben Japanse studies aangetoond dat chronische hepatitis C een risicofactor is voor arteriosclerose. Meerdere recente studies tonen aan dat het risico op hart- en vaatziekten en cerebro vasculair accident groter is bij patiënten met chronische hepatitis C in vergelijking met gezonde mensen, mensen met chronische hepatitis B en mensen met NASH. Het toegenomen risico op hart- en vaatziekten is onafhankelijk van de ernst van de leverschade.
 
In enkele studies werd een gunstig effect ten aanzien van de arteriosclerose gezien na succesvolle op interferon gebaseerde behandeling.
 
Bron: Domont F, Cacoub P. Chronic hepatitis C virus infection, a new cardiovascular risk factor? Liver Int. 2016; 36: 621–627. DOI: 10.1111/liv.13064

 

Richtsnoer behandeling hepatitis C 


Het ‘Richtsnoer behandeling hepatitis C’ geeft aanbevelingen over de behandeling van acute en chronische hepatitis C infectie bij volwassen patiënten, met aandacht voor patiënten met nierinsufficiëntie, HCV/HIV coïnfectie, falen van eerdere antivirale therapie, gedecompenseerde levercirrose en in de transplantatie setting.  
 
Het richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van en uit naam van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor HIVbehandelaren (NVHB), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). 
 
Het richtsnoer wordt regelmatig ge-update en is te vinden op www.hcvrichtsnoer.nl.
De laatste update was op 1 mei 2016.

 

Studies op het gebied van virale hepatitis / PBC
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies waar patiënten nog geïncludeerd kunnen worden. In dit kwartaal zijn de volgende studies op de website geplaatst:
 
HepNed-001 studie: Lepasvir/Sofosbuvir 8 weken voor chronische hepatitis C genotype 4

Phase 3 Study of Obeticholic Acid Evaluating Clinical Outcomes in Patients With Primary Biliary Cirrhosis (COBALT) (België).

 

Workshops
 

In mei hebben we twee workshops gegeven over hepatitis. “Collega's hebben aangegeven hier veel over te hebben geleerd. Heel waardevol ! “  Wilt u meer informatie over de workshops? Stel uw vraag via  info@hepatitisinfo.nl.

Nieuwe richtlijn hepatitis E van het RIVM gepubliceerd
 

In april is de nieuwe richtlijn van het LCI over  hepatitis E gepubliceerd. In de richtlijn wordt o.a. de besmettingsroute en de pathogenese van hepatitis E beschreven en de risicogroepen met een verhoogde kans op een ernstig beloop van de infectie. Om beter inzicht in de transmissie en bronnen van hepatitis E besmetting te krijgen in Nederland is het HEVIG onderzoek gestart. In de richtlijn wordt onder bronopsporing verwezen naar dit onderzoek.

Bron: LCI richtlijn hepatitis E  

Agenda    

 
  • 2 juni: 12th Co-infection HIV & Hepatitis Workshop 2016. Info
  • 5 juli: Symposium AWPG infectieziekten. Info 
  • 23 en 24 september: Special conference - EASL en AASLD 'New perspectives in hepatitis C virus infection'. Info
  • 6-7 oktober: Najaarsvergadering NVGE. Info
  • 15-19 oktober: UEG week Vienna. Info
  • 1 november: Symposium Nationale Hepatitis Dag 2016. Info
  • 11-15 november: AASLD Boston. Info
  • 2 december: Workshop on HCV Therapy Advances. Info

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

 
 

In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Lomboklaan 10
3956 DG Leersum, NL
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website