Copy
Het allerlaatste nieuws over hepatitis voor u op een rij. 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Stichting Hepatitis Info

Nieuwsbrief van de Stichting Hepatitis Informatie, augustus 2015    

Onderzoek hepatitis E in Nederland


Minister Schippers (VWS) heeft 14 juli jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het advies van het deskundigen-beraad Hepatitis E (HEV). 

Het deskundigenberaad, bestaande uit deskundigen van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Veterinair Instituut (CVI), Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Sanquin Bloedvoorziening evenals medisch specialisten op het gebied van leverziekten, medische microbiologie en infectieziekten uit verschillende Nederlandse academische ziekenhuizen, laboratoria en de openbare gezondheidszorg, is van oordeel dat de gevolgen van Hepatitis E voor de volksgezondheid onder de algemene bevolking vooralsnog gering lijken te zijn en adviseert het volgende:
 • Het onderzoek van humane HEV-infecties, risicofactoren en optimalisering van de herkenning van hoog-risicogroepen te intensiveren door alle laboratoria die diagnostiek bij patiënten verrichten hierbij aan te sluiten. Het CIb zal hiertoe het initiatief nemen.
 • De (vrijwillige) laboratoriumsurveillance via de virologische weekstaten te optimaliseren om de situatie in Nederland te kunnen blijven volgen. Een meldingsplicht wordt op dit moment niet zinvol geacht.
 • Verdachte (varkens)producten die een mogelijke bron van HEV zouden kunnen zijn nader te onderzoeken, als ook mestproducten die zouden kunnen leiden tot secundaire besmetting via het milieu. De NVWA zal met het CVI en het RIVM onderzoeken welke methoden geschikt zijn om verdachte (varkens)producten op HEV te kunnen onderzoeken. Ook de varkens-, voedsel- en mestindustrie moet zelf een meer actieve rol spelen in het aantonen dat hun producten HEV-vrij zijn.
 • Hypothetische bronnen van iatrogene besmetting (via geneesmiddelen) nader te onderzoeken.
 • Het huidige onderzoek naar de genetische verwantschap tussen de genotypen bij mens en dier in Europees verband voort te zetten en de mogelijkheid van een ecologische studie naar handel binnen de varkenssector nader te onderzoeken. 
Bron: VWS
Lees ook: Hepatitis E

Hepatitis A in Europa
 

Van mei 2013 tot augustus 2014 is er een uitbraak geweest van hepatitis A in Italië. De gegevens van deze uitbraak zijn geanalyseerd en recent gepubliceerd.
In Italië zijn 1438 ‘reported cases’ geregistreerd, in andere landen zijn 151 gevallen van acute hepatitis A geregistreerd waarvan een deel opgelopen tijdens een vakantie in Italië. Van de in totaal 1589 besmettingen zijn 1102 (70%) patiënten gehospitaliseerd met een mediane opnameduur van 6 dagen. Twee personen zijn overleden aan de infectie.

Bevroren bessen zijn waarschijnlijk de oorzaak geweest van de verspreiding. Het was één van de grootste en meest verspreide uitbraken van hepatitis A in Europa.

Een infectie met hepatitis A kan met name bij volwassenen ernstige symptomen geven. Omdat hepatitis A steeds minder vaak voorkomt, zijn er ook steeds minder volwassenen beschermd tegen hepatitis A. Mede daarom is vaccinatie belangrijk.


Bron: Eurosurveillance
Lees ook: Besmetting Hepatitis A

Studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis
 

Op hepatitisinfo.nl staan overzichten van studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis waar patiënten nog geïncludeerd kunnen worden.
Ga voor meer informatie naar Trials.

 

Wereld Hepatitis Dag


In 2010 heeft de World Health Organization 28 juli uitgeroepen tot World Hepatitis Day. Ook dit jaar is op 28 juli over de hele wereld virale hepatitis onder de aandacht gebracht van publiek, professionals en politiek. Aandacht om behandeling voor hepatitis toegankelijk te maken en aandacht om preventie te verbeteren.
 
De
World Hepatitis Alliance heeft dit jaar, in samenwerking met de WHO, voor World Hepatitis Day de slogan: “Prevent hepatitis: it’s up to you”. Zij hebben gevraagd of 4000 mensen op willen staan om een stem uit te brengen voor de 4000 mensen die op World Hepatitis Day overlijden ten gevolge van virale hepatitis.
 
Hepatitis C kan binnen 15 jaar helemaal zijn uitgeroeid. In Nederland zijn zo'n 30.000 mensen besmet met hepatitis C, maar de helft weet dat niet. Er is dus werk aan de winkel, zegt Hilje Logtenberg-van der Grient van de Europese Leverpatiënten vereniging (ELPA) op BNR. “Het eerste belangrijke punt is dat mensen opgespoord moeten worden. En ten tweede dat medicijnen beschikbaar moeten komen voor iedereen die hepatitis C heeft ". Nu komen alleen patiënten met een ernstige leveraandoening voor de medicijnen in aanmerking. Kans op besmetting geldt vooral voor mensen die geboren zijn in een land waar hepatitis C veel voorkomt, mensen die ooit drugs hebben gespoten en homoseksuele mannen met HIV.

Wereldwijd hebben 400 miljoen mensen hepatitis B of hepatitis C. Ieder jaar gaan 1,4 miljoen mensen dood aan de gevolgen van virale hepatitis. Ook in Nederland sterft dagelijks 1 persoon aan de gevolgen van chronische hepatitis. Deze doden hadden voorkomen kunnen worden door meer kennis over preventie van virale hepatitis, en weten wat gedaan moet worden om ernstige gevolgen van chronische hepatitis B en chronische hepatitis C te voorkomen.


Bron: BNR Nieuws

Geneesmiddelen hepatitis C


De duur van de behandeling van hepatitis C kan met de nieuwe geneesmiddelen teruggebracht worden tot 8 of 12 weken, afhankelijk van o.a. het genotype. 
Veel nieuwe antivirale middelen in ontwikkeling kunnen leiden tot genezing.
De verschillende direct acting antivirals (DAA's) kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: HCV protease remmers, HCV polymerase remmers en NS5A/B remmers.

In onderstaand overzicht staat welke middelen in de EU geregistreerd zijn en welke in Nederland vergoed worden vanuit het basispakket.Lees ook: Richtlijnen hepatitis C en Hepatitis C behandeling.

Agenda     

 • 2-4 september: World Hepatitis Summit 2015. Info
 • 14 september: Data Transparency in Pharma R&D. Info
 • 1 oktober: Nationale Hepatitis Dag 2015. Info
 • 3 oktober: Nationale Hepatitis Dag 2015 voor patiënten. Info
 • 7-10 oktober: Engaging all stakeholders. Guidelines from a societal perspective. Info
 • 8-9 oktober: Najaarcongres NVGE. Info
 • 12-13 oktober: Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies: Challenges beyond the Financial Crisis. Info
 • 24-28 oktober: UEGW Week 2015. Info 
 • 13-17 november: AASLD 2015. Info
 • 26 november: 30e Erasmus Liver Day. Info
 • 4-5 december: HCV Therapy advances - new antivirals in clinical practice. Info
 • 8 december: Lagerhuisdebat. Info

De nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door een (educational) grant van:

 
In deze nieuwsbrief staat de laatste informatie over bewustwording, preventie en behandeling van hepatitis. 

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hepatitis Informatie.

Uitschrijven    Doorsturen 

Email Marketing Powered by Mailchimp

U kunt contact opnemen via:  
Stichting Hepatitis Informatie
Lomboklaan 10
3956 DG Leersum, NL
Netherlands

Add us to your address book
 
Twitter
Website