Copy
Bekijk deze e-mail in je browser
Beste VLOV-lid, 
Beste geïnteresseerde, 


De zomer is voor veel mensen een tijd van even vakantie nemen.  Voor een periode afstand nemen van het werk en de dagdagelijkse beslommeringen, samen zijn met het gezin, familie, vrienden...en dromen. Dromen onderweg, in de tuin, op het strand, in een gemakkelijke stoel...Dromen over wat we graag nog zouden verwezenlijken: een ideale geboorte voor elk kind, een fijne bevallingservaring voor elke moeder, een begeleiding op maat voor elk ouderpaar...Deze dromen zullen centraal staan in onze zomeractie. Lees hier verder in onze nieuwsbrief meer over!
 

Inhoud van deze nieuwsbrief


Veel leesplezier!

VLOV Nieuws

Oproep medewerking onderzoek vroedvrouwen specialisten
Voor een doctoraat over de functie en het takenpakket van vroedvrouwen specialisten in een Vlaamse zorgsetting, zijn onderzoekers van het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde op zoek naar vroedvrouwen die na hun diploma Bachelor in de Vroedkunde nog een masteropleiding gevolgd hebben en momenteel werkzaam zijn als vroedvrouw specialist.
Lees meer


Nieuwe cursus Evidence Based Midwifery in najaar
In oktober start een nieuwe praktische cursus EBM waarin cursisten stapsgewijs leren zoeken, lezen en beoordelen van wetenschappelijke artikels. Een wetenschappelijk onderbouwde praktijkvoering is immers een belangrijk aspect van het beroep van vroedvrouw.
Lees meer


Nieuws vanuit de Federale Raad
Op 12 mei 2015 en op 16 juni 2015 werd in de Federale Raad goedkeuring gegeven voor een aantal adviezen. Deze zijn doorgestuurd naar de minister en verschijnen binnenkort op de site van de Federale Overheid.  
* Criteria voor het zelfstandig uitvoeren van bevallingen
* Vroedvrouwen moeten mantelzorgers bepaalde vaardigheden kunnen  aanleren ( clexane inspuiten, ed).
* Tewerkstelling van vroedvrouwen op een dienst Neonatologie. 
* Advies betreffende de Europese richtlijn 2013/55.
* Een update van het beroepsprofiel is goedgekeurd. Dit zal in het najaar gepresenteerd worden.


We kregen ook te horen dat de machtigingen om geneesmiddelen voor te schrijven bevestigd zal worden tegen 30 juni 2015. Alle vroedvrouwen die een attest doorstuurden, zullen begin juli hierover bericht krijgen. 

RIZIV - regels wijzigen i.v.m. financiële transparantie bij derdebetalersregel.
Geconventioneerde vroedvrouwen dienen deze financiële transparantie van de verleende zorg te geven vanuit de overeenkomst.
Lees de nieuwe regelgeving binnen het RIZIV


Bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp
Om aan de aanpassingen van de reglementering vanaf 1 juli 2015 te beantwoorden (zie vorig bericht), zullen nieuwe getuigschriften beschikbaar zijn tijdens het tweede semester 2015. Het RIZIV raadt dan ook aan om momenteel bestellingen van getuigschriften te beperken. Er wordt wel een overgangsperiode voorzien waarin de oude getuigschriften verder gebruikt kunnen worden.

Lees meer

Oproep "Zomeractie 2015"
Dromen over een ideale geboorte voor elk kind, een fijne bevalling voor elke moeder waarbij ze ruimte krijgt en met respect behandeld wordt. Dat is waar we voor gaan! We doen in voorbereiding van onze zomeractie een oproep voor recente geboortekaartjes (liefst met een verhaal) en stuur ze naar Haantjeslei 185/01 -  2018 Antwerpen. Deze geboortekaartjes spelen een rol in onze actie. Hou ons in de gaten; er volgt meer.

Vroedvrouwen in de media

Landelijke thuiszorg organiseert Mamatijd in Huis van het Kind
In het Huis van het Kind in Wuustwezel werden mama's samen met hun kindje verwend met een ontbijt en informatie over zwangerschap, bevalling, borstvoeding, babyvoeding en draagdoeken door een vroedvrouw en kraamverzorgster.
Lees het artikel

Vrouwen wachten steeds langer om aan kinderen te beginnen
Uit de cijfers van SPE blijkt dat de trend om later aan kinderen te beginnen zich in 2014 verderzette. Zo zijn er meer geboortes in de groep moeders van 35 tot 39 jaar dan in de groep van 20 tot 24 jaar. Omdat vrouwen hun kinderwens uitstellen, is het geboortecijfer vorig jaar opnieuw licht gedaald met 0,4%.
Herbekijk het item in het VRT nieuws
Herbeluister de reactie van Dr. Petra De Sutter op Radio 1
Herbekijk het item in het VTM nieuws
Lees het artikel in De Standaard

 

Proefproject met thuistest voor baarmoederhalskanker
De overheid start een project waarbij geselecteerde vrouwen thuis een screeningstest doen ter opsporing van het HPV - virus, dat baarmoederhalskanker kan aankondigen. Op deze manier hoopt men meer vrouwen over de streep te halen om mee te werken aan dit belangrijk preventief onderzoek.
Lees het artikel in De Standaard

Psychologische gevolgen van baarmoedertransplantatie vallen mee
Uit een psychologische bevraging bij de negen vrouwen die een baarmoedertransplantatie ondergingen, blijkt dat alle dames zich psychologisch goed hadden aangepast aan de nieuwe situatie.
Lees het artikel in De Standaard


Groepspraktijk La Madrugada trekt aan de alarmbel !  
Deze avond gaf vroedvrouw Tom Van den Broeck op ATV een toelichting bij de situatie in Antwerpen. Daar zijn de zelfstandige vroedvrouwen momenteel overbevraagd omdat de ziekenhuizen vrij onvoorbereid, de pas bevallen vrouwen snel ontslaan. Hierdoor is er een probleem van zekerheid van zorg in Antwerpen. We contacteerden vandaag het kabinet om dit te melden. Er werd nota van genomen en dit wordt verder opgevolgd. Men zal zich inzetten om een juiste communicatie te voeren naar de betrokken instanties en zorgverleners.
Kijk mee naar ATV 

 

Activiteiten

Eigen activiteiten
7 september: Infoavond opstart zelfstandige praktijk -  Antwerpen
17 september: Gespecialiseerde toegepaste farmacologie voor vroedvrouwen- alle Vlaamse opleidingen en BMA vzw, Brussel en Turnhout
18 september: Studiedag Huizen van het Kind (i.s.m. Expertisecentra Kraamzorg Vlaanderen) - Kind en Gezin Academie Brussel

8 oktober: Panelgesprek : Noodzaak of venijn, hoe kan een vaccin in de zwangerschap zijn - (locatie volgt)

Activiteiten georganiseerd door bevriende organisatie
1 juli: Opening EhB Integrated care simulation centre - Brussel
19 september: ReuMaMAMA of PAPA - Zaventem
25 september: Counseling bij ongeplande zwangerschap - Gent


Een overzicht van alle activiteiten? Bekijk de kalender.

Interessante Lectuur

Voorlichtingsfilm en folder 'Jouw bevalling, hoe ga je om met pijn?'
Het KNOV, de beroepsorganisatie voor Nederlandse Verloskundigen, lanceerde de voorlichtingsfilm : 'Jouw bevalling, hoe ga je om met pijn?' dat als extra tool kan gebruikt worden om zwangere koppels voor te bereiden op de bevalling. De nadruk ligt op het vertrouwen in het eigen lichaam van de vrouw. De voor- en nadelen van de meest voorkomende (Nederlandse) medicamenteuze en niet-medicamenteuze pijnbehandelingsmethoden komen aan bod. Lees meer

Op de website kan je eveneens de folder 'Jouw bevalling, hoe ga je om met pijn?' downloaden. De folder is beschikbaar in 12 verschillende talen. Lees meer
What to eat when you're pregnant - Dr Nicole Avena
Obesitasonderzoeker Dr. Nicole Avena stelt in haar boek een zwangerschapsdieet voor dat zwangere vrouwen helpt gezond en gevarieerd te eten. Het zwangerschapsdieet zou een langdurige impact hebben en het risico bij het nageslacht op mentale gezondheidsproblemen en sociale gedragsproblemen verminderen en de cognitieve capaciteiten en een grotere stressgevoeligheid verhogen.
Lees het artikel in De Morgen


 

Vacatures

Niet wat je zocht? Bekijk alle vacatures
 
Heeft u zelf een interessante vacature? De VLOV vzw beschikt over verschillende interessante en voordelige mogelijkheden om uw vacatures bekend te maken bij uw doelpubliek. Meer info? 03/218.89.67 of via communicatie@vlov.be

Spread the word

Wil je graag lid worden van de VLOV, dan heten we jou van harte welkom! Ontdek de vele voordelen die je als VLOV-lid geniet en vraag je lidmaatschap aan.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Vlaamse organisatie van vroedvrouwen, All rights reserved.


uitschrijven    wijzig voorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp